Mgr. Michal Vojník CHOVÁME KANÁRIKY (19)

Vložené 06.09.2020

POSTOJOVÉ – FIGURÁLNE POSTAVOVÉ KANÁRIKY

Táto skupina, zvlášť norwich, yorkshire španielsky raza, sú na Slovensku, ale aj v celej Európe, veľmi rozšírené. Počty týchto kanárikov sa u nás neustále zvyšujú, nakoľko je ich odchov pomerne ľahký, málo náročný, vtáky majú dobrú reprodukčnú schopnosť a v mnohých prípadoch sa využívajú ako pestúny (kŕmiče). V tejto skupine je šesť hladko operených zástupcov, bez akýchkoľvek kučier.  Každý z nich má charakteristickú postavu rozpoznateľnú od ostatných postavových kanárikov i od kanárikov vo vlastnej skupine. Nevyžaduje sa od nich žiadny pracovný postoj.

Sú to klasické anglické plemená, okrem bernského a dvoch španielskych zástupcov, v tejto skupine. V klietke sa pohybujú veľmi pokojne a na výstavu nepotrebujú žiadnu zvláštnu prípravu či mimoriadny tréning  v postoji, okrem privykania na výstavnú klietku. V chove je potrebné dbať na to, aby príliš nestučneli, sú spoľahlivé  pri odchovávaní mláďat. Pri nadmernej tučnote hrozí  neoplodnenosť znášky. Musia mať väčší prelet a je potrebné im obmedzovať vaječnú miešanku a semená bohaté na tuky (semenec, slnečnica a pod.).

Postojové (figurálne) postavové kanáriky sú rozpoznateľné na prvý pohľad, nie je možné si ich zameniť s iným plemenom, za zmienku azda stojí border fancy a fife fancy, ktoré majú rovnaký vzhľad, ale vo veľkosti sa diametrálne odlišujú. Je potrebné ešte dodať, že chovatelia týchto vtákov musia zachovávať čistú líniu a nie je možné pri nedostatku vhodného partnera ho nahrádzať iným.

BORDER

Bodovacia stupnica

Postava:                                  15 b

Farba:                                      15 b

Postoj, držanie tela:                 15 b

Hlava, krk:                               10 b

Krídla:                                      10 b

Operenie:                                 10 b

Zdravie, kondícia:                    10 b

Nohy:                                         5 b

Chvost:                                      5 b

Veľkosť:                                     5 b

––––––––––––––––––––––––-------

Celkom:                                  100 b

V medzinárodnej nomenklatúre nazývaný Border Fancy, bol dlho nazývaný ako Cumberland Fancy a  považoval sa za hraničného vtáka. Za hraničného preto, lebo Cumberland sa nachádza na rozhraní medzi Anglickom a Škótskom. Toto plemeno má bohatú históriu. Začína sa tým, že sa Škóti s Angličanmi dlho dohadovali o tom, komu má patriť autorstvo na tohto vtáka. Vznikol pravdepodobne v roku 1830 a uznaný bol v roku 1860. Počas existencie tohto plemena sa niekoľkokrát musel prepracovať štandard, z dôvodu jeho sústavného prešľachťovania a menenia postavy. Dnešná podoba bordera sa dosiahla  v roku 2005, kedy sa štandard tohto vtáka menil posledný raz.

Pravdepodobne bol vyšľachtený z norwicha, London Fancy a harzského kanárika. V niektorej literatúre sa uvádza, že na jeho šľachtenie bol použitý i yorkshire. Jeho názov na Border Fancy bol medzi Škótmi a Angličanmi uznaný 5. júla 1890 v Hawiku, kde bola zvolaná schôdza a na nej sa prítomní uzniesli na tomto názve. Zároveň bol vypracovaný jeho štandard, ktorý určil jeho charakteristické znaky – guľatá hlava s guľatým telom a s „priškrteným“ krkom. Veľkosť 14,5 cm. Povolené sú všetky farby mimo červenej, ktorá bola zakázaná u tohto plemena v roku 1901.

FIFE FANCY

Bodovacia stupnica

Veľkosť:                          25 b

Hlava:                             10 b

Postava:                          10 b

Krídla:                             10 b

Operenie:                        10 b

Farba:                             10 b

Postoj, držanie tela:        10 b

Nohy:                                 5 b

Chvost:                              5 b

Zdravie, kondícia:              5 b

–––––––––––––––––––––––––
Celkom :                         100 b

 

Dalo by sa povedať, že fife fancy je zdrobnenina border fancy, akýsi mini border. Nespokojní chovatelia, ktorí mali námietky k veľkosti border fancy, vyselektovali z jeho chovu malé kanáriky a tým sa venovali v novozaloženom klube Fife Fancy Canary Club. Jeho veľkosť stanovili maximálne na 11 cm a uznané toto plemeno bolo až v roku 1957. Na  jeho vyšľachtenie chovatelia použili hladkého glostra. Sú povolené všetky farby mimo červenej, vrátane strakatosti. Na Slovensku je toto plemeno veľmi rozšírené a popri glostroch je zastúpené na každej výstave.

NORWICH

Bodovacia stupnica

Postava:                           25 b

Operenie:                         20 b

Krk, záhlavie:                   10 b

Hlava:                               10 b

Krídla:                               10 b      

Farba:                               10 b

Chvost:                               5 b

Nohy:                                  5 b

Kondícia:                            5 b

––––––––––––––––––––––––

Celkom:                          100 b

Dlho sa toto plemeno stotožňovalo s plemenom Crested. Je známe od začiatku 18. storočia a pri jeho nejasnom vzniku sa uvažuje, že Yorkshire a Lancashire boli pri jeho vzniku. V niektorých záznamoch sa uvádza, že plemeno bolo do Anglicka privezené flámskymi tkáčmi, ktorí sa usadili vo východnom Anglicku, po opustení  svojej vlasti pred náboženským prenasledovaním  Španielmi v 16. storočí.

V minulosti bol nazývaný tiež ako Norwich plainhead, aby bol odlíšený od Cresteda a Crestbreda a aby bolo jasné, že je hladkohlavý alebo i „vajcový vták“ pripomínajúci svojou postavou husacie vajce. Bol veľmi rozšírený a obľúbený v Anglicku, hlavne v meste Norwich, podľa ktorého dostal i pomenovanie. Jeho veľkosť je 16 cm a  v Anglicku ho  nazývali aj John Bull podľa územčistej postavy známej ľudovej figúrky z britského folklóru.

Chovateľským cieľom bolo vychovať kompaktného, všade zaguľateného vtáka s krátkymi nohami a krátkym krkom. I keď sa zo začiatku dôraz kládol najviac na farbu. Od samého začiatku sa zdôrazňovala intenzívna farba a prednosť sa dávala zlatožltým pred žltými. V roku 1850 sa objavila farba oranžová, ktorá bola veľmi obľúbená.

Od roku 1890 sa chovatelia týchto vtákov dohodli na tom, že prednosť bude mať pred farebnosťou postava (typ). Je hladko operený s krátkym chvostom. Na Britských ostrovoch je veľmi obľúbený o čom svedčí i niekoľko klubov, ktoré združujú chovateľov týchto vtákov. Obľúbený je aj na Slovensku, kde sa môžeme s ním stretávať na rôznych výstavách usporiadaných zložkami  SZCH.

YORKSHIRE

Bodovacia stupnica

Postoj:                             25 b

Operenie:                        25 b

Hlava:                              20 b

Telo:                                10 b

Veľkosť:                          10 b

Kondícia, farba:              10 b

––––––––––––––––––––––––

Celkom:                         100 b

V kraji yorkshirských uhoľných baní, kde sa plemeno objavilo prvýkrát v roku 1860 sa hovorí, že tieto kanáriky sú také štíhle, že  dokážu prekĺznuť i cez svadobnú obrúčku.Keď nazrieme do histórie vzniku tohto plemena zistime, že jeho vzhľad v začiatkoch jeho vyšľachtenia oproti súčasnosti, bol veľmi odlišný. Mal dlhú štíhlu vzpriamenú postavu pripomínajúceho viac-menej lancashira chocholatého, z ktorého bol vyšľachtený. Pri šľachtení bol použitý i belgický hrbáč. Až postupom času krížením s norwichom začínal sa jeho vzhľad postupne podobať na tvar mrkvy. Jeho prvé vyšľachtenie sa udialo v meste Yorkshire, podľa ktorého dostal meno.  V dôsledku jeho vývojových etáp došlo k tomu, že v súčasností máme dva typy tohto kanárika so vztýčenou postavou o veľkostí 17 až 19 cm, a to goldink typ kontinentálny typ. Obidva tieto typy sa značne odlišujú od pôvodného yorkshira.

Obidva typy sa dnes vystavujú, ale prednosť sa dáva typu golding, ktorého telo je robustné hlava veľká, okrúhla, rovná línia od krku cez chrbát až ku chvostu, ktorý je mierne nesený. Postoj je vztýčený (85°), podobá sa postavou na výstavnú andulku a jeho výzor pripomína tvar mrkvy. Zobák má byť krátky kužeľový. Tento typ je na výstavách uprednostňovaný od roku 1968, kedy bol medzinárodne uznaný. Prípustné sú všetky farby vrátane červenej, strakatosť sa nepenalizuje. Jeho veľkosť je minimálne 17 cm a medzi chovateľmi je veľmi obľúbený a rozšírený i mimo Európu.

 

BERNSKÝ

Bodovacia stupnica

Postoj, veľkosť:                      25 b

Hlava, krk:                              20 b

Postava:                                 20 b

Krídla, chvost:                        10 b

Nohy, stehná:                         10 b

Operenie, farba:                     10 b

Kondícia:                                  5 b

–––––––––––––––––––––––––––

Celkom:                                  100 b


Svojou postavou a postojom sa veľmi podobá yorkshirovi. V medzinárodnej nomenklatúre sa nazýva Bernois a ako jeho pomenovanie naznačuje, vyšľachtený bol v Berne vo Švajčiarsku v roku 1880. Na jeho vyšľachtenie bol použitý yorkshire spevavý kanárik žltej farby. Aj keď sa na prvý pohľad podobá na yorkshira, predsa len má svoje charakteristické znaky – hranatá hlava, na temene a na vrchu je plochá, takže sa zdá, že oči sú umiestnené vyššie, ako u ostatných vtákov a postava je štíhlejšia ako u prvotných yorkshirov. Chovateľský cieľ sa kladie na postoj (viac vztýčený, takmer vertikálny), tvar hlavy, chrbta a pŕs.

Dlhú dobu bol prezentovaný na výstavách len vo svojej domovine,  až v roku 1961 bol bernskýpostavový kanárik medzinárodne uznaný. Od toho času sa tieto vtáky začínajú rozširovať mimo územia svojho vzniku do ostatných častí Európy. Pretože v niektorých znakoch je  možné ho zameniť s yorkshirom, musí sa pri výbere chovných vtákov starostlivo brať zreteľ na jeho typické znaky. V chove je spoľahlivý, jeho veľkosť je 16 cm, je prevažne žltej farby, uprednostňujú sa všetky intenzívne farby mimo červenej, strakatosť je povolená.

ŠPANIELSKY RAZA

Bodovacia stupnica

Veľkosť:                            25 b

Postava:                           25 b

Hlava, krk:                        10 b

Krídla, chvost:                  10 b

Nohy, prsty:                      10 b

Operenie:                         10 b

Živý pohyb:                       5 b

Kondícia:                           5 b

––––––––––––––––––––––––

Celkom:                         100 b

V medzinárodnej nomenklatúre nazývaný ako Raza Espagnola patrí medzi miniatúrne alebo trpasličie kanáriky, ktorých veľkosť je maximálne 11,5 cm.   Španielsky trpasličí kanárik, ako bol vo svojej domovine v Španielsku aj nazývaný, sa objavil v roku 1930. Jeho pôvod vyšľachtenia nie je známy a súčasné pomenovanie Raza Espagnola  bolo po prvýkrát použité v roku 1948   v novo vytvorenom štandarde. Ako samostatné plemeno bol medzinárodne uznaný v rámci C.O.M. v roku 1956.  Je to jedno z najmladších plemien postavových kanárikov.

Má malú, štíhlu postavu  s úzkym krkom,  malou jašteričou hlavičkou o veľkosti lieskového orieška. Úzky a rovný chrbát, útle prsia a malé brucho, nohy  o dĺžke 14 mm, dokresľujú miniatúrny dojem, ktorým toto nové plemeno pôsobí. Vďaka svetovému šampionátu  ktorý sa konal v roku 1978 v Nemecku (Bochold), sa tieto kanáriky rozšírili i mimo španielskeho územia. Je povolená akákoľvek farba okrem červenej, strakatosť je prípustná.

 
ŠPANIELSKY LLARGET

Bodovacia stupnica:

Postoj:                                    20 b

Telo, chrbát:                           20 b

Krídla, chvost:                        15 b

Veľkosť:                                  15 b

Hlava, krk:                              10 b        

Operenie, farba:                     10 b

Nohy:                                       5 b

Kondícia:                                  5 b

–––––––––––––––––––––––––––––

Celkom:                                  100 b

V medzinárodnej nomenklatúre nazývaný tiež ako Llarget Espagnola bol medzinárodne uznaný v C.O.M. v rámci uznávacieho konania v roku 2001 – 2003. Dá sa teda povedať, že je to najmladšie plemeno. Okrem toho, že bol vyšľachtený v Španielsku, okolo tohto vtáčika takmer nič nie je jasné. V niektorých písomných správach sa uvádza, že medzinárodne uznaný bol už v roku 1996, lenže keď v roku 1994 boli tieto kanáriky po prvýkrát vystavené vo svojej domovine a v roku 1996 boli po prvýkrát vystavené na svetovom šampionáte, tak keď berieme do úvahy trojročný cyklus v rámci uznávacieho konania, termín jeho uznania v roku 2003 je pravdepodobnejší.

Hovorí sa o tomto plemene (Erich Kubica, Chovateľ 1/2013, str. 16-17),  že prvýkrát sa objavilo v roku 1950. Chovalo ho niekoľko záujemcov vo vzdialených horských oblastiach v Španielsku. V tom čase jeho lokálne pomenovanie bolo „Camallut“ a „Bayos“. Ako ďalej uvádza  Erich Kubica, tieto vtáky objavili bratia Bellver a cielene pokračovali v ich chove. Vystavili ich pod názvom „Larguillos“.

Tento kanárik má mať veľkosť minimálne 17 cm, je vzpriamenej a štíhlej postavy, na tele nesmie mať žiadne zaguľatené tvary. Krídla sú dlhé, ktoré dobre priliehajú k telu, chvost je dlhý, úzky, ukončený tzv. rybacím zárezom. Sú povolené všetky farby vrátane červenej.

ÍRSKY FANCY

Bodovacia stupnica                                      

Hlava:                                     25 b

Postava:                                 15 b

Operenie:                               15 b

Postoj:                                    15 b

Kondícia:                                15 b

Chvost:                                   10 b

Nohy, prsty:                              5 b

––––––––––––––––––––––––––––

Celkom:                                  100 b

 Keď som pátral v rôznej literatúre po záznamoch o tomto postavovom kanárikovi, nenašiel som takmer nič. Azda len toľko, že je stredobodom pozornosti írskych a anglických chovateľov a že sa v Írsku choval, ako spevavý kanárik. Má malú úzku hlavu, 65 stupňový  postoj, malý zobák a zužujúcu sa postavu smerom ku chvostu. Je povolená akákoľvek farba okrem červenej.

(POKRAČOVANIE)

nasledujte nás