Mgr. Michal Vojník CHOVÁME KANÁRIKY (16)
Vložené 28.07.2020

POSTAVOVÉ KANÁRIKY


1. Všeobecne o postavových kanárikoch

Keď som v júni roku 1994 v časopise Chovateľ začal písať na pokračovanie články o postavových kanárikoch, zmienil som sa medzi iným, že v tom čase sme sa zaoberali postavovými kanárikmi, ktoré boli rozdelené do 5 skupín s 22 triedami a 6 podtriedami. Dnes je situácia celkom iná a rozdelenie týchto kanárikov, ako bolo vtedy zaužívané, patrí do histórie.

Tak ako sa menil vývoj v skupine spevavých a farebných kanárikov, súbežne (i keď s určitým oneskorením) išiel vývoj v skupine postavových kanárikov. Ak sa obzrieme do histórie, zistíme, že od objavenia kanárikov na Kanárskych ostrovoch až po súčasnosť, došlo k obrovskému rozmachu v ich vývoji. Vďaka zanieteným chovateľom, ktorí okrem chovateľstva sa začali venovať i šľachteniu a plemenitbe môžeme konštatovať, že v tejto oblasti sa za toto obdobie urobil obrovský kus práce. V skupine postavových kanárikov si chovatelia dali za cieľ nevenovať sa ani spevu ani farbe, ale zaujala ich ako prvoradý cieľ postava a tomuto cieľu  venovali  svoju pozornosť.

Medzi postavové kanáriky dnes patrí rad vyšľachtených rozmanitých plemien, ktorých pôvod je väčšinou nejasný, aj keď je rôznymi autormi publikované  kde, kedy a ako vzniklo to-ktoré  plemeno, nemusí to byť vždy pravda. Hlavne o najstarších plemenách neexistujú takmer žiadne záznamy a nie vždy sa dá dôveryhodne odvolávať na publikované informácie. Iné je to už pri vzniku nových plemien v tejto oblasti, lebo tieto sú už riadne evidované a sú i predmetom jednotlivých uznávacích konaní, na ktoré sa musí viesť presná evidencia s časovým rozmedzím i krajinou pôvodu a menom šľachtiteľa.

Dá sa povedať, že už v 17. storočí sa objavili prvé plemená postavových kanárikov. Sú známe plemená, ako London Fancy (Anglicko), ktoré po určitom čase zaniklo a niekoľkí súčasní chovatelia by ho radi oživili. Ďalšie plemeno v skupine postavových kanárikov, ktoré historicky patrí do 17. storočia sa pripisuje Angličanom, i keď jeho korene siahajú do Francúzska. Je to kreslený postavový kanárik Lizard. Priaznivci plemena sa stále snažia zdokonaľovať jeho kresbu a dá sa povedať, že si na toto plemeno veľmi potrpia. Svedčí o tom skutočnosť, že v januári 2013 bol známym českým chovateľom Lubomírom Veselým z Olomouca predložený na uznávacie konanie Olomoucký kanár.  Na jeho vyšľachtenie bol použitý práve lizard. Anglickí funkcionári okamžite reagovali odmietavým stanoviskom voči prijatiu olomouckého kanárika na uznávacie konanie a zdôvodnili to tým, že ako sa bude ďalej šľachtiť ich plemeno (lizard) chcú o tom rozhodovať oni.

Ak sa obzrieme do histórie chovu postavových kanárikov na území bývalého Československa, môžeme konštatovať, že do roku 1980 to boli ojedinelé lastovičky. Ešte v roku 1980 sa na výstavách  postavové kanáriky u nás vystavovali v jednej spoločnej triede, lebo ich počet v tej dobe nebol veľmi rozšírený, o ich kvalite ani nehovoriac. Práve rok 1980 bol v skupine postavových, ako aj v skupine farebných kanárikov rokom prelomovým. Prvýkrát sa na našom území stretávame s veľkým množstvom týchto kanárikov práve v spomínanom roku, kedy sa v Olomouci uskutočnil Svetový šampionát exotického vtáctva. Široká chovateľská verejnosť si ich tam mohla obzrieť bližšie. Vďaka tomuto podujatiu sme do našich chovov dostali kvalitné  jedince.

Najviac sa chov týchto kanárikov rozšíril v Čechách a na Morave, menej na Slovensku. Aj keď od roku 1980 je dosť dlhá doba a v súčasnosti už nie je zázrak, keď naši chovatelia cestujú do západných krajín, dovolím si tvrdiť, že na Slovensku sa chov postavových kanárikov rozširuje až v poslednom čase. Medzi najobľúbenejšie spomedzi postavových kanárikov patria plemená gloster, border, fife fancy, yorkshire, norwich, severný holanďan, lizard,  farebný chocholatý a v poslednom rade i portugalský harlekýn.

Postavové kanáriky, na rozdiel od spevavých i farebných kanárikov sa líšia postavou, veľkosťou, postojom  a operením, od toho pochádza aj ich názov. Zmeny vo veľkosti, postoji, tvare tela a operení vznikli vplyvom domestikácie, cieľavedomým výberom a príbuzenskou plemenitbou.  Niektoré postavové kanáriky pohlavne dospievajú až v druhom roku svojho života a preto tieto by sa mali vystavovať ako dvojročné, vtedy kučeravým dorastie všetko perie a postavovým sa ustáli postava. Niektoré tieto kanáriky sa vystavujú v špeciálnych kopulovitých výstavných klietkach o rozmeroch 280 mm x 170 mm x 380 mm (dĺžka x šírka x výška).

Postavové kanáriky vystavujeme v klietkach:

a) Klietka typu „parížsky trubač“

V klietke tohto typu sa môžu vystavovať: parížsky trubač, A.G.I., padovánsky (chocholatý a hladký) a severný holanďan.

   


b) Klietka typu „tunelového“
(kopulovitá)

V klietke tohto typu sa môžu vystavovať:  španielsky giboso, melado tinerfeňo, južný holanďan, švajčiarsky kučeravý, taliansky gibber, bernský, španielsky llarget, mníchovský hrbáč, belgický hrbáč, mehringer, rheinländer (chocholatý, hladký), yorkshire, lancashire (chocholatý, hladký).

 


c) Klietka typu „border“

V klietke tohto typu sa môžu vystavovať: border fancy, fife fancy, fiorino, škótsky hrbáč, japonský hrbáč - hoso, španielsky raza.

 
d) Klietka typu „farebné kanáriky“

V klietke tohto typu sa môžu vystavovať: norwich, nemecký chocholatý, lizard, írsky fancy, crested, crestbred, gloster (chocholatý, hladký). 


e) Klietka typu „gloster“

V klietke tohto typu sa môžu vystavovať: gloster (chocholatý a hladký).

 

  1. 1.      Rozdelenie postavových kanárikov

Tak, ako som už na inom mieste spomenul, do roku 1980 sa postavové kanáriky u nás (rozumej v Československu) vystavovali v jednej skupine. Podľa toho, ako sa na Slovensku i v Česku rozšírila táto skupina kanárikov, nemožno brať za základ v chovateľstve. Celosvetové parametre sú celkom inde, preto pri rozdelení týchto vtákov som upriamil pozornosť na 61. svetový šampionát, ktorý sa konal v dňoch 23. – 27. 1. 2013 v Hasselte v Belgicku. Na tomto šampionáte boli postavové kanáriky rozdelené do jednotlivých skupín E1 – E198 v poradí:

a) kučeravé (E1 - E78) – Skupina I – III,

b) hrbáče (E79 – E102) – Skupina IV,

c) postojové (Figurálne E103 – E150) – Skupina V,

d) chocholaté (E151 – E190) – Skupina VI,

e) kreslené (E191 – E196) – Skupina VII,

f) nové plemená a študované plemená (E197 – E198) – Skupina VIII.

Z uvedeného vyplýva, že skupina kučeravých postavových kanárikov bola rozdelená ešte do 3 podskupín, o ktorých si povieme bližšie pri predstavovaní jednotlivých skupín.

Na Slovensku delíme postavové kanáriky nie až tak podrobne  ako COM, pretože u nás nešpecifikujeme postavové  kanáriky podľa lipochrómu či melanínu. Podľa COM sa každá skupina ešte delí na:

● lipochrómové,

● melanínové,

● strakaté.

Pri plemenách, kde sú partneri s chochlíkom a bez neho, sa tieto kanáriky vedú ako samostatné skupiny.

Na Slovensku, podľa platného štandardu pre postavové kanáriky, ich rozdeľujeme nasledovne:

a) kučeravé (skupina EA/1 – EA/12)

b) hrbáče (skupina EB/1 – EB/4)

c) postojové alebo figurálne (skupina EC/1 – EC/8)

d) chocholaté (skupina ED/1 – ED/7)

e) kreslené (skupina EE/1 – a, b).


Toto označenie postavových kanárikov u nás je zavedené od roku 1979, kedy bol Walterom Wienerom vydaný štandard pre posudzovanie  a v ktorom bolo opísané posudzovanie všetkých vtákov, teda i postavových kanárikov. V dôsledku zmien, ktoré som v začiatkoch tejto knihy uviedol, bol pôvodný štandard od W. Wienera prepracovaný na súčasné podmienky. Pôvodné označenie sa nezmenilo, iba pribudli v ňom novo vyšľachtené plemená, ktoré pôvodný štandard neobsahoval.

Rozdelenie postavových kanárikov na Slovensku

Skupina EA – KUČERAVÉ

EA/1 parížsky trubač

EA/2 severný holanďan 

EA/3 južný holanďan

EA/4 švajčiarsky kučeravý

EA/5 taliansky gibber

EA/6 padovánsky kučeravý chocholatý

EA/6a padovánsky kučeravý hladký

EA/7 fiorino chocholatý

EA/7a fiorino hladký

EA/8 španielsky giboso

EA/9 mehringer

EA/10 melado Tinerfeňo

EA/11 Arricciato Gigante Italiano – A.G.I.

EA/12 japonský kučeravý – Makige

Skupina EB – HRBÁČE

EB/1 belgický hrbáč

EB/2 škótsky hrbáč

EB/3 mníchovský hrbáč

EB/4 japonský hrbáč – Hoso

Skupina EC – POSTOJOVÉ (FIGURÁLNE)

EC/1 border fancy

EC/2 fife fancy

EC/3 norwich

EC/4 yorkshire

EC/5 bernský

EC/6 španielsky raza

EC/7 španielsky llarget

EC/8 írsky fancy

Skupina ED – CHOCHOLATÉ

ED/1 gloster chocholatý

ED/1a gloster hladký

ED/2 nemecký chocholatý

ED/3 crested (chocholatý) 

ED/3a crestbred (hladký)

ED/4 lancashire chocholatý

ED/4a lancashire hladký

ED/5 rheinländer chocholatý

ED/5a rheinländer hladký

ED/6 stafordshirský chocholatý (lipochrómový, melanínový)

ED/6a stafordshirský hladký (lipochrómový, melanínový)

ED/7 portugalský harlekýn chocholatý

ED/7a portugalský harlekýn hladký

ED/8 olomoucký kanárik chocholatý

ED/8a olomoucký kanárik hladký

Skupina EE – KRESLENÉ

EE/1 lizard zlatý

EE/1a lizard strieborný

EE/1b lizard farebný (modrý, červený)

Ak by sme mali porovnať súčasné rozdelenie postavových kanárikov s rokom 1994, kedy som po prvýkrát v časopise Chovateľ  uviedol ich rozdelenie, tak musím jednoznačne skonštatovať, že kým v roku 1994 som uvádzal v spomínanom článku v piatich skupinách 29 zástupcov, v súčasnosti je ich v piatich skupinách už celkom 34 zástupcov a keď vezmeme do úvahy, že niektorí majú svojich hladkých partnerov, tak spolu ich je 42, ak neberieme do úvahy už v Čechách novo vyšľachteného olomouckého kanárika (chocholatý, hladký) a prípadne i vectisa, ktorý bol vyšľachtený v Holandsku alebo plemeno London Fancy, znovu zrodené v Anglicku, ktoré sa znovu objavilo, ako ukážka v Hasselte v roku 2013 na svetovom šampionáte.

Výstavnými podmienkami pri postavových kanárikoch sa nebudeme zaoberať, pretože tie sa menia každú chvíľu a je to vecou usporiadateľa, aké podmienky pre vystavovanie týchto plemien si stanoví. Azda len toľko, že sa vystavujú v kolekciách i jednotlivo. Ceny pre tieto kanáriky sa udeľujú podľa možností usporiadateľa, na výstavách C.O.M. sa vyhlasuje 1., 2., a 3. miesto v každom plemene.

Rozdelenie postavových kanárikov v rámci C.O.M.

V rámci C.O.M. sú postavové kanáriky rozdelené do ôsmich skupín a 198 častí, kde 99 z nich tvoria jedince a 99 z nich tvoria kolekcie v poradí lipochrómové, melanínové a strakaté. Posledná skupina VIII. je určená pre č. 197 – jedince skúmaných rás a študovaných plemien a č. 198 ich kolekcií. Tieto dve skupiny sa využívajú v rámci uznávacieho konania podľa platných smerníc pre uznávacie konania v rámci C.O.M. Na 61. svetovom šampionáte v Belgicku (Hasselt) bolo rozdelenie postavových kanárikov nasledovné:

I. SKUPINA (E1 – E24) – ŤAŽKÉ KUČERAVÉ – v poradí lipochrómové, melanínové a strakaté:

a) parížsky trubač

b) arricciato Gigante Italiano – A.G.I.

c) padovánsky kučeravý chocholatý

d) padovánsky kučeravý hladký

II. SKUPINA (E25 – E48) – ĽAHKÉ KUČERAVÉ v poradí lipochrómové, melanínové a strakaté:

a) severný holanďan

b) fiorino chocholatý

c) fiorino hladký

d) mehringer

III. SKUPINA (E49 – E78) – ĽAHKÉ KUČERAVÉ so špeciálnym držaním tela –      v poradí lipochrómové, melanínové a kučeravé:

 
a) južný holanďan

b) švajčiarsky kučeravý

c) taliansky gibber

d) španielsky giboso

e) melado tinerfeňo

IV. SKUPINA (E79 – E102) – HLADKO OPERENÉ so špeciálnym držaním tela –  v poradí lipochrómové, melanínové, strakaté:

a) belgický hrbáč

b) škótsky hrbáč

c) mníchovský hrbáč

d) japonský hrbáč – Hoso

V. SKUPINA (E103 – E150) – HLADKO OPERENÉ s tvarovaným (formovaným) telom – v poradí lipochrómové, melanínové a strakaté:

 a) border fancy

b) fife fancy

c) norwich

d) yorkshire

e) bernský

f) španielsky raza

g) španielsky llarget

h) írsky fancy

VI. SKUPINA (E151 – E190) – hladko operené chocholaté s partnerom bez chochlíka:

a) lancashire chocholatý

b) lancashire hladký

c) crested (chocholatý) 

d) crestbred (hladký)

e) gloster chocholatý

f) gloster hladký

g) nemecký chocholatý

h) rheinländer chocholatý

i) rheinländer hladký

j) portugalský harlekýn chocholatý

k) portugalský harlekýn hladký

V skupine VI. c, d, e, f, v poradí lipochrómový, melanínový a strakatý. Pod g, v poradí lipochrómový a melanínový.

VII. SKUPINA (E191 – E196) – hladko operené so špeciálnou kresbou:

a) lizard modrý

b) lizard zlatý

c) lizard strieborný

VIII. SKUPINA (E197 – E198) – nové študované plemená.

V belgickom Hasselte medzi postavovými kanárikmi neboli vystavované plemená ako japonský kučeravý – Makige  a stafordshirský chocholatý a hladký (lipochrómový, melanínový),ktoré náš štandard udáva, ale doposiaľ v rámci C.O.M. ešte neboli prijaté za uznané plemená. Tieto dve plemená tak ako i London fancy olomoucký kanárik doposiaľ nefigurujú medzi uznanými plemenami v rámci C.O.M.  a teda na týchto výstavách sa nemôžu vystavovať medzi oceňovanými vtákmi. V jednotlivých krajinách pôvodu sa na výstavách zúčastňujú medzi bodovanými vtákmi.

(POKRAČOVANIE)

nasledujte nás