Mgr. Michal Vojník CHOVÁME KANÁRIKY (17)

Vložené 08.08.2020

KUČERAVÉ POSTAVOVÉ KANÁRIKY

Táto skupina postavových kanárikov je charakteristická bohatou kučeravosťou operenia na väčšej časti tela. Kučery sú bohato zdobené takmer po celej dĺžke tela a štandardy ich presne lokalizujú. Dá sa preto povedať,  že z chovateľského hľadiska skupina kučeravých postavových kanárikov patrí medzi najatraktívnejšie, ale zároveň medzi najťažšie chovateľné postavové kanáriky.

Pri tejto skupine kanárikov dochádza k najväčším poruchám hniezdenia a odchovu, preto väčšina chovateľov ich odchováva pod inými plemenami kanárikov. Kto sa rozhodne pre ich samostatný chov, musí ich chovať inak  ako farebné kanáriky. Zásadou je, že sa výlučne chovajú v pároch a v klietkach o dĺžke 80 – 100 cm a výške 50 – 60 cm. Hniezda majú o niečo väčší priemer ako pre farebné kanáriky. Bidlá musia byť v klietke umiestnené v dostatočnej vzdialenosti od stropu, aby samec pri párení nezavadil krídlami o strop klietky.

Táto skupina má najviac zástupcov, výstavám pridávajú na estetike, pôsobia nevšedne  a návštevníci ich veľmi obdivujú.  

Najväčší z tejto skupiny je Arricciato Gigante Italiano – A.G.I. a najmenší  Fiorino a Mehringer. Niektoré z týchto kanárikov sa na výstavách posudzujú na základe platného štandardu až v desiatich a viac pozíciách, čo svedčí o rozmanitosti ich exteriéru. Hlavnou úlohou posudzovateľa je túto skupinu postavových kanárikov hodnotiť veľmi citlivo, aby ich chovateľov neodradil od ich chovu.

PARÍŽSKY TRUBAČ

Bodovacia stupnica:                                      

Hlava, krk:                   15 b

Plášť, kvet:                  15 b 

Náprsenka:                  15 b 

Plutvy:                         15 b

Kohútie perá,

oliva, nohavice:           10 b

Nohy, chvost, krídla:    10 b

Veľkosť, typ, postoj:     10 b

Operenie, kondícia:     10 b

––––––––––––––––––––––

Celkom:                      100 b

Ešte donedávna, do roku 1996, bol najväčším zástupcom v tejto skupine s najbohatšími kučerami. Je považovaný za najstaršie postavové plemeno, ktoré vyšľachtili vo Francúzsku. Niektoré pramene hovoria o jeho vyšľachtení ešte skôr ako v 17. storočí, iné v čase vládnutia  Ľudovíta  XVI., čo sú roky 1774 – 1792. Mimo územie Francúzska sa toto plemeno dostalo počas prenasledovania Hugenotov a tak dalo základ pre vznik nových plemien mimo územie Francúzska.  Počas svojho vývoja mal pomenovanie i francúzsky trubač, čo by svedčilo o tom, že nebol vyšľachtený priamo v Paríži. Za jeho praotca sa považuje „veľký kanárik z Gentu“, ktorý sa považuje i za praotca ostatných postavových kanárikov.

Parížsky trubač, medzinárodne nazývaný Frisé de Paris, má veľkosť 19 cm, vzpriamený pracovný postoj. Zvláštnosťou tohto plemená sú vývrtkovo vytočené pazúriky, ktoré sa musia prejaviť už aj u mláďat v hniezde. Sú povolené všetky farby vrátane červenej. O tohto vtáka je veľký záujem, zvlášť v zahraničí. Jeho chov je rozšírený po celom svete. Dá sa povedať,  že je jeden z najdokonalejších plemien kučeravých postavových kanárikov. Rovnocenným partnerom je mu azda len padovánsky kučeravý, na ktorého sa veľmi podobá a líši sa od neho len vývrtkovo  točenými pazúrikmi a A.G.I. Je takmer nemožné od neho odchovať mláďatá bez náhradných rodičov a úspech je už aj to, keď sú vajíčka oplodnené. Niektorí chovatelia, aby mali oplodnenú násadu počas chovnej sezóny upravujú ich zovňajšok.

SEVERNÝ HOLANĎAN

Bodovacia stupnica

Plášť:                          15 b

Náprsenka:                 15 b

Plutvy:                         15 b

Veľkosť:                      15 b

Postava:                     15 b

Hlava, krk:                  10 b

Brucho:                         5 b

Chvost:                         5 b

Kondícia:                      5 b

––––––––––––––––––––––––––

Celkom:                    100 b

Severný holanďan alebo aj severoholandský,medzinárodne nazývaný tiež Frisé du Nord, bol vyšľachtený na konci 19. storočia, okolo roku 1880 až 1890. Existujú pochybnosti či bol vyšľachtený na severe Francúzska alebo na severe Holandska. V minulosti sa toto plemeno nazývalo tiež Hollandais du Nord, ale myslím si, že pomenovanie Frisé du Nord(v preklade severný kučeravý) vystihuje jeho nejasný pôvod najpresnejšie.

Je menší než Francúzsky trubač(18 cm), je však dosť robustný. Pracovný postoj je 60°, chvost sa nesmie dotýkať bidla. Na rozdiel od francúzskeho trubača má kučery na troch miestach. Tvoria plášť, náprsenku a plutvy. Hlavu krk a brucho má hladko operené. Od padovánskeho sa odlišuje tým, že nemá chochlík. Prípustné sú všetky farby vrátane červenej. Z postavových kanárikov je toto plemeno najodolnejšie a najlepšie odchováva mláďatá. Preto začiatočník, ktorý má záujem chovať postavové kučeravé kanáriky, by mal začať práve s týmto plemenom, aby tak nadobudol skúseností s týmito kanárikmi.


JUŽNÝ HOLANĎAN

Bodovacia stupnica

Postoj:                         15 b

Nohy:                           10 b

Operenie:                    10 b

Veľkosť:                      10 b

Plášť:                          10 b

Náprsenka:                 10 b

Plutvy:                         10 b   

Hlava, krk:                   10 b

Chvost:                         5 b

Krídla:                           5 b

Kondícia:                      5 b

–––––––––––––––––––––––––

Celkom:                      100 b

Aj pôvod  tohto plemena je nejasný. Počas svojej existencie mal niekoľko pomenovaní (francúzsky kučeravý – Frisé de France, belgický kučeravý – Frisé Bossu), až napokon sa jeho pomenovanie ustálilo na južný holanďan – Frisé du Sud. Podľa jeho pracovného postoja a operenia sa dá predpokladať,  že toto plemeno vzniklo šľachtením práve francúzskeho kučeravého s belgickým hrbáčom.  Od prvého má kučery a od druhého postavu. Jeho pracovný postoj pripomína číslicu „7“. V chove je tento vták málo uspokojivý aj napriek tomu, že oplodnenosť vajíčok je dobrá. Pri jeho odchove sa často používajú náhradní rodičia. Od severného holanďana sa odlišuje úzkou hlavou (jašteričia) a dlhým krkom a od  talianskeho gibbera operenými stehnami a prsiami, kým taliansky gibber má stehná a prsia neoperené. Sú povolené všetky farby vrátane červenej, strakatosť je povolená symetrická. Veľkosť je 17 cm.


ŠVAJČIARSKY KUČERAVÝ

Bodovacia stupnica

Postoj, tvar:                15 b

Veľkosť:                      10 b

Hlava, krk:                  10 b

Operenie:                   10 b

Plášť:                          10 b

Náprsenka:                 10 b

Plutvy:                         10 b

Nohy:                          10 b

Chvost:                         5 b

Krídla:                           5 b

Kondícia:                      5 b

––––––––––––––––––––––––––     

Celkom:                    100 b

V medzinárodnej nomenklatúre nazývaný tiež Frisé de Suisse.Pri tomto postavovom kanárikovi sa dá presne určiť z akých plemien sa vyšľachtil. Boli to škótsky hrbáč – kosákovitá postava, južný holanďan – hlava a krk, severný holanďan – trojmiestne kučery. Bol vyšľachtený okolo roku 1900 a pokiaľ je tento kanárik v pokoji, ľahko sa dá pomýliť s južným holanďanom. Skutočný rozdiel je vidieť len na dokonalých jedincoch, ktorí zaujímajú kosákovitý postoj i v pokoji. Pri pracovnom postoji chvost siaha až pod bidlo. Priliehavejší názov by pre neho bol kučeravý škótsky hrbáč. Jeho kosákovitá postava má kučery na troch miestach, chovné vlastnosti sú pri ňom podobné, ba i o niečo lepšie, ako pri južnom holanďanovi. Odporúča sa občas páriť intenzívneho kanárika s neintenzívnym, aby sa hladšie operenie nestalo dlhšie a mohutnejšie. Jeho veľkosť je 17 cm. Farba je povolená akákoľvek okrem červenej, strakatosť je povolené len symetrická.

TALIANSKY GIBBER

Bodovacia stupnica

Postoj:                        15 b
Hlava, krk:                     15 b

Nohy:                          10 b

Plášť:                          10 b

Náprsenka:                 10 b

Plutvy:                         10 b

Veľkosť:                      10 b

Krídla:                           5 b

Chvost:                         5 b

Operenie:                     5 b

Kondícia:                      5 b

––––––––––––––––––––––––––

Celkom:                    100 b

Medzinárodne nazývaný Gibber Italikus. Pohľad na tohto postavového kanárika nie je veľmi pôsobivý. Vyšľachtený bol približne v roku 1950. Chovatelia – šľachtitelia dosiahli buď zámerne alebo z nedostatku chovného materiálu či z nevedomosti, pravdepodobne vzájomným párením niekoľkých generácii po sebe intenzívnych južných holanďanov s krátkym operením. Tak sa zmenšili postavy (14 – 15cm), zredlo operenie až tak, že na prsiach presvitá koža a stehná u nich nie sú vôbec operené. Postojom v akcii pripomína trochu akoby degenerovaného južného holanďana. Chová sa vo všetkých farbách vrátane červenej, je prípustná i strakatosť. Medzi našimi chovateľmi si nezískal obľubu a nie je mi známe, že by ho niekto na Slovensku choval.

V štandarde je zaradený medzi kučeravé postavové kanáriky, v pracovnom postoji má napodobniť číslicu „7“, postoj je vzpriamený, chvost sa nesmie dotýkať bidla. Vzácnosťou je, ak niektorý v pracovnom postoji vytvorí číslicu „1“. Pri tejto pozícii sa občas chveje a preto ho chovatelia nazývajú aj „striptízová tanečnica“. Na tomto postavovom kanárikovi je dokonale vidieť, ako sa dá práve nevhodným krížením jedincov medzi sebou (intenzívny + intenzívny a niekoľkonásobná príbuzenská plemenitba) vytvoriť exemplár, ktorý na pohľad nie je lichotivý. Aj napriek týmto nedostatkom sa ho šľachtiteľom podarilo v rámci uznávacieho konania C.O.M. presadiť, ako nové plemeno.


PADOVÁNSKY KUČERAVÝ (HLADKÝ)

Bodovacia stupnica

Hlava, krk:                  20 b

Operenie:                   10 b

Veľkosť:                      10 b

Postoj:                        10 b

Náprsenka:                 10 b

Plášť:                          10 b

Plutvy:                         10 b

Krídla:                           5 b

Nohy:                            5 b

Chvost:                         5 b

Kondícia:                      5 b

–––––––––––––––––––––––––––

Celkom:                      100 b


I tento postavový kanárik, tak ako i niektoré iné zo skupiny postavových, prešiel určitou históriou vo svojom vývoji. V roku 1955 v talianskom Miláne bol vyšľachtený z francúzskeho trubača milánsky kučeravý (Frisé de Milanais),u ktorého bol hlavný dôraz položený na bohaté operenie (kučery) a farbu. Neskôr v Padove začal byť šľachtený postavový kanárik, ktorý sa mal podobať na milánskeho tým, že sa dôraz ešte kládol na chochlík – padovánsky kučeravý (Frisé de Padouan).Tak boli vyšľachtené dve plemená  milánsky kučeravý, ktorý je vlastne farebný kučeravý kanárik bez chochlíka a padovánsky kučeravý, ktorý má chochlík. Z chovateľského hľadiska to boli navzájom medzi sebou partneri chocholatý a bez chochlíka, čo sa neskôr prejavilo i v názve a pomenovanie sa ustálilo na Padovánsky kučeravý chocholatý (hladký).

Obidva tieto postavové kanáriky sú typické svojou veľkosťou (18 – 19 cm), kučeravosťou a farebnosťou. Prvýkrát som týchto kanárikov videl v roku 1982 na školení adeptov na posudzovanie vo Vysokých Tatrách, kde ich priniesol Walter Wiener (boli biele), ktorý mal v tom čase prednášku o postavových a farebných kanárikoch. Tieto kanáriky všetky zostali na Slovensku, ale odchovať sa od nich nepodarilo nič. Rozdiel medzi nimi a francúzskym kučeravým bol v tom, že francúzsky kučeravý mal vývrtkovo vytočené pazúriky a bol vo farbe žltej, padovánsky mal pazúriky normálne rovné, bez vytáčania a mal byť farby bielej a červenej. Zo začiatku pre tieto kanáriky nebola povolená žiadna iná farba. V súčasností sú povolené všetky farby i strakatosť, ktorá nie je žiaduca. Ďalej sa od francúzskeho trubača ešte toto plemeno líši aj tým, že ma menej výraznú olivu, má kratší plášť a nie je ukončený chryzantémou. Kučery na krku a hlave sú tiež kratšie.

Walter Wiener vo svojej knihe „Kanáři a jejich kříženci“ uvádza, že teoreticky existuje i padovánsky nechocholatý, ale jeho miesto zaujíma milánsky kučeravý. To platilo ešte v 80. rokoch 20. storočia.

Chovom padovánskeho kučeravého chocholatého (hladkého) kanárika sa nezaoberá veľa chovateľov. To čo sa dostalo na Slovensko vyhynulo a ďalšie tieto kanáriky sa k nám nepriviezli. Preto s týmto plemenom, vo väčšom množstve, sa môžeme stretnúť len na špeciálnych výstavách v zahraničí a na svetových šampionátoch. Oficiálne bolo toto plemeno v uznané v rámci C.O.M až v roku 1974.

FIORINO

Bodovacia stupnica

Veľkosť:                      15 b

Hlava, krk:                  15 b

Postoj:                        10 b

Operenie:                   10 b

Plášť:                          10 b

Plutvy:                         10 b

Náprsenka:                 10 b

Krídla:                           5 b

Nohy:                            5 b

Chvost:                         5 b

Kondícia:                      5 b

–––––––––––––––––––––––––

Celkom:                      100 b

Toto  plemeno je jedno z mladších vyšľachtených postavových kanárikov a ako napovedá už jeho názov, jeho domovinou je Taliansko. Vzniklo z dvoch  postavových kanárikov, a to z glostra a severného holanďana. Už zo samotného vyobrazenia je vidieť, že jeho chochlík je nádherný, ako u glostra a trojmiestne kučery v operení ako má severný holanďan. Má k sebe partnera bez chochlíka a podľa C.O.M. je zaradený medzi kučeravé postavové kanáriky.Jeho postoj je vzpriamený a s bidlom zviera 55° uhol, veľkosť je 13 cm, teda patrí medzi menšie postavové kanáriky. Na výstavách sa vystavuje ako lipochrómový, melanínový alebo strakatý. Najviac sú cenené symetrické straky. Povolené sú všetky farby vrátane červenej.

Ak by sme ho chceli porovnávať s niektorými inými kučeravými postavovými kanárikmi, tak najväčšiu podobnosť by mal s padovánskym kanárikom, ako jeho zmenšenina. Všetko hladké operenie musí byť hladké a nesmie mať ani náznak kučeravosti mimo náprsenky (kučeravé prsia), plutiev (sú po bokoch a na stehnách a prečnievajú cez krídla) a plášťa (rozprestiera sa na chrbte do strán a stredom chrbta vytvára cestičku). Chochlík musí byť symetrický, vychádzajúci so stredového bodu na hlave, je pekne tvarovaný a tvorí na hlave akúsi prilbu, prechádzajúc ponad oči a koreňom zobáka. Jeho hladký partner musí mať rovnaké operenie okrem chochlíka.

ŠPANIELSKY GIBOSO

Bodovacia stupnica

Postava:                      20 b

Krk:                             20 b

Nohy:                          10 b

Náprsenka:                 10 b

Krídla, chrbát:             10 b

Veľkosť:                      10 b

Hlava:                           5 b

Chvost:                         5 b               

Plutvy:                          5 b

Kondícia:                      5 b

–––––––––––––––––––––––––

Celkom:                     100 b

Španielsky gibosoje svojou postavou a veľkosťou veľmi podobný talianskemu gibberovi. Je o niečo menší ako taliansky gibber (17 cm). Pri pracovnom postoji pripomína „1“. Je slabšie operený na prsiach a stehnách, na ktorých presvitá pokožka. Hlava s krkom k trupu tvorí  45o až 60° uhol, taliansky gibber má uhol miernejší, len 80°. Chvost sa môže dotýkať bidla. Hlava pripomína tvar hada, krk je veľmi dlhý.

Tak, ako taliansky gibber i španielsky giboso je prešľachtené plemeno s viditeľnými prvkami degenerácie a preto je potrebné u neho pozorne sledovať jeho zdravotný stav a kondíciu. Môže sa chovať v prostredí, kde nie je príliš veľký výkyv teploty, najlepšie pri stabilnej teplote.  Okrem červenej farby sú povolené všetky farby vrátane strakatosti, ktorá by mala byť symetrická – rovnomerná.

MEHRINGER

Bodovacia stupnica

Veľkosť:                        20 b

Plutvy:                          15 b

Náprsenka, brucho:     15 b

Plášť:                           15 b

Operenie, kotlety,

golier:                          10 b

Hlava, krk:                     5 b         

Nohy:                             5 b

Chvost:                          5 b

Postava:                        5 b

Kondícia:                       5 b

–––––––––––––––––––––––––

Celkom:                       100 b

Toto plemeno bolo vyšľachtené vo Francúzsku na  sklonku roku 1990, kde francúzskym chovateľom išlo skôr o vyšľachtenie akéhosi malého parížskeho trubača. Jeho veľkosť je 13 cm a na jeho šľachtení sa podieľali tri plemená kanárikov – gloster (hladký), farebný kanárik a parížsky trubač. V operení nedosahuje takú kvalitu, ako parížsky trubač, ale verím, že časom sa to zmení. Musíme mať na zreteli, že ide o pomerne mladé plemeno. Mehringerpatrí medzi kučeravé postavové kanáriky a pazúriky musí mať vývrtkovo točené, ako parížsky trubač. Sú povolené všetky farby vrátane červenej.


MELADO  TINERFEŇO

Bodovacia stupnica

Postava:                      20 b

Košík:                          15 b

Plutvy:                         10 b

Veľkosť:                      10 b

Plášť:                          10 b
Krk:                                   5 b

Hlava:                           5 b

Operenie:                     5 b

Chvost:                         5 b

Krídla:                           5 b

Nohy:                            5 b

Kondícia:                      5 b

–––––––––––––––––––––––––

Celkom:                    100 b


Melado Tinerfeňo,
preložené zo španielčiny Melado Tanerife (Tinerfeňo = Tenerife)je na výstavách C.O.M. zaradené do III. výstavnej skupiny ľahkých kučeravých postavových kanárikov so špeciálnym držaním tela. Táto skupina by sa mohla pokojne nazývať i „Kučeravé hrbáče“. Patrí medzi veľké postavové plemená (18 cm) s nejasnou históriou svojho vzniku. Tak ako som uviedol na začiatku tejto časti o postavových kanárikoch, že u niektorých plemien sú niektoré údaje diskutabilné, tak práve u tohto plemená to platí. V niektorých španielskych análoch sa udáva, že tento postavový kanárik vznikol okolo roku 1850 čo je diskutabilné. Pravdepodobne (usudzujem podľa názvu) bol vyšľachtený na jednom z kanárskych ostrovov Tenerife.Na svetovom šampionáte C.O.M. v roku 2013 bol vedený pod názvom Melado Tinerfeňo a preto sa i ja pridržiavam tohto názvu.

V roku 1950  bolo toto plemeno uznané za samostatné národné plemeno a po jeho uznaní v rámci C.O.M. si našlo cestu mimo územie Španielska. Porovnať by sme ho mohli s južným holanďanom, od ktorého je o 1 cm väčší alebo s talianskym gibberom, od ktorého je o viac než 3 cm väčší. Jeho pôvod je pravdepodobne odvodený od parížskeho trubača, po ktorom má vzpriamený postoj a má i podobné kučery. Operenie má však veľmi riedke, nie však až natoľko ako gibber, resp. giboso.  Farby sú povolené všetky mimo červenej. Ani v Česku ani na Slovensku som sa s týmto kanárikom nestretol.

VEĽKÝ TALIANSKY KUČERAVÝ – A.G.I.

Bodovacia stupnica

Hlava, krk,

zvýšený golier:           15 b

Plutvy:                        15 b

Postava:                     15 b

Veľkosť:                      10 b

Plášť:                          10 b

Náprsenka:                 10 b

Chvost:                       10 b

Postoj:                          5 b

Krídla:                           5 b

Kondícia:                      5 b

––––––––––––––––––––––-

Celkom:                      100 b

Ak by sme medzi postavovými kučeravými kanáriky chceli hľadať veľkého, robustného, jedným slovom giganta, tak tento postavový kanárik by spĺňal pre takto charakterizovaného vtáka všetky tieto kritéria. Veľký taliansky kučeravý – A.G.I. (čítaj Adži),má mať veľkosť minimálne 21 cm. Väčší od neho je už len Lancashire, ktorý má 23 cm.

Keď som bol v roku 1995 na 45. svetovom šampionáte C.O.M. v Udine – Taliansko, tento postavový kanárik tam bol talianskymi chovateľmi predvádzaný vo veľkom, ako ich národné plemeno a zároveň toto plemeno bolo už druhým rokom na uznávacom konaní v rámci C.O.M. Ako je známe, bolo uznané za novo vyšľachtené plemeno postavových kučeravých kanárikov v roku 1996. Odvtedy  uplynulo už dosť rokov a veľký taliansky kučeravý je zastúpený v hojnom počte na všetkých národných výstavách v Taliansku ako aj na svetových šampionátoch.

A.G.I. bol vyšľachtený z parížskeho trubača, cresteda a norwicha.Jeho kučery sú úhľadne rozložené počnúc hlavou a končiac chvostom. Charakteristickým pre toto plemeno je operenie hlavy, kde operenie prechádza od záhlavia smerom dopredu k čelu a vytvára na hlave akoby nejakú prilbu. Jeho ďalšie operenie musí byť dostatočne bohaté, musí byť presne rovnomerne rozložené tak, ako to opisuje štandard. Jeho postoj musí pôsobiť mohutným dojmom. Plášť svojim usporiadaním pripomína tvar ruže, na kostrči prechádza do tvaru chryzantémy. Pazúriky na nohách sú vývrtkovo vytáčané alebo sú aspoň naznačené. Sú povolené všetky farby okrem červenej, vrátane strakatosti.

JAPONSKÝ KUČERAVÝ – MAKIGE

Bodovacia stupnica

Postoj:                        40 b

Hlava, krk:                  10 b

Plášť:                          10 b

Náprsenka:                 10 b

Plutvy, brucho:            10 b

Postava:                       5 b

Chvost:                         5 b

Veľkosť:                        5 b

Kondícia:                      5 b

–––––––––––––––––––––––––

Celkom:                     100 b

Keď som pátral po histórii  tohto postavového kanárika, tak som sa toho veľa nedozvedel, okrem toho, že ide o plemeno, ktoré bolo vyšľachtené v Japonsku. Z toho preto usudzujem, že je v Európe málo rozšírený. Erich Kubica v časopise Chovateľ č.11/2012, na str.17 o ňom píše:  „Začiatkom 70. rokov ho vraj priniesol po prvýkrát z Japonska do Nemecka chovateľ z Düseldorfu. Žiaľ, v tom čase nebol z dovezených kanárikov vytvorený žiadny chovný kmeň. Až snahou pána Gielessena  z Mönchengladbachu, sa dostali v roku 1982 cestou importéra ďalšie kanáriky Makige do Nemecka.  V okamihu sa našla hŕstka nadšencov, ktorým sa podarilo tieto kanáriky úspešne odchovať.“ Toľko z uvedeného článku o tomto postavovom kanárikovi.

Jeho veľkosť je 17 cm a bol vyšľachtený z postavových kanárikov južný holanďan a škótsky hrbáč a pravdepodobne tam bol primiešaný i japonský hrbáč - Hosu. Makige sa nedá so žiadnym iným plemenom postavových kanárikov zameniť pre svoj široký postoj, ktorý mu dodáva  dojem ťažkopádnosti a mohutnosti.

Japonský kučeravý – Makige nepatrí medzi uznané plemená v rámci C.O.M., je to  japonské národné plemeno.

(POKRAČOVANIE)

nasledujte nás