myxomatóza králikov

OTÁZKA. Môžu sa králiky konzumovať ak prekonali myxomatózu králikov a sú doživotnými nosičmi vírusu? M. M.

ODPOVEĎ. Králiky po prekonaní myxomatózy sa zvyčajne po určitom čase klinicky úplne vyliečia – zahoja sa kožné lézie. Králik určitú dobu je aj nositeľom vírusu, čo je individuálne a závislé od celkovej odolnosti zvieraťa. Mäso králika po vyliečení kožných zmien je možné konzumovať. Vírus myxomatózy nie je pre človeka patogénny.

nasledujte nás