MORKA DOMÁCA

Vložené 27.07.2020

Prečo chovať morky

Morky sa chovajú najmä pre chudé, dieteticky hodnotné mäso. Cenný je najmä obsah bielkovín, ktoré sú ľahko stráviteľné a obsahujú všetky nepostrádateľné aminokyseliny. L. Kříž uvádza, že morčacie mäso má najviac lyzínu, ktorého potrebujú deti trikrát viac ako dospelí.

V dobe, kedy ešte neboli rozšírené umelé liahne, bola dôvodom na ich chov aj kvokavosť. Hovorilo sa o nich ako o kvočkách „na objednávku“. Morky je možné na sedenia na vajciach pomerne ľahko vyprovokovať.

Čo by sme mali vedieť?

Z hľadiska zoologickej taxonómie sú morky radené do triedy vtáky (Aves), radu hrabavých (Galliformes), čeľade bažantovitých (Phasianidae), rodu moriak (Meleagris).

História chovu domácich moriek sa odhaduje asi na 2000 rokov. Morky divé boli zdomácnené na území dnešného Mexika a v Strednej Amerike. Do Európy ich priviezol Kryštof Kolumbus po objavení Ameriky. Hlavnými oblasťami chovu moriek v Európe boli a dodnes sú najmä Anglicko a Francúzsko. Dlhodobým izolovaným chovom sa v špecifických podmienkach rôznych regiónov následne postupne vznikali aj jednotlivé európske krajové plemená.

Výber plemena

Dnes pri morkách rozoznávame tri typy: prvý z nich typ štandardný je blízky pôvodnej morke divej. Druhý je extrémne mäsitý typ – širokoprsý.  Tretí je typ prechodný v rôznom stupni medzi oboma uvedenými typmi. Pri čistokrvných plemenách sa stretávame len so zvieratami prvého a tretieho typu.

V súčasnom českom vzorníku plemien hydiny sú uvedené tri plemená moriek, ktoré sa odlišujú predovšetkým typom, telesným rámcom, hmotnosťou, tvarom trupu a jeho nesením, postojom a výškou nôh, osvalením, rôzne je aj sfarbenie peria, z vlastností je to znáška a pud sedenia na vajciach. Čo sa týka znášky, sú medzi jednotlivými plemenami veľké odlišnosti – znáška jednotlivých plemien, resp. farebných rázov sa pohybuje od 20 do 120 vajec.

Najrozšírenejším plemenom v Českej republike je morka česká, plemeno staré najmenej 100 rokov. Do európskeho zoznamu plemien bola zaradená až v roku 2007. České morky patria medzi plemená prechodného typu, trup je hruškový, nižšie nesený, nižší je aj postoj. Chovajú sa v dvoch farebných rázoch, a to divoké bielo lemované a sivé divoké bielo lemované. Rozšírené sú aj morky štandardné. Tie sa chovajú v niekoľkých farebných rázoch a v troch hmotnostných skupinách, nájdete ich v tabuľke. Často sa zamieňajú práve české morky divoké bielo lemované a morky štandardné bronzové. Rozdiel medzi oboma plemenami je predovšetkým v type, viditeľný rozdiel je tiež v sfarbení.

V chovoch sa občas objavujú aj morky naraganset. Je to staré plemeno pôvodom z USA, ktoré sa zaraďuje k prechodnému typu a chová sa len v jedinom čiernosivom ráze. V rámci Európskeho zväzu (EE) sú uznané aj ďalšie plemená moriek, napr. ardenské, virgínske, norfolské alebo talianske.

Hmotnosť a znáška v ČR uznaných plemien moriek

Plemená a skupiny moriek

Znáška

Hmotnosť vajec (g)

Hmotnosť v 1. roku

Hmotnosť nad 1 rok

moriaky

morky

moriaky

morky

Morky české

20-40

70

9,0-11,0

5,0-6,0

11,0-14,0

5,5-7,0

Morky štandardné

15-100 (podľa kvoka-nia)

70

1. skupina - veľké rázy (bronzové, čiernokrídle, biele)

9,0-12,0

6,0-7,0

12,0-15,0

6,5-7,5

2. skupina - stredne veľké rázy (čierne, červené bielochvosté)

8,0-10,0

5,0-6,0

10,0-12,0

5,5-6,5

3. skupiny - rázy malé (medené, okrové, čierno-biele, modré, červené, žlté)

6,0-7,0

4,0-5,0

7,0-8,0

4,5-5,5

Morky naraganset

70

9,0-12,0

6,0-7,0

13,0-16,0

7,5-9,0


Širokoprsý typ je typický pre hybridné morky  určené na  produkciu mäsa. Kúpiť si  môžeme morčatá na odchov, na ďalšie rozmnožovanie v drobných chovoch ale nie sú vhodné. Hmotnostný rozdiel medzi morkou a moriakom je taký veľký, že sa nemôžu spolu páriť a potrebná je inseminácia.  

Manipulácia

S morkami je potrebné zaobchádzať  opatrne,  a to z dôvodu ich veľkosti a plachosti. Pri prenášaní morky  nedržíme za nohy alebo za konce krídel, pretože hrozí ich vykĺbenie.

Chytáme ich priamo v ramenách, kde sú najlepšie  fixované. Ak morku chytíte za operenú časť tela, môžu vzniknúť holiny, pretože morka „pustí“ perie.

Chovateľské zariadenie

Dospelé morky sú značne odolné, preto zariadenie pre ne nemusí byť tepelne izolované – pokiaľ ale nerátame so skorým začiatkom znášky. V každom prípade, musíme zabezpečiť, aby v zime nezamŕzala voda. Na 1 m2 zariadenia  počítame 1 – 2 morky. Najmä v zimnom období je výhodné použiť hlbokú podstielku, ktorá dobre izoluje. Aj morky potrebujú  hrady, vzdialenosť medzi nimi treba prispôsobiť veľkosti moriek. Znáškové hniezda by mali mať tvar kocky o hrane 60 cm. Je lepšie umiestniť viac znáškových hniezd, pretože morky si hniezdo vyberajú a nemusia obsadiť všetky. Tiež ak chceme liahnuť prirodzene a morka si zvykne na jedno určité hniezdo, ťažko si už potom zvyká na iné. Vo veľkochovoch sa odporúča 1 hniezdo na 4 morky, pri použití individuálnych znáškových hniezd len jedno hniezdo pre dve morky.

Zostavenie chovného kŕdľa

Chovné  kŕdle zostavujeme spravidla na jeseň.  Počítame na jedného moriaka 6 – 9 moriek, pri ťažších je počet moriek menší, menej moriek sa prideľuje  tiež starším moriakom.  Moriaky  sa s každou morkou spária väčšinou raz za znášku. Pokiaľ zaradíme len jednu morku, moriak sa s ňou spári, ale potom si ho už morka nepripustí, preto bude hľadať nejaké  náhradné riešenia.  Tými môžu byť niektoré iné druhy hydiny,  ale aj predmety. Moriaky sa v chove využívajú zvyčajne tri roky. Pohlavne dospievajú morky vo veku 30 – 34 týždňov, moriaky v 32 – 36 týždňoch.

Párenie

Pri párení vznikajú morkám často  nepríjemné poranenia.  Zranenia pazúrmi moriaka tvoria často „vrecko“ z vytrhnutej  kože alebo i svaloviny. Pokiaľ dôjde ku zraneniu morky, je dobré ranu dezinfikovať a zašiť. Preventívne  sa odporúča moriakom pazúry otupiť alebo morkám v dobe párenia  navliecť ochranné podušky na chrbát  – akési vestičky, ktoré chránia chrbát a boky morky.  Na oplodnenie  vajec stačí jedno pojímanie  pred znáškou. Kedysi sa preto nedržali moriaky vo všetkých hospodárstvach,  ale za moriakom sa chodilo morky pripustiť.  Pri širokoprsých morkách  znemožňujú prirodzené párenie veľké rozdiely v hmotnosti morky a moriaka, nutná je preto inseminácia  (umelé oplodnenie).

Znáška

Vajcia moriek sa svojím zložením podobajú vajciam sliepok. Väčšinu vajec použijeme na liahnutie,  ale chovatelia niekedy udávajú aj pri  brojlerových morkách skorú znášku. Vajcia  ktoré nepoužijeme na liahnutie, môžeme použiť v kuchyni. Upravujú sa podobne ako vajcia slepačie, len čas varu musíme prispôsobiť veľkosti. Vajcia moriek majú krémovo hnedú  škrupinu s tmavohnedými škvrnami. Minimálna hmotnosť násadových vajec je pri všetkých troch opisovaných plemenách 70 g. Morky veľmi rady zanášajú,  predovšetkým vo veľkých záhradách uprednostňujú hniezda vonku. Pokiaľ sa morka odrazu stratí je možné, že má niekde dobre ukryté hniezdo a sedí na ňom.  Aj tieto morky sa však väčšinou prídu nažrať ku kŕmidlám.  

Liahnutie

Morky väčšinou začínajú kvokať od mája. Sú vytrvalými kvočkami a pokiaľ nie sú v období prípravy na znášku, môžeme ich k sedeniu prinútiť tak, že ich posadíme  na hniezdo s podkladkami tak, aby nemohli vstať. Hniezda si samé väčšinou nestavajú, len vytlačia priehlbinku v tráve a do nej znášajú vajcia. Chovateľ moriek  J. Kalaš uvádza: „Pud sedenia na vajciach je u moriek  je taký silný, že pokiaľ morke  vajcia vezmeme, nanosí si do hniezda aspoň guľaté kamene či orechy a sedí na nich. Morky rady zanášajú a svoje hniezda vedia veľmi dobre zamaskovať. Pokiaľ morka sedí na vajciach, je nutné ju kontrolovať či občas opúšťa  hniezdo, aby sa vyprázdnila, napila a nažrala. Pokiaľ nie,  musíme ju k opusteniu  hniezda prinútiť.  Pod morkami sa často liahnu aj ďalšie druhy domácej hydiny. Ak liahneme  pod morkou kačice alebo husi, čas opustenia  hniezda musí byť dlhší  (pol  hodiny a viac) a vajcia musíme kropiť.“ Morčatá sa liahnu za 28 dní. Pri umelom liahnutí je potrebné  prispôsobiť liesky liahne veľkosti vajec.

Odchov morčiat

Pokiaľ liahneme  pod morkou a morčatá sa liahnu postupne (v prípade nasadenia rôzne starých vajec), je dobré vyliahnuté morčatá odoberať  a morke ich vrátiť až po vyliahnutí  posledného mláďaťa. Spočiatku morke  s mláďatami obmedzíme výbeh, ale za priaznivého počasia ju môžeme púšťať von, morka  sa o ne postará aj keď sa zamokria, napr. od rosy. Umelo odchovávané malé morčatá  by nemali  zmoknúť, ani sa inak zmáčať, pretože by mohli prechladnúť, trpieť hnačkami a katarmi. Náchylnejšie sú brojlerové morčatá než napr. české morky. Aj v prípade, že má morka s morčatami dostatočný a bohatý výbeh, je potrebné ich  prikrmovať, a to zmesou  obilných šrotov s prídavkom krmív živočíšneho pôvodu, napr. varené mäso, vajíčka, srvátka. Nutné je zabezpečiť dostatok pitnej vody a grit. Do veku 12 –14 týždňov sú morčatá náchylnejšie na ochorenia ako kurčatá.

V liahni vyliahnuté morčatá umiestňujeme po oschnutí do odchovne. V prvých   2 – 3 týždňoch  je vhodné zmenšiť priestor odchovne ohrádkou z lepenky, podobne ako pri kurčatách alebo perličatách. Morčatá sú najmä v prvých dňoch po vyliahnutí náročné na teplo. Vhodná teplota pod kvočkou (i vo vykurovanej odchovni) je 36 °C v prvom týždni, pozvoľna sa znižuje na 34 °C v treťom týždni  a 28 °C v šiestom týždni.  V chladnej časti odchovne je to 26 °C v prvom až treťom týždni, postupne sa znižuje až na 18 °C v jedenástom týždni. Pri priaznivom počasí nepotrebujú morčatá  umelú  kvočku od 8. až 10. týždňa. Na to, že teplota v odchovni vyhovuje, môžeme, podobne ako pri kurčatách, usudzovať podľa správania sa morčiat. Pokiaľ sa k sebe tlačia pod zdrojom, je im chladno, naopak, pokiaľ sa zdržujú na okraji, je v odchovni príliš teplo. Ani príliš vysoká teplota nie je vhodná, organizmus sa bráni prehriatiu znížením aktivity a príjmu krmiva. Pri výkrme potrebujú moriaky nižšiu teplotu než morky.

Do veku 8 týždňov počítame s 10 – 12 morčatami na 1 m2 odchovne, pri starších morčatách 5 – 6 morčiat. Morčatá sú citlivé na prechladnutie a premočenie. Suchá podstielka v kuríne je samozrejmosť pri umelom i prirodzenom spôsobe odchovu. Vhodnou podstielkou  je rezaná slama alebo hobliny, použiť sa dá i seno, možný je prídavok rašeliny. Nevhodné sú piliny. Vlhkosť v odchovni by sa mala pohybovať medzi 60 a 70 %. Pri nižšej vlhkosti je prostredie  prašné a znižuje sa imunita morčiat.  Vo výbehoch musíme proti premáčaniu chrániť najmä umelo odchovávané morčatá. Základom úspešného chovu je čistota, dezinfekcia.

Dôležitá  je aj dĺžka a intenzita osvetlenia v odchovni. Intenzita osvetlenia by mala byť v prvých dňoch po vyliahnutí 100 luxov. Prof. Zelenka odporúča striedať 3 hodiny svetla a 3 hodiny tmy – morčatá sú po rozsvietení  aktívnejšie  a ľahšie sa naučia prijímať potravu. Od 3. dňa sa vo dne svieti  a v noci sa tma predlžuje  na 8 hodín. Doba nepretržitého odpočinku je pre morčatá nutná, pokiaľ sa nedodrží,  môžu nastať problémy s vývojom kostry, najmä s nohami.

Pokiaľ to podmienky dovolia, od 8. až 10. týždňa sa maximálne využíva pastva. Vo výbehu musí byť dostatok úkrytov pred dažďom a pred slnkom, nesmieme zabudnúť na napájačky. Vo veku dva mesiace morčatám na hlavách vypadáva perie a začínajú vyrastať červené bradavičnaté výrastky. Najmä v tomto čase sú citlivé na priame slnko. J. Kalaš odporúča morčatám v tomto veku natierať hlavy vhodným tukom. Morky veľmi rady hradujú na stromoch, nemajú rady uzavreté  priestory, ale na noc je lepšie ich kvôli škodnej zatvárať do kurína (oddelene  od ostatnej hydiny). Pokiaľ ich nechceme zberať z konárov,  je lepšie  zahnať ich včas.

Morčatá  nemajú taký vyvinutý reflex prijímania  potravy ako kurčatá.  Pri prirodzenom liahnutí  sa o všetko postará morka,  ale pri umelom odchove sa osvedčilo nasadiť niekoľko slepačích vajec tak, aby sa kurčatá vyliahli spoločne s morčatami. Kurčatá potom naučia morčatá piť a prijímať potravu. V prvých dňoch by sme mali kontrolovať hrvoľčeky  morčiat. Pokiaľ sú prázdne, často stačí do kŕmidla  poklepkávať prstom a tak morčatám naznačiť, ako prijímať potravu. Piť ich naučíme, keď im zobáčik namočíme do napájačky. Morčatá reagujú aj na pohyb – pokiaľ na hromádku kŕmnej zmesi kvapneme vodu, kvapka steká a obaľuje sa zmesou, morčatá do nej začnú zobať. Pomôcť  môže aj väčšia  intenzita osvetlenia nad kŕmidlami a napájačkami.

V prvých dňoch je vhodné podávať krmivo na táckach, v týždni ich postupne meníme za žliabkové alebo tubusové kŕmidlá. Napájačky sú vhodné klobúkové, ale  staršie morčatá si zvyknú aj na niplové. Dôležitá je tiež dostatočná dĺžka kŕmidla a napájačiek – na jedno morča počítame s 2,5 cm do 2 týždňov, v dospelosti 8 cm pri kŕmení suchou zmesou, pri vlhčených miešankách  je to 2,5-krát viac.  Pri  napájačkách  1 cm do 2 týždňov, v dospelosti 5 cm. Najvhodnejšia farba  kŕmidiel  aj napájačiek je zelená.

Na začiatku  odchovu majú morčatá  najväčšie  nároky na živiny, musíme tomu venovať pozornosť pri zostavovaní  kŕmnej dávky. Morčatá majú oproti kurčatám väčšie  nároky na obsah dusíkatých látok, vitamínov a niektorých minerálov, najmä mangánu. Ideálne je použiť  kŕmne zmesi určené pre morčatá zodpovedajúcej  vekovej  kategórie. Nahradiť ich  môžeme zmesou  pre kurčatá alebo pre brojlery, tie ale musíme doplniť bielkovinovým krmivom, napr. zákvasom (z odstredeného mlieka), srvátkou, tvarohom, sušenými kvasnicami, sušeným mliekom alebo mäsovými zvyškami. Použiť sa dá aj varená sója (do 15 %) alebo sójový extrahovaný šrot (do 40 %). Od 10. Dňa využijeme aj drvené kosti.

Pridať môžeme nastrúhanú mrkvu alebo mladú žihľavu.  Doplnkom KD môže byť tiež nadrobno narezaný rebríček, cibuľová vňať, pažítka, lisovaný cesnak alebo cibuľa. Potrebný je niektorý minerálny a vitamínový doplnok. Dôležitý je prídavok mangánu, do pitnej vody môžeme pridať niekoľko  zrniek manganistanu draselného (hypermangánu) tak, aby vznikol svetloružový  roztok.

Pokiaľ využívame vlastné zdroje krmív, vhodné sú napr. obilné šroty (základ je kukurica a pšenica), môžeme použiť aj pšeničné otruby, od 6. týždňa  triticale (do 10 %) a jačmeň (do 15 %) a od 11. dňa varené zemiaky  (do 20 %). Nutný je opäť doplnok bielkovinových krmív.

Od 10. týždňa potreba najmä  dusíkatých látok klesá. Vhodná je výdatná pastva, pri ktorej morčatá zbierajú  hmyz a slimáky. Ak nie je priestor na pasenie dostatočne veľký, môžeme podávať mladé alebo nakrátko rezané zelené krmivo, je ale potrebný aj doplnok bielkovinových krmív.  Po celý čas  odchovu treba pridávať aj  jemný riečny piesok alebo grit.  Od dvoch týždňov môžeme podávať vlhké miešanky, dôležité je, aby v kŕmidlách  nezostávali zvyšky  z predchádzajúceho kŕmenia, aby krmivo neplesnivelo a nežltlo. Aj pri používaní zásobníkového kŕmidla  na suchú zmes je vhodné  kontrolovať či ich obsah neplesnivie alebo nezatuchol.

Do kompletných kŕmnych zmesí sa pridávajú tiež antikokcidiká. Ak kŕmime  takou kompletnou kŕmnou zmesou, nemali by sme ju  miešať s ďalšími krmivami.  Preventívne  sa proti kokcidióze môže  pridávať ocot v množstve asi 10 ml na liter vody.

Častým problémom v chovoch moriek  je čiernohlavosť, ktorú spôsobujú parazitické  bičíkovce Histomonas meleagridis. Tie spôsobujú stmavnutie hlavy a žltú penivú hnačku,  dochádza k úhynom. V minulosti sa na prevenciu tohto ochorenia  používali chemoterapeutiká, v súčasnosti  sa pri potravinových zvieratách  používať nesmú. MVDr. J. Merta uvádza, že prevencia je odčervenie (medzihostiteľom parazitického bičíkovca je Heterakis gallinarum), napr. levamisolom v prípravku Chemisole 20 % sol. v dávke 1 ml na 10 kg živé hmotnosti zvierat  v 30., 60. a 90. dni výkrmu. Ďalšie možnosti sú v použití fytofarmák  obsahujúcich rastlinné éterické oleje a ďalšie rastlinné extrakty. Drobnochovatelia uvádzajú ako osvedčenú liečbu  Entizolom.

Karel Drahovzal radí v svojom článku z roku 1967, morčatám 24 hodín po vyliahnutí predkladať  kyslé  mlieko, tvaroh, pšeno,  vajcia  natvrdo uvarené, listy púpavy, rebríčka alebo cibule, všetko najemno narezané a premiešané. Kŕmiť päťkrát denne, po týždni už len trikrát.  

Orientačná spotreba krmiva pri odchove bronzových moriek  je 25 kg (do 24. týždňa), pri širokoprsých 30 kg. Veľmi jemné „prachové“ krmivo morčatá nerady prijímajú, vhodné sú podľa možnosti, drvené granule alebo granule. To, či  kŕmna dávka zodpovedá, môžeme zistiť vážením, pri rôznych  plemenách  a typoch moriek sú ale prírastky rôzne (viď tabuľka). Po celý čas odchovu musíme tiež sledovať zdravotný stav morčiat.

Pri morkách  od 29. týždňa do konca znášky používame zmes  s obsahom 180 g dusíkatých látok na kg a s vysokým obsahom vápnika (29 g/kg), dôležitý je dostatok a optimálne zastúpenie minerálnych látok a vitamínov. Vhodný je prídavok kyslého mlieka alebo mletých kostí. V zimnom období môžeme pridávať parené zemiaky a lucernovú múčku.

Jednotlivé typy a plemená moriek majú nároky na chov trochu odlišné.

Orientačná hmotnosť štandardných bronzových a širokoprsých moriek

Vek v týždňoch

Hmotnosť (g)

štandardné bronzové morky

Hmotnosť (g)

širokoprsé morky

moriaky

morky

moriaky

morky

1

70

70

100

80

2

130

130

250

150

3

190

190

400

300

4

320

320

600

500

5

560

560

1000

640

6

780

780

1400

850

7

1000

1000

1750

1000

8

1100

1100

2100

1240

10

1200

1000

2820

1600

11

1800

1400

3730

2090

13

2400

1800

4720

2620

15

3200

2200

5700

3280

17

3700

2500

7000

3700

19

4400

2800

8380

4100

21

4800

3200

9650

4380

23

5200

3600

11000

4730Orientačná dĺžka kŕmidiel a napájačiek

Druh a kategória hydiny:

Potrebná dĺžka  kŕmidla na kus (mm)

Potrebná dĺžka napájačiek na kus (mm)

žliabkové – pozdĺž-ne

tubusové - zásobníkové

grit

žliabkové – pozdĺž-ne

kruhové

Morčatá do 4 týždňov

70

25

5

20

10

Morčatá 5–12 týždňov

160

50

15

50

30

Morčatá 13–16 týždňov

200

70

15

70

30

Morky nad 16 týždňov

300

100

20

100

30

Potreba živín v 1 kg kŕmnej  zmesi pre jednotlivé kategórie moriek

Druh a veková kategória

MEN (MJ)

NL (g)

Vláknina max. (%)

Morčatá odchov 1.-3. týždeň

11,6

270

5,0

Morčatá odchov 4.-6. týždeň

12,0

255

5,0

Morčatá  odchov 7.-9. týždeň ***

12,2

230

4,0

Morčatá odchov 10.-12. týždeň

12,5

200

4,0

Morčatá odchov 13.-16. týždeň

12,8

180

6,0

Morčatá 17.-28. týždeň

13,1

170

8,0

Morky v znáške

12,0

170

8,0

Moriaky od 17. týždňa

13,3

100

8,0

Výkrm

Pokiaľ máme vlastné krmivá, môžeme postupovať podobne ako pri odchove, pridať môžeme aj zemiaky. Objemové krmivá väčšinou spomaľujú rast, pretože nepriaznivo ovplyvňujú využitie krmiva, záleží na ich výživnej hodnote. Spotreba krmiva vo výkrme je do 3 kg krmiva na kg prírastku.  Pri českých morkách  záleží na spôsobe odchovu. Pokiaľ si morky majú nazbierať potravu  samé, jatočne zrelé budú v 8 mesiacoch. Pri morkách  je najväčšia intenzita rastu do 16. týždňa, pri moriakoch do 20. týždňa.

Dokŕmiť  môžeme aj morky vyradené  z chovu. Morky zavrieme do obmedzeného priestoru, krmivo môžeme obohatiť napr. zemiakmi a srvátkou, podávame obilné šroty. Kondičný dokrm trvá 2 - 3 týždne.

Orientačná doba výkrmu a spotreba krmiva

Kategórie

Vek (týždne)

Hmotnosť (kg)

Spotreba krmiva na 1 kg prírastku

Morky – malý typ

12

4 – 4,5

2,7

Morky – veľký typ

21

20

2,5

Rozlíšenie pohlavia

Aj morčatá možno po vyliahnutí sexovať japonskou kloakálnou metódou. Podľa druhotných pohlavných znakov môžeme pohlavie rozoznať od 10. týždňa veku.

Obrúčkovanie


Veľkosť obrúčky je rôzna podľa plemena, pri morkách českých, naraganset a štandardných veľkých (bronzové, čiernokrídle  a biele) a stredných (čierne,  červené bielochvosté) sa používa  na moriaky priemer 27 mm, na morky  24 mm. Pri malých rázoch štandardných moriek (medené, okrové, čierno-biele, modré, červené a žlté) sa používa na moriaky priemer 24 mm, na morky  22 mm. Obrúčkujú sa vo veku 10 týždňov.

Ing. Iveta Prombergerová, Ph.D.

(ukážka z knihy Drůbež na vašem dvoře, nakladatelství Brázda, s.r.o.,2012, Praha)


Texty k fotkám:

1. Český moriak sivý divo sfarbený bielo lemovaný. 
2. Hlava moriaka je neoperená, husto posiata bradavicami modrej farby, tie pri vzrušení sčervenajú.  Mäsitý výrastok nad koreňom zobáka sa pri vzrušení zväčšuje a posúva nabok. Na prsiach moriaka vyrastá čierna štetka. 

nasledujte nás