Mgr. Michal Vojník CHOVÁME KANÁRIKY (21)

Vložené 03.10.2020

KRESLENÉ – KRESBOVÉ

POSTAVOVÉ KANÁRIKY

Kreslené kanáriky (Lizard) boli vyšľachtené vo Francúzsku, pravdepodobne v roku 1750, ale plný rozkvet dosiahli až po dovoze do Anglicka, kde dosiahli najväčší rozmach v meste Lancashire. U tohto plemena je výrazná šupinatosť a farebná čiapka na hlave. Do tejto skupiny postavových kanárikov popri Lizardovi v minulosti patril postavový kanárik London fancy, ktorý vyhynul, ale už na SŠ v roku 2013 v Belgicku sa dva jedince znovu objavili.  Skupina anglických chovateľov pracuje na tom, aby sa toto plemeno opäť obnovilo.


Kresba týchto zástupcov je súčasťou stáleho vyfarbenia v operení. Ak párime lizarda s lizardom dostaneme lizardy, ktoré budú mať rovnakú kresbu, ale tvar čiapočky sa môže meniť. Šupinatá kresba, ktorá je charakteristická pre lizardy, na chrbte a na prsiach musí byť vždy prítomná i napriek jej rôznej kvalite.

To isté platí i o druhom zástupcovi London Fancy, ktorého charakteristickým znakom sú čierne krídla a chvost, ostatné operenie je žlté. Zdá sa, že tieto dve plemená sú príbuzné a bolo jedno z druhého vyšľachtené. Najskôr London Fancy bol vyšľachtený z lizarda. Usudzujem to i z toho, že mláďatá nie sú vyfarbené ako dospelé vtáky, ale po tele majú náznak šupín aj napriek tomu, že krídla a chvost majú čierne.

Jednotlivé pramene uvádzajú, že London Fancy vyhynul v roku 1934, ale  ako som to na inom mieste naznačil, niekoľko chovateľov v Anglicku sa podujalo ho znovu vyšľachtiť, čo sa im podarilo a prezentovali ho v roku 2013 v Haselte na svetovom šampionáte. Toto však určite nebolo možné bez znalosti dedičných vlôh vzhľadom k iným kanárikom.

Lizarda postihol skoro rovnaký osud ako London Fancy po II. svetovej vojne. Našťastie bol v Anglicku založený klub „Lizard Canary Asociation“, čím sa jeho členom toto plemeno podarilo zachovať a dokonca z pôvodne zlatých a strieborných, pomocou červeného faktora farebných kanárikov, bol vyšľachtený farebný ráz týchto vtákov. Experimentovanie s týmito  kanárikmi dospelo k tomu, že z dvoch skupín lizardov (zlatý a strieborný) bola vyšľachtená tretia farebná skupina (červený a modrý). Ďalším experimentovaním s týmito kanárikmi došlo v Česku k vyšľachteniu olomouckého kanárika, o ktorom si podrobne povieme na konci tejto kapitoly.

Pri týchto vtákoch je vhodné spomenúť, že rovnako ako farebné kanáriky chocholaté (nemecké chocholaté) i kreslené kanáriky boli zaradené medzi postavové kanáriky len preto, lebo takto boli zaradené z medzinárodného hľadiska.

LIZARD

Bodovacia stupnica

Šupiny:                       25 b

Kvalita operenie:        15 b

Prsia (Rowings):         10 b

Základné sfarbenie:   10 b

Krídla, chvost:            10 b

Čiapočka:                   10 b

Krycie perie:                 5 b

Obočie:                         5 b

Zobák, nohy, prsty:       5 b

Postoj, veľkosť:             5 b

––––––––––––––––––––––

Celkom:                      100 b

 

Lizard je staré plemeno (Wiener: Kanáři a  jejich kříženci, 1981, udáva, že je to asi 400 rokov staré plemeno), v chovoch dostatočne zastúpené, preto mu na týchto stránkach budeme venovať väčšiu pozornosť než sme venovali ostatným postavovým kanárikom. Niektoré informácie o tomto kanárikovi boli podané v časti o kreslených kanárikoch, ale neboli vyčerpávajúce. V inej publikácii (Alderton: Vaše vtáctvo, 1992, str.54) je udaný rok 1709, kedy sa prvýkrát tieto vtáky objavili. Vo viacerých písomnostiach sa udáva, že toto plemeno vzniklo vo Francúzsku v roku 1750. Do Anglicka bol lizard prinesený do oblasti Nottingham, Middlesborough, Norwich a Londýn, kde ho chovatelia kultivovali (Kubica, Chovateľ 6/2012, str.16). Jedno je však isté, že plemeno lizardpatrí medzi najstaršie plemená a na jeho pohybe z Francúzska do Anglicka majú zásluhu Hugenoti vyhnaní z Francúzska.

Bez toho, aby som chcel do tejto oblasti zamiešať históriu nedá mi, aby som na vysvetlenie pre čitateľov definoval pojem Hugenoti,ktorí sa v tejto knihe objavujú už po niekoľkýkrát. Bol to bežný názov prívržencov kalvinizmu vo Francúzsku, od polovice 16. storočia do 90. rokov 18. storočia (teda do konca ich prenasledovania, po ktorom sa začalo pre nich používať vo Francúzsku označenie protestanti). Presnejšie, od roku 1534 túto skupinu štát vo Francúzsku začal prenasledovať a prenasledovanie pokračovalo až do vypuknutia Francúzskej revolúcie (1789 - 1799), počas ktorej bola Hugenotomzaručená sloboda.

Angličania si takto prisvojili toto plemeno a považujú ho za svoje národné, čo,  domnievam sa, že z historického vývoja nie je správne. Na druhej strane musíme pripustiť, že v Anglicku toto plemeno dosiahlo patričný rozmach a možno povedať, že až tu dosiahlo svoju pravú tvár.

Charakteristickými znakmi  lizardov sú šupiny – spangles, ktoré sa nachádzajú na hornom krku, chrbte a krídelných krovkách. Sú to čierne perá lemované svetlými v tvare polmesiaca.

Ďalším charakteristickým znakom sú šupiny – riwings na spodnej strane tela od hrdla cez prsia k bruchu a bokom, ktoré sú menej výrazné. Šupiny, ktorých na svojom tele tento kanárik  má  pomerne hojne a ktoré sa podobajú šupinám jašterice, viedli chovateľov k jeho pomenovaniu. V angličtine i vo  francúzštine sa jašterica vyslovuje ako lizard.

Nepochybne, tretím charakteristickým znakom lizardov je čiapočka – cap. Poznáme  7 variácii čiapočky, ktoré sú prípustné, aj keď sú s určitou zrážkou bodov.

1. Clear cap – dokonalá čiapočka tiahnuca sa od zobáku ponad oči k tylu.

2. Non cap – bez čiapočky, úplne tmavá hlava.

3. Brokem cap – prerušená, po stranách nerovná.

4. Short cap – krátka, ktorá na hlave tvorí len svetlú škvrnu.

5. Over cap – predlžená až na horný krk.

6. Baldface – svetlo líca vybieha až pod oči a na celú hlavu.

7. Patched cap – škvrnitá, popretkávaná melanínom akoby bola postriekaná.


Na iných miestach než na hlave, nesmie sa lipochrómová farba sústreďovať do škvŕn. Najväčšou chybou sú svetlé krídla a chvost.

V medzinárodnej nomenklatúre sú uvedené tri skupiny lizardov: zlatý, strieborný farebný (modrý, červený). Tento kanárik, tak ako aj iné kanáriky, má v Anglicku svoj klub pod názvom Lizard Canary Asociation – LCA, ktorý združuje chovateľov lizardov i mimo Anglicka. Okrem  uvedených farieb, chovajú sa tieto vtáky nielen v rade čiernom, ale i v rade achátovom, hnedom a izabelovom a tiež v kombinácii s pastelovým lipochrómom – slonovinovo žltý a slonovinovo červený. Tieto farby v rámci C.O.M. doposiaľ neboli uznané.

Lizard zlatý je označovaný ako lizard A, má intenzívnejšiu žltú farbu s čiernym melanínom.

Lizard strieborný je označovaný ako lizard B, má žltú základnú farbu s čiernym melanínom v neintenzívnej štruktúre pier.

Lizard farebný môže mať základnú farbu bielu a vtedy sa nazýva lizard modrý  alebo červenú a vtedy sa nazýva lizard červený. Najkrajšie vyfarbené vtáky sú jednoročné, čím je lizard starší, tým má viac svetlo lemovaných miest a čierna farba stráca svoju hĺbku a je viac sivočierna.                                                 


              
Druhy čiapočiek lizardov.

Všetky  postavové kanáriky, ktoré sme v tejto časti opísali, sú uznané medzinárodne v rámci C.O.M. až na dve plemená, a to  japonský kučeravý – makige staffordshirský. Tieto dve plemená sa považujú za národné plemená v krajine pôvodu, teda v Japonsku a v Anglicku. Okrem týchto zatiaľ neuznaných plemien, sú v skupine postavových kanárikov vyšľachtené plemená v Taliansku a Holandsku, o ktorých som sa v úvode už zmienil.

Nedá mi však, aby som sa nezmienil i o nedávno vyšľachtenom postavovom chocholatom a hladkom kanárikovi, ktorý bol vyšľachtený v Česku a ktorému zasvätil svoju šľachtiteľskú, viac ako desaťročnú námahu, môj veľmi dobrý priateľ Lubomír Veselý z Olomouca. Tento kanárik nesie názov Olomoucký kanár  a v roku 2013 bol daný na uznávacie konanie v rámci C.O.M. Plemeno cez uznávacie konanie v roku 2013 neprešlo, dôvody, ktoré uviedli Angličania, sú uvedené na inom mieste. Uznávací proces sa bude musieť začať od začiatku. Nič na veci však nemení, že tento postavový kanárik je národným plemenom Českej republiky a preto sa v najbližšej dobe budeme s nim stretávať na rôznych výstavách v Česku  a pevne verím, že i na Slovensku. Rozhodol som sa, že i tomuto novo vyšľachtenému plemenu budem venovať pozornosť, ktorú si plne zasluhuje a vyslovujem zároveň presvedčenie, že v budúcnosti  zvíťazí zdravý rozum pred zaujatosťou a toto plemeno bude medzinárodne uznané.

Ďalším plemenom, ktoré už bolo vyšľachtené, ale osud to zariadil tak, že určitú dobu o ňom nebolo nič počuť a považovalo sa za vyhynuté.  Na Svetovom šampionáte v belgickom Hasselte v roku 2013 sa však znovu objavilo, vystavené boli dva jedince na ukážku, teda ľady sa pohli a prvé výsledky sú už na svete. Skupina chovateľov z Anglicka sa  začína zaoberať myšlienkou jeho znovu vyšľachtenia, čo sa im už čiastočne podarilo. Je to postavový kanárik patriaci do skupiny kreslených kanárikov s názvom London fancy.

Tak, ako sa jednotlivé štáty aktívne podieľajú na šľachtení postavových kanárikov, čím sa snažia vytvoriť nové plemená, i zbor medzinárodných posudzovateľov (COM/OMJ) aktívne spolupracuje a sleduje vývoj jednotlivých plemien, na čo v okamihu reaguje. Je toho príkladom i skutočnosť, že na svojom zasadnutí v dňoch 23. – 25. 4. 2010 spoločne vypracovali nový štandard C.O.M. pre postavové kanáriky border fancy, bernský, španielsky raza, španielsky llarget, melado tinerfeňo a španielsky giboso. Predpokladám, že pri týchto postavových kanárikoch sa predchádzajúci štandard už natoľko priblížil k ideálu, že bolo potrebné sprísniť podmienky a preto bolo potrebné vypracovať nové štandardy.

 

NOVO VYŠĽACHTENÉ  POSTAVOVÉ KANÁRIKY

OLOMOUCKÝ KANÁRIK

CHOCHOLATÝ  (HLADKÝ)

Bodovacia stupnica (chocholatý)

Chochlík:                                20 b                

Kresba chrbta:                        15 b

Operenie:                                15 b

Prsia, boky:                             15 b

Farba:                                     10 b

Krídla a chvost:                       10 b

Zobák a nohy:                          5 b

Tvar a veľkosť:                         5 b

Kondícia:                                  5 b

––––––––––––––––––––––––––

Celkom:                                100 b

Bodovacia stupnica (hladký)

Hlava:                                     20 b                

Kresba chrbta:                        15 b

Operenie:                                15 b

Prsia, boky:                             15 b

Farba:                                     10 b

Krídla a chvost:                       10 b

Zobák a nohy:                          5 b       

Tvar a veľkosť:                         5 b

Kondícia:                                  5 b

––––––––––––––––––––––––––

Celkom:                                100 b                                        

Olomoucký kanárik  je historicky prvý pokus českej kanárikárskej odbornosti vytvoriť národné plemeno s tým, že pri jeho vzniku bol použitý minimálny počet jedincov iných plemien zo zahraničných chovov. Na výstave v Olomouci (2011) boli predstavené 3 páry rôznych farieb,  na Svetovom šampionáte v Haselte – Belgicko (2013) boli verejnosti predstavené prvé prototypy vznikajúceho plemena, a to žlto-hnedé  (cinnamon). Pokiaľ sa týka štruktúry operenia, môžu  byť jedince buď intenzívne (A) alebo neintenzívne (B) alebo s mozaikovou štruktúrou operenia (CI, CII). Melanínová farba je hnedá a v lipochróme sú prípustné všetky farby, t. j. biela, žltá, červená, slonovinovo žltá a slonovinovo červená. Chocholaté  jedince  môže mať chochlík podobného variabilného zafarbenia  ako čiapočka lizarda, ale prednosť majú jedince s tmavým chochlíkom.

Chochlík nemá typický stredný bod ako pri ostatných chocholatých  plemenách, ale je rozdelený cestičkou. Prednosť v chove dostávajú jedince, pri ktorých cestička ide od mysleného stredu chochlíka až k zobáku, čo je u tohto  plemena typické. V okolí očí pod chochlíkom nesmú byť lipochrómové škvrny, ktoré pôsobia rušivo, ako okuliare, neprípustné sú ďalej holé miesta na temene hlavy za chochlíkom.

Hladkohlavé jedince môžu mať čiapočku rôzneho tvaru, ale i tu sa dáva prednosť jedincom bez nej. Hrubé biele lemovanie začína  jedincom bez čiapočky na temene hlavy. Pokiaľ má vták čiapočku, začína hrubé biele lemovanie až za ňou, v obidvoch prípadoch sa však tiahne až na chrbát, kde hrubé biele lemy v podstate tvoria biele sedlo, ktoré je tiež typickým znakom pre toto vznikajúce plemeno postavového kanárika. Na prsiach by mala byť kresba a je jedno či v tvare bodiek alebo len nejakých čiarok, čo je ďalší plemenný znak. Prsia olomouckého kanárika bez kresby sú nedostatkom, ktorý svojím spôsobom prezentuje nedokonalosť tohto kanárika. Výnimku tvoria mozaikové kanáriky, ktorých kresba nemôže byť taká výrazná.

Hrubé nedostatky: chochlík bez cestičky, holé miesto bez operenia  za chochlíkom, chýbajúce hrubé  lemovanie na temene hlavy pri hladkej forme, absencia  hrubého lemovania na chrbte a tým chýbajúce biele sedlo na chrbte, chýbajúca akákoľvek kresba na prsiach. Tvarom a veľkosťou tela sa olomoucký kanárik blíži skôr k lizardovi než ku farebným  kanárikom.

Na vznik tohto  plemena boli použití tieto kanáriky: hnedé farebné kanáriky, lizardy a nakoniec vectis – doposiaľ  len holandské národné plemeno, ktoré dodalo tomuto  vznikajúcemu plemenu  chochlík.

Veľkosť olomouckého kanárikaje 14 – 14,5 cm.

Dĺžka vzniku týchto  prototypov nového  národného  plemena postavových kanárikov trvala bez prestávky do dnešných dní (január 2013), dlhých 9 rokov.

                      
            Detail hlavy.                                                                 Detail chrbta a hlavy u hladkého.

 

                                                        Skupina chocholatých olomouckých kanárikov

LONDON FANCY

London fancy  je ďalší z postavových kanárikov, ktorý sa po veľmi dlhej dobe objavil a bol prezentovaný, síce len dvomi jedincami, na 61. svetovom šampionáte v Hasselte v Belgicku. Od roku 1934 sa považoval za vymreté plemeno a ako posledný chovateľ týchto kanárikov sa uvádza Cyril Rogers. Toto plemeno je zaradené medzi kreslené postavové kanáriky, kde je spolu so skupinou lizardov. Doposiaľ o týchto nádherných vtákoch nebolo počuť takmer nič, ale v poslednom období, vďaka Erichovi Kubicovi, sa toto plemeno dostalo do povedomia chovateľskej verejnosti prostredníctvom časopisu CHOVATEĽ v seriáli pod titulkom KEDY, KDE A AKO VZNIKALI POSTAVOVÉ KANÁRIKY?  Z tohto článku som sa dozvedel, že jeho vznik sa datuje do roku 1850 a tiež aj to, ako postupne plemeno zanikalo. Ako E. Kubica uvádza, v roku 1897 v Londýne  na Grand National Showv CrystalPalace, bolo vystavených 34 týchto kanárikov, v roku 1901 iba 15 a v roku 1902ani jeden. Po I. svetovej vojne bol pokus o ich novo vyšľachtenie, ale márny, kladné výsledky sa nedostavili.

                                           

                                 London fancy ako reklama.                                        Predná strana knihy.

 

W. Wiener vo svojej knihe Kanáři a jejich křížencio týchto vtákoch uvádza, akým spôsobom by sa mohli tieto kanáriky prinavrátiť na chovateľskú scénu. Schodnou cestou by azda bolo možné použiť veľmi zosvetlené lizardy, u ktorých čiapočka prekrýva celú hlavu a krk (over cap alebo možno baldface cap) a pripomína, že zároveň pri výbere týchto lizardov sa musí dbať na to, aby zosvetlenie nezasiahlo krídla a chvost.

Predpokladám, že chovatelia, ktorí ho prezentovali na spomínanom šampionáte, prišli na koreň veci a úspech sa dostavil.  Na tomto mieste je potrebné ešte poznamenať, že london fancy boli vyšľachtené z lizardov. Svedčí o tom i skutočnosť, že vyliahnuté mláďatá až do svojho preperenia sa skôr farebne podobajú zlým lizardom než london fancy. Svoje dokonalé zafarbenie dostanú až po preperení, kedy základná farba u nich je žltá bez melanínových škvŕn, letky alebo celé krídla a chvost sú čierne. Veľkosť je 14 cm s postojom normálneho kanárika.

O kanárikoch london fancypojednáva kniha, ktorej autorom je W. Cummings, The London Fancy. Autor sa v nej zaoberá históriou zaniknutého plemena. Kniha stojí v Anglicku 3,75 libier.

Keď som si pri písaní o tomto vtákovi prechádzal niektoré anglické internetové stránky pojednávajúce o lizardoch, na jednom diskusnom fóre som si prečítal dosť zaujímavé postrehy diskutujúcich. Niektorí uvádzali, že sa im v chovnej sezóne v chove lizardov v hniezdach objavovali iné vtáky, ktoré im pripomínali práve plemeno london fancy. Táto zaujímavá diskusia prebehla v septembri 2012, preto sa domnievam, že vo veci šľachtenia  tohto kanárika sa niečo začína hýbať.

(POKRAČOVANIE)

nasledujte nás