NAJČASTEJŠIE OCHORENIA KANÁRIKOV (8)

Rozoznávame ochorenia vírusové, parazitické, bakteriálne, ochorenia dýchacích ciest, tráviacich, pohlavných orgánov, úrazy a otravy.

VÍRUSOVÉ OCHORENIA

Diftéria
Jedno z najčastejších ochorení kanárikov, zvlášť tých, ktoré sa chovajú vo voliérach alebo v miestnostiach, ktoré nie sú  zabezpečené na oknách sieťkami. Táto choroba sa prenáša z chorých sliepok (je potrebné od nich kanáriky izolovať). Ochorenie sa prenáša buď priamo vzájomným stykom chorých zvierat, alebo hematogénne prostredníctvom bodavého hmyzu (komáre). Príznakmi diftérie (kožné ochorenie) sú zápaly spojovkových vačkov alebo opuchnutie hlavy a krku. Pri kožnej forme tohto ochorenia sa vyskytujú chrasty na hlave a na nohách. Celý priebeh je taký, že jednotlivé články na nohách po určitej dobe odumrú a odpadnú (kanárik je už takto znehodnotený pre výstavné účely), a to je ten v úvodzovkách lepší prípad, alebo uhynú. Môže sa prejaviť ešte i v slizničnej forme, ktorá spôsobuje hynutie z dôvodu napadnutia dýchacích orgánov.  Ochoreniu treba predchádzať dodržiavaním preventívnych opatrení.

Ornitóza

Je jedno z mála ochorení vtákov prenosné na človeka. Vyskytuje sa prevažne u papagájov  a preto z dôvodu jej prenosu na človeka sa výskyt tejto choroby musí hlásiť. Zapríčiňujú ho vírusy rodu Bedsonia,ktoré  žijú v telových bunkách hostiteľa. V silne zamorených chovoch má ornitóza akútny priebeh. Môže sa však prejaviť nechutenstvom, celkovou malátnosťou, hnačkami a hlienovými výtokmi z nosových dutín. Liečenie je bezvýsledné. Diagnózu možno potvrdiť len laboratórnym vyšetrením krvi a trusu. Vtáka je potrebné po potvrdení nemoci utratiť.

PARAZITICKÉ OCHORENIA

Parazity nám najčastejšie do chovov zanesú vtáky voľne žijúce v prírode, ak vtáky chováme v záhradných voliérach, ale aj rôzny bodavý a cicavý hmyz.

Askaridióza

Spôsobujú ju endoparazity - hlísty (Ascaridia). Klinické prejavy ochorenia bývajú rozdielne. Niektoré napadnuté vtáky sú bystré a nie je na nich pozorovať onemocnenie, iné výrazne chudnú, slabo rastú a málokrvné. Vtáky odčervujeme veterinárnymi prípravkami na základe koprologického vyšetrenia a ktoré určí veterinárny lekár. Aplikujeme ich ihneď a po 24 hodinách od aplikácie preparátu  robíme asanáciu chovných priestorov, aby sme sa vyhli nebezpečenstvu  reinvázie  endoparazitov.  Odčervenie zopakujeme po 3 - 6 týždňoch, pretože všetky larvy vyliahnuté z vajíčok, ktoré vtáky zožrali, dospievajú. Časť z nich zostáva v utlmenom (pasívnom) stave a svoju parazitickú činnosť začnú až po odčervení, pretože na nedospelé štádiá askaridií liečivá nepôsobia.

Kokcidióza

Je pomerne časté ochorenie kanárikov, ktoré spôsobujú endoparazítické prvoky Sporozoa žijúce v sliznici slepého a tenkého čreva. Vtáky môžu prijať infikovaným krmivom, vodou alebo zeleným krmivom trvanlivé formy kokcídií, tzv. oocysty. Choré kanáriky sú malátne, majú našuchorené perie, málo žerú a ich trus je krvavý. Účinná  je liečba vtákov aplikovaním kokcidiostatik podľa návodu výrobcu. Prevencia spočíva v dokonalej čistote chovných  priestorov. Chovné zariadenia dezinfikujeme 2 % roztokom lúhu sodným.

Roztoče

Patria medzi ektoparazity i endoparazity. Cudzopasia na tele vtákov i vo vnútri tela (vo vzdušných vakoch, v pľúcach či priedušnici). Roztoče parazitujúce na vonkajšom tele vtákov cez deň sú schované na koncoch bidiel, pod zásuvkami alebo pod nádobami a v noci parazitujú na vtákoch tým, že im vyciciavajú krv s tela. Po ich zistení je potrebné začať s postrekom vtákov i chovného zariadenia Arpalitom.Tento roztoč je prenášačom rôznych vírusov a baktérií. O roztočoch parazitujúcich vo vnútri tela sa píše v časti Ochorenia dýchacích orgánov.

Vápenka

Vyskytuje sa len v zanedbaných chovoch kanárikov. Ochorenie spôsobuje roztoč Cnemidocoptes pilae, ktorý vytvára na povrchu zrohovatenej kože kanárikov (beháky a zobák) biele kôrovité povlaky. Liečebné účinky sa dosahujú potieraním rôznymi olejnatými a balzamovými preparátmi. Niekedy postačí i jedlý olej. Najúčinnejší prípravok je S76. Postihnuté miesta potierame raz týždenne počas 6 – 8 týždňov.

BAKTERIÁLNE OCHORENIA

Salmonelóza

Salmonelóza je infekčné bakteriálne ochorenie. Spôsobujú ho baktérie rodu Salmonella, ktoré môžu spôsobiť ťažkú epidémiu v chovoch. Skryté  ochorenie prepukne najčastejšie pri hypovitaminózach. Ochorenie sa prejavuje tým, že choré vtáky majú našuchorené perie, sú málo pohyblivé, majú hnačku, sú malátne, málo pohyblivé, veľa pijú a často sa trasú a odmietajú žrať. Liečenie treba zveriť veterinárnemu lekárovi. Choré zvieratá sa musia vyradiť z chovu, pretože nakazené samičky znášajú kontaminované vajíčka.

Tuberkulóza

Zapríčiňuje ju bacil vtáčej tuberkulózy Mycobacterium avium, ktorý je dostatočne schopný infikovať organizmus (je virulentný) aj niekoľko rokov. Našťastie sa v chovoch vyskytuje veľmi ojedinele. Choré vtáky majú napadnutú pečeň, slezinu i črevá. Vtáky sú ospalé, majú ovisnuté až ochrnuté krídla. Niektoré majú opuchnuté kĺby. Koža viditeľne hrubne a býva posiata malými vredmi. Tuberkulóza podlieha povinnému hláseniu.

Megabakterióza

Megabakterióza alebo syndróm chudnutia je bakteriálny zápal žľaznatého žalúdka. Toto ochorenie patrí k infekčným ochoreniam, ktoré spôsobujú veľkú mortalitu v chovoch kanárikov. Postihuje rôzne vtáky v rôznom veku a pôvodne sa pripisoval plesniam, neskôr sa zistilo, že jeho pôvodcom sú mimoriadne veľké megabaktérie, ktoré sa usídľujú v žľaznatom žalúdku v žľazách, ktoré upchajú až natoľko, že zastavia sekréciu kyseliny soľnej a tráviacich enzýmov. Následná atrofia klkov čreva sťažuje vstrebávanie živín. Toto ochorenie prebieha väčšinou chronicky a môže trvať veľmi dlho (niekoľko týždňov). Napadnuté vtáky sú apatické, ospalé, našuchorené, prehrabujú sa v miske s potravou, sú stále hladné a strácajú hmotnosť, čo je najviac vidieť na prsnej kosti, ktorá je ako žiletka. Vtáky napokon vychudnuté uhynú. Pri tomto ochorení je potrebné okamžite nasadiť liečbu antibiotikami (počas päť dní) a z krmív im je potrebné podávať naklíčené zrno alebo aspoň namočené, čo má priaznivý vplyv na tráviace procesy.  Sú rôzne druhy prípravkov  ktoré na liečbu bakteriálnych ochorení zaberajú, preto ich tu nebudem všetky rozoberať, lebo ich názvy sa aj tak časom menia. Mne sa však najviac osvedčili ONROGAL a AMINOSOĽ.

Ochorenia dýchacích orgánov

Pri ľahšom priebehu ochorenia horných dýchacích ciest môže byť príznakom serózny žltý výtok  z nosových otvorov a sťažené dýchanie, kýchanie a fŕkanie. Liečenie antibiotikami je úspešné len v ľahkých prípadoch. Dôležitá je predovšetkým prevencia spočívajúca v ochrane kanárikov pred silným a náhlym poklesom teplôt v chovnom zariadení a pred prievanom.

Dýchací systém sa skladá z pľúc a vzdušných vakov, ktoré pomáhajú vtákom počas letu udržiavať polohu tela, nadľahčovať a ochladzovať ho. Dýchací systém pomáha udržiavať správnu telesnú teplotu. Ak dôjde k jej poklesu, vták je našuchorený, jeho dych je zrýchlený a je učupený. Je viditeľné, že s ním nie je niečo v poriadku a môže sa stať, že je to spôsobené napadnutím práve roztočmi Sternostoma tracheacolum v dýchacej sústave kanárikov (v pľúcach, priedušnici, prieduškách a vzdušných vakoch). Samce roztočov parazitujú v pľúcach a samičky po nanesení vajíčok v pľúcach, z ktorých sa liahnu larvy, sa presťahujú do vzdušných vakov, do priedušnice, prípadne i do ústnej dutiny. Liečba takto napadnutých kanárikov nie je účinná na vajíčka ani na nedospelé roztoče. Preto je nevyhnutné v chove dbať na prevenciu, lebo roztoče, ktoré sú v pokoji, sa môžu v organizme vtáka kedykoľvek  prejaviť. Ak je ochorenie ťažké, vták neustále dýcha s otvoreným zobákom, pričom vydáva piskľavé zvuky, z dôvodu neustáleho zhromažďovania hlienu v priedušnici môže dôjsť k jeho úhynu.

Ak sme zanedbali prevenciu, v takomto prípade musí nastúpiť liečba. Na našom trhu sa nachádzajú dva prípravky, ktoré sú účinné na likvidáciu tejto nemoci. Sú to prípravky na báze ivermectínu.Táto zložka je veľmi účinná pri likvidácii roztočov. Jeden má názov SCATTa druhý S76, vyrobený v USA, ale je možnosť si ho zakúpiť už aj na Slovensku. Prípravok SCATTsa používa nakvapkaním priamo na pokožku. S týmto prípravkom nemám skúsenosť. Prípravok S76je veľmi účinný (mám s ním veľmi dobre skúseností), zabíja okrem roztočov vo vzdušných vakoch a v dýchacej sústave i červené roztoče, roztoče v perí, krvné parazity – Microfilaria, oblé červy, lieči vápenku. Nezaberá len na pásomnicu.

Pri napadnutí vtáka roztočmi v dýchacej sústave je potrebné vtáka umiestniť do karantény a podávať jednu kvapku S76 na holú pokožku na krku každý deň počas 5 dní. Pri nadmernej invázii roztočov vo vzdušných vakoch kanárikov, môže prísť k ich úhynu po 2 – 7 dňoch  od podania prípravku v dôsledku udusenia sa preto, že sa mŕtve roztoče nazhromaždili v dýchacej sústave.

V rámci prevencie, aby sme zabránili akútnym stavom, je potrebné kanáriky preliečiť. Robíme to tak, že kanárikom podávame roztok (2,5 ml/1 liter vody) 2 dni po sebe v týždni počas troch týždňov. Roztok namiešame ráno, večer vylejeme, nádoby opláchneme. Prípravok je v pitnej vode aktívny 7 – 8 hodín, v krvi 24 – 48 hodín. Aby bol účinok efektívny, je potrebné preliečiť celý chov naraz a vykonať následnú dezinfekciu chovného zariadenia. Roztoče, ktoré parazitujú na vtákoch likvidujeme kúpeľom. Na kúpanie vtákom pripravíme roztok – jedna čajová lyžička na 2 litre vody.

Ochorenie tráviacich orgánov

Toto ochorenie je najčastejšie spôsobené chybami vo výžive, podávaním plesnivého (infikovaného) krmiva, semenami napadnutými roztočmi alebo znečistenými trusom a močom hlodavcov. Trus chorých vtákov je svetlozelený, hlienovitý, často s fibrínovými vláknami. Klinickými príznakmi ochorenia sú vychudnutie, malátnosť, časté podriemovanie a silné hnačky. Okolie kloaky býva veľmi prekrvené. Pri akútnom priebehu ochorenia možno aplikovať sulfónamidové preparáty. Pri infekčných ochoreniach tráviacich orgánov podávame antibiotiká. Ľahšie stavy liečime podávaním ľahko stráviteľného krmiva, do ktorého môžeme primiešať živočíšne uhlie. V poslednom období sa osvedčil prípravok s vysokým obsahom humínových kyselín pod názvom Humac Natur exot, ktorý zabezpečuje vylučovanie toxických  látok z organizmu. Namiesto pitnej vody môžeme podávať odvar  z dubovej kôry, harmančekový čaj alebo odvar z ryže.

Ochorenie pohlavných orgánov

V chovoch najmä postavových kanárikov sa pomerne často vyskytuje sterilita (neplodnosť) ako dôsledok zlého zdravotného stavu. Príčinou je zväčša vyčerpanie organizmu samcov i samíc nadmerným alebo neuváženým (napr. predčasným) hniezdením. Neplodné bývajú aj vtáky so silnou inváziou endoparazitov, kanáriky so zlým kondičným stavom (vychudnuté alebo pretučnené), prípadne kŕmené potravou, ktorá neobsahuje dostatočné dávky vitamínov skupiny E (antisterilných). Samčekom podávame pravidelne zelené krmivo, naklíčené semená a pri ich nedostatku Combinal E.

Samičky mávajú najčastejšie ťažkosti pri znášaní vajec z dôvodu zápalu vajcovodu a pre poruchy svaloviny potrebnej pri znášaní vajíčok. Hniezdiacim samičkám podávame potravu bohatú na vitamín A, súčasne aj dostatok minerálnych látok (vajcové škrupiny, sépiová kosť, vápencový grit a pod.). Môže sa stať, že samička v dôsledku predčasnej plemenitby alebo pri
silnom ochladení nemôže zniesť vajce. V takom prípade samičke na bruško nakvapkáme studenú vodu, do kloaky aplikujeme  niekoľko kvapiek detského oleja a zabalíme ju do teplého zábalu. Niekedy sa samičke v dôsledku sťaženej znášky vyvráti kloaka. Kloaku treba vrátiť do pôvodnej polohy a priložiť na ňu obklad z dubovej kôry, tá má sťahujúci účinok.

Zadržané vajce

Určite každý chovateľ kanárikov sa už s týmto problémom vo svojom chove stretol. Ide o jednoduchý problém, ktorý nemusí byť pre samicu vždy tragický. I keď pripúšťam, že i k tomu môže dôjsť. Zadržané vajce je stav, kedy vajíčko nie je schopné z akýchkoľvek dôvodov prejsť cez pohlavný aparát samice. Dôvodov môže byť niekoľko – obezita, stres, nadmerné užívanie E vitamínu, selénu, vápnika alebo naopak, aj nutričné deficity.  Pri zistení problému pri znáške je potrebné čo najskôr konať. Niekedy postačuje zo strany chovateľa urobiť opatrenia, ako je to už vyššie opísané. Čo ale, keď vajíčko má slabú škrupinu a nemôže sa dostať normálnou cestou von z tela samice? V takom prípade je dôležité, aby sme so samicou zachádzali šetrne, pretože sliznica kloaky je často prischnutá k stene vajíčka. Takéto vajíčko musíme dostať z tela von, a to tým spôsobom, že vysajeme obsah vajíčka a škrupinu šetrným spôsobom dostaneme von z tela kanárika. Pred týmto zásahom je potrebné aplikovať úkon prvého opísaného spôsobu.

Tomu je možné predchádzať správnou starostlivosťou o chovný pár. Samici podávame kvalitnú a pestrú stravu, mala by mať pri znáške pokoj, dostatočné teplo a hlavne nedávame do párov mladé samice, mladšie ako 10 mesiacov. U mladých samíc, ktoré nemajú ešte dostatočne vyvinuté pohlavné orgány sa tento prípad môže vyskytovať najčastejšie. Nesmieme zabúdať, že vtákom je potrebné vždy venovať maximálnu starostlivosť, ktorá zodpovedá jednotlivým druhom a ich veku.

Ochorenie zrakových orgánov

Ochorenie zrakových orgánov býva zavinené úrazmi alebo infekciami. Prejavuje sa nadmerným slzením, hnisavým výtokom vytekajúcim z oka alebo v akútnych prípadoch i opuchom očí. V ľahších prípadoch treba oči vymyť bórovou vodou alebo potierať očnými masťami, ktoré sú bežne k dostaniu v lekárni. Pri komplikovanom priebehu ochorenia predpíše potrebné liečivá veterinárny lekár.

Úrazy a otravy

V našej chovateľskej praxi sa stretávame i s úrazmi kanárikov, z ktorých menej závažné môže liečiť i sám chovateľ. Rany sú spôsobené ostrými predmetmi v klietkach alebo voliérach (ostré pletivo, ostré vetvy), prípadne i vzájomnými poraneniami vtákov. Menšie rany treba dezinfikovať, pri hlbších tržných ranách použijeme zásypy. V niektorých prípadoch je potrebné začať podávať antibiotiká, ktoré však musí odporučiť veterinárny lekár.

Zlomeniny a vykĺbeniny

Najčastejšie sa vyskytujú zlomeniny a vykĺbeniny krídel a behákov. Krídlo je potrebné fixovať leukoplastom tesne k telu a okolo tela obtočiť obväz. Zlomeninu beháka fixujeme tenkou drevenou dlahou (zápalka alebo upravený kúsok drievka), ktorú nechávame kanárikovi priloženú asi 14 dní. V prípade opuchu priložíme obklad octanu hlinitého.

Popáleniny

Potierame ich masťou na popáleniny alebo olivovým olejom. Popáleniny väčšieho rozsahu sú zväčša neliečiteľné.

Omrzliny

Vyskytujú sa vtedy ak chovateľ zbytočne otužuje svoje vtáky v mrazivom počasí bez možnosti preletieť do uteplenej ubikácie a pri kontakte s premrznutým pletivom môže dôjsť k omrzlinám behákov (konce prstov) , takže dôjde k odumretiu týchto častí. V tomto prípade je humánnejšie postihnuté vtáky bezbolestne usmrtiť.

Otravy

Najčastejšie sú otravy spôsobené dusitanmi, dusičnanmi a chloridom sodným (kuchynská soľ) NaCI. K otravám dusitanmi a dusičnanmi  dochádza znečistenou  vodou alebo  zeleným krmivom, ktoré bolo ošetrené priemyselnými hnojivami (napr. močovkou a inými chemickými prípravkami). Dusičnany, ktoré sa dostávajú (konzumovaním zelených častí rastlín) do organizmu kanárika, sa vplyvom bakteriálnej flóry redukujú na dusitany. Dusitany sú prudkým jedom, pretože menia hemoglobín na methemoglobín. Pri ľahšej forme otravy (v závislosti od koncentrácie) je vták zoslabnutý, má nekoordinované pohyby a zrýchlenú srdcovú činnosť. Pri akútnych stavoch sú sprievodným javom silné kŕče, zrýchlené dýchanie a silné prekrvenie vnútorných orgánov. Liečenie je bezvýsledné.

Otrava kuchynskou soľou sa navonok prejavuje nechutenstvom, kŕčmi a črevným katarom. Sliznice sú veľmi prekrvené. Pri menšej koncentrácii NaCI možno kanárikom pomôcť výplachom hrvoľa a podaním dostatku pitnej vody.  Ak chováme v letnom a jesennom období, musíme počítať u so skutočnosťou prítomností hlodavcov. Pozor na ich deratizáciu, aby sme neotrávili i vtáky. V takom prípade je potrebné klásť otravu proti hlodavcom na miesta, ktoré nie sú dostupné pre kanáriky.

                                                                           OTRAVA PLESŇAMI A TOXÍNMI

K tomu to ochoreniu dochádza po konzumácii krmiva znehodnoteného plesňami a toxínmi. Podľa toho o akú otravu ide, hovoríme o mykóze – otrava hubami alebo o mykotoxikóze – otrava spôsobené toxínmi, ktoré sú produkované hubami. Väčšina z týchto ochorení sa vyskytuje u papagájov, ale za zmienku stoja niektoré ochorenia, ktoré sa môžu vyskytnúť aj u kanárikov.

Aspergilóza

Ide o respiračné ochorenie vyvolané plesňami roduaspergilus. Prejavuje sa vo forme pľúcnej aspergilózy, ale môže dôjsť i k rozšíreniu na ďalšie orgány a tkanivá telovej dutiny. Infekcia sa šíri z prachu, trusu, krmiva, znečistených nádob a napájačiek. K ochoreniu dochádza vdýchnutím spór (mikročastice produkované plesňami). Plesne môžu prerastať i cez škrupinku vajíčka, čo má za následok odumretie zárodku. V priebehu ochorenia sa prejavujú dýchacie ťažkosti, výtok z nosných dierok, prskanie a iné. Pri chronickom priebehu dochádza k rapídnemu chudnutiu až následne k úhynu kanárika. Na liečbu sa používajú antimykotiká, ale u veľmi postihnutých liečba nebýva účinná.

Mykotoxikóza

Vzniká po konzumácii plesní prípadne častíc produkovaných plesňami. V súčasnosti poznáme 350 plesní, ktoré produkujú 300 druhov toxínov. Kontaminované krmivo môže obsahovať viac druhov mykotoxínov, ktorých účinky sa môžu navzájom potenciovať.  Substrátom pre tvorbu mykotoxínov sú obilniny, repka olejná, proso, lesknica a iné. K ich kontaminácii môže  dôjsť už počas rastu na poli, neskôr pri nevhodnom uskladnení vo vlhkom a chladnom prostredí. K onemocneniu dochádza konzumáciou takto znehodnoteného krmiva. Stupeň postihnutia organizmu závisí od pohlavia, veku, plemena a od genetickej vnímavosti vtáka na toxíny. Dôležitá je i dĺžka prijímania toxínov, množstva prijatej dennej dávky a druh prijatých toxínov. Tieto pôsobia v organizme vtáka ako tlmiče metabolizmu nukleových kyselín, tukov a cukrov a tým dochádza ku zmenám bunkových pochodov a následnému poškodeniu jednotlivých orgánov i celého organizmu. Rozlišujeme akútnu a chronickú mykotoxikózu.

Akútna – dochádza pri nej k náhlej mortalite vtáka bez iných príznakov ochorenia. U vtákov môžeme sledovať nechutenstvo, našuchorené perie, padanie z bidla, nervové príznaky a iné.

Chronická – vtáky sú v slabšej kondícii, sú chudé, vyliahnuté mláďatá sú málo životaschopné a dochádza i k predčasným úmrtiam. Spôsob liečby spočíva v odstránení kontaminovaného krmiva a vody, je potrebné začať s detoxikáciu vtákov – zbaviť ich toxínov z tela. V súčasnosti je mnoho prípravkov na trhu, ktoré sú založené na viazaní toxínov. Napr.: živočíšne uhlie, Carbo-phyto, ale i  novinka Humac natur Exot.

Humac natur Exot je kŕmny doplnok, dietetický veterinárny prípravok s vysokým obsahom huminových a fulvonových kyselín pre všetky druhy zvierat. Je to čistá prírodná látka, ktorá obsahuje viac než 70 prvkov. Ďalej obsahuje prírodný rastový stimulátor a prírodné antibiotikum. Jej užívanie pôsobí detoxikačne, protibakteriálne a pôsobí ako ochrana organizmu pred plesňami. Návod na použitie a dávkovanie je pri každom balení. Tento prípravok ďalej blahodarne pôsobí na:

- podporu reprodukčných ukazovateľov (vyššia znáška, zvýšená liahnivosť, znížená mortalita),

- stimuláciu imunitného systému a tráviacich procesov,

- prevenciu a liečbu : hnačkových onemocnení, porúch metabolizmu, tráviaceho traktu, a optimalizácie PH,

- prevenciu a liečbu intoxikácie organizmu neutralizáciou ťažkých kovov, mikrobiálnych toxínov, mykotoxínov a rastlinných toxínov,

- zabraňovanie zostatkov cudzorodých látok v organizme (lieky, toxíny),

- zníženú spotrebu krmiva a liečiv pri lepšom raste a výbornej kondícii.

(POKRAČOVANIE)

nasledujte nás