NOVOŠĽACHTENÝ KRÁLIK - ŠARIŠSKÝ OBROVITÝ

                                                                                                                                                                                                                           Vložené 12.03.2020

Týmto článkom chceme čitateľom predstaviť vznik a šľachtenie nového plemena králikov, šarišského obrovitého, ktorého autorom – vyšľachtiteľom je JÁN PALISKO, člen ZO SZCH Petrovany.

POSTUP ŠĽACHTENIA

Šarišský obrovitý  králik (Šo) má priamu súvislosť s plemenom zoborský králik. „Do roku 2004 som mál výskumný chov zoborského králika. Na jeho vyšľachtení  som sa aj aktívne podieľal. Po uznaní zoborského (Zo) ako nového plemena v roku 2004, bol Zo začlenený do slovenského Vzorníka plemien králikov. V roku 2006 mi schválili regeneračný chov zoborského králika, a to vo farbách čierna, havana a modrá.  Na farbu čiernu som si zakúpil kvalitné viedenské čierne a hneď som sa pustil do práce.  Po prvom odchove F1 generácie sa nič zvláštne nedialo, všetko bolo podľa môjho očakávania no pri odchove generácie F2  sa v jednom  vrhu objavil králik s holandskou kresbou v čiernom prevedení. Tento králik ma od prvej chvíle  zaujal. V priebehu ďalšieho roka sa mi podarilo odchovať ešte niekoľko jedincov takto sfarbených  králikov. S týmito králikmi som ďalšie roky pracoval a pripravoval na šľachtenie nového plemena, ktoré som nazval šarišský obrovitý. Tento názov vystihuje oblasť, v ktorej sa šarišský obrovitý šľachtí.  

V roku 2010 som požiadal ústrednú odbornú králikársku komisiu (ÚOKK SZCH) o schválenie výskumného chovu šarišského obrovitého vo farebných razoch čierny, divý a modrý. K potrebnej dokumentácii bol doložený  chovateľský zámer, kritéria pre hodnotenie, predpokladaný štandard a päť farebných fotiek piatich králikov so šarišskou kresbou. Výskumný chov mi bol schválený v roku 2011 na králiky šarišské obrovité čierne, divo sfarbené a modré, pomocou plemien zoborský čierny, viedenský čierny, viedenský biely,  viedenský divosfarbený, belgický obor albín a francúzsky baran. Po schválení som odchovy začal registrovať u ústredného registrátora.


   
 Šarišský obrovitý čierny 0,1, kresba hlavy.                          Šarišský obrovitý divo sfarbený 0,1.


  

 Šarišský obrovitý čierny 0,1.                                                Šarišský obrovitý čierny 0,1.

Ale  vráťme sa naspäť k nášmu Šo. Pri šľachtení som vychádzal zo zoborského, u tohto králika vieme, že  má v sebe skrytú vlohu pre  tzv. holandskú kresbu. Táto sa dá aj dokázať tým, že na detekciu úplných albínov s genotypom  aass  resp. ananss sa  dá  použiť chladový test.  Mláďatá vo veku 3 dni sa vystavia podchladeniu +5 oC počas 5 minút. Termolabilné  alely s a a sa manifestujú prítomnosťou sivého odtieňa na juvenilnej srsti  mláďat v holandskej kresbe. Interakcia génov A S typu recesívnej apistázy  spôsobila  výsledný fenotypový  efekt  v kresbe t.j.  neúplné akromelanistické sfarbenie. Pri šľachtení, tak ako som už spomenul, je z tohto hľadiska  zoborský v prvopočiatku šľachtenia nenahraditeľný, a to z dôvodu nositeľa holandskej strakatosti.  Na začiatku šľachtenia a pri spracovaní prvého genotypu som vychádzal z prvých praktických výsledkov  a mojom presvedčení, že v ďalších generáciach  pri spárení dvoch jedincov s kresbou holandskou,  budú sa vo vrhu objavovať  aj králiky s holandským, akromelanistickým  sfarbením a králiky jednofarebné, podobne ako napr. je to u dvoch štandardných strakáčov Kk  sa objavujú tri genotypy a tri fenotypy,  t. j. štvrtina  mláďat sú mlynári KK, štvrtina kominári kk a polovica štandardné  strakáče  Kk, aj ja som z toho vychádzal a preto som vo svojom prvotnom stanovení genotypu priradil Kk.  Od tejto varianty som neskôr ustúpil. Ďalšie skúsenosti v šľachtení šarišského obrovitého jednoznačne preukázali, že genotyp je jednoznačne ss. Nasledujúce roky šľachtenia ukázali, že stanovenie  prvotného genotypu bolo určené správne a na moje  milé prekvapenie, králiky piatej a šiestej generácie šarišské obry pri vzájomnom párení a ich následných vrhoch sa zaznamenala až 100 % šarišská strakatosť,  t. j. boli čistí homozygoti - čistokrvní. Táto skutočnosť ma len uistila, že všetko vynaložené úsilie nebolo márne.

Šarišský obrovitý čierny, tri jedince, bol  prvý raz verejnosti predstavený v roku 2010 na výstave zvierat v Petrovanoch. V roku 2012 bol vystavený aj na XV. celoštátnej výstave zvierat v Nitre. Na tejto výstave boli vystavené tri  Šo v čiernom ráze a jeden v divom ráze. Na výstavu boli pripravované veľmi starostlivo s dôrazom na predložený štandard pre hodnotenie Šo. Vystavené králiky  boli výborné v kresbe, hmotnosť bola výborná, t. j. jeden králik mal hmotnosť 6,50 kg, dva králiky 6,30 kg a jeden králik 6,20 kg, čo podľa predloženého štandardu  je hodnotené maximálnym počtom bodov,  uši týchto králikov mali ideálnu veľkosť, pri troch králikoch bola dĺžka ušníc  13,0 cm, u jedného králika 13,5 cm, čo  podľa vtedajšieho štandardu bola ideálna dĺžka ušníc. Králiky mali veľmi dobrú kvalitu srsti, výborný tvar a typ.  Králiky sa na výstave veľmi páčili, nasledovalo nespočetne veľa telefonátov počas výstavy a po nej.  V decembri  roku 2017 som upravil  štandard pre posudzovanie šarišského králika tak, aby spĺňal požiadavky v zmysle Zásad  pre posudzovanie.

Ja aj chovatelia, ktorí sa venujú chovu a došľachteniu šarišského obrovitého si želáme, aby  naša práca bola docenená a Šo králik bol uznaný, ako nové slovenské národné plemeno.

AKTUÁLNA SITUÁCIA V CHOVE A ŠĽACHTENÍ

Myšlienka vyšľachtiť nové plemeno králika skrsla u chovateľa králikov z Drienova Jána Paliska. V jeho chove sa pri regenerácii niektorých plemien vyskytli vo vrhoch mláďatá s holandskou strakatosťou. Tieto králiky sa vyznačovali výbornými prírastkami a dobrou mäsitosťou. Postupnou selekciou a ďalším šľachtením vznikol králik väčšieho telesného rámca s peknou kresbou, ktorý sa vyznačuje početnými vrhmi a rýchlymi prírastkami hmotnosti mláďat.

Šarišský obrovitý bol vyšľachtený v rázoch čierny hnedooký, čierny modrooký (Šo čmo), modrý sivooký, modrý modrooký, divo sfarbený hnedooký a divo sfarbený modrooký.  

Na došľachťovaní sa podieľajú  najmä chovatelia:

Ján Palisko, rázy Šo čmo, Šo mmo, Šo divmo

Gabriel Cigaš, rázy Šo čho,

Daniel Dugas, Šo čmo a Šo mmo,

Martin Heill, Šo čmo a Šo mmo,

Alfréd Bognár, Šo čmo,

Jozef Hrušovský, má snahu vyšľachtiť Šo červmo,

Rudolf Stredňák, Šo čmo a má snahu vyšľachtiť Šo čimo.

V súčasnosti je ročne registrovaných okolo 250 šarišských obrovitých králikov. Chová ho už viac ako 65 chovateľov. 

Vysvetlivky skratiek:

Šo čho – šarišský obrovitý čierny hnedooký 

Šo čmo - šarišský obrovitý čierny modrooký

Šo mmo - šarišský obrovitý modrý modrooký

Šo div - šarišský obrovitý divosfarbený

Šo divmo - šarišský obrovitý divo sfarbený modrooký

Šo či - šarišský obrovitý činčilový

Šo čimo - šarišský obrovitý činčilový modrooký

Šo červmo - šarišský obrovitý červený modrooký

Ján Palisko

e-mail:j.palisko@gmail.com 


**************************************************************************************************************************************

Návrh štandardu pre posudzovanie novošľachteného králika
ŠARIŠSKÝ OBROVITÝ
Farebné rázy: čierny (Šo č), divo sfarbený (Šo div),

modrý (Šo m), sivomodrý (Šo sm)


História:

Myšlienka vyšľachtiť nové plemeno králika skrsla u chovateľa králikov z Drienova Jána Paliska. V jeho chove sa pri regenerácii niektorých plemien vyskytli vo vrhoch mláďatá s holandskou kresbou. Tieto králiky sa vyznačovali výbornými prírastkami a dobrou mäsitosťou. Postupnou selekciou a ďalším šľachtením vznikol králik väčšieho telesného rámca s peknou kresbou, ktorý sa vyznačuje početnými vrhmi a rýchlymi prírastkami hmotnosti mláďat.


Genotyp:

AABBCCDDggss                - čierny (Šo č)

AABBCCDDGGss)             - divo sfarbený (Šo div)

AABBCCddggss                   - modrý (Šo m

AABBCCddGGss                - sivomodrý (Šo sm)

Mesačné prírastky živej hmotnosti:

Mesiac    1.       2.       3.       4.       5.       6.       7.       8.

Kg          0,7     1,4     2,5     3,5     4,5     5,0     5,5     6,0

Bodovacia stupnica:

1. Hmotnosť                                     10 bodov

2. Tvar                                               20

3. Typ                                                15

4. Srsť                                               20

5. Kresba                                          20

6. Farba                                            10

7. Starostlivosť a zdravie                 5

                                                   100 bodov

Pozícia 1. - hmotnosť

 5,5 – 5,50 kg                                   5,51 – 5,90 kg                      6,00 kg a viac

 8 bodov                                                 9 bodov                           10 bodov

Pozícia 2. – tvar

Ako vo všeobecnej časti.

Pozícia 3. – typ

Telo je zavalité, valcového tvaru so širokou hrudnou a panvovou časťou s výrazným osvalením stehien. Hlava je v nosovej a čelovej časti širšia. Končatiny sú kratšie, silnejšie a širšie nasadené. Ušnice sú pevné, hrubé, dobre osrstené, na koncoch zaoblené, ich dĺžka je 13-15 cm.

Pozícia 4. – srsť

Srsť je hustá, pružná, s výrazným pesíkovaním. Dĺžka je asi 3 cm.

Pozícia 5. – kresba

Kresba hlavy zasahuje celé ušnice, rozdeľuje sa nad čelom pri koreni ušníc a ťahá sa po obidvoch stranách hlavy oválne okolo očí. Ohraničenie lícnej kresby sa nesmie dotýkať očí. Kresba ostatného tela sa skladá z dvoch tretín pigmentovanej časti, ktorá začína od zadnej časti a pokračuje do prednej, kde prechádza do kresby, ktorá sa skladá z nepravidelne rozložených škvŕn. Škvrny sa nedotýkajú kresby hlavy, ich počet, tvar a veľkosť sa nestanovuje.  Svetlejšia farba brucha sa povoľuje u farebných rázov okrem čiernej. Na panvových končatinách je pigmentová časť ohraničená v dvoch tretinách priehlavku. Predná časť priehlavku s prstami je biela a nazývame ju manžeta.

Pozícia 6. – farba

Príslušné farebné rázy sú uvedené v genotypoch a pre ich kritériá platia podmienky uvedené pre príslušné farebné plemená. Farba základu je čisto biela. Farba očí je zhodná s farbou očí príslušného farebného  plemena. Pazúriky sú pri všetkých farebných rázoch biele.

Pozícia 7. – starostlivosť a zdravie

Ako vo všeobecnej časti.


PRÍPUSTNÉ CHYBY

V pozícií 1.

Viď. stupnicu hmotnosti.

V pozícií 2.

Ako vo Všeobecnej časti.

V pozícií 3.

Pretiahnutejšie telo s dlhším krkom a končatinami, menej  osvalené stehná. Menej výrazná hlava, menšie odchýlky od ideálneho tvaru a dĺžky ušníc.

V pozícií 4.

Redšia srsť, nerovnomerne rozložené, mäkké alebo tvrdé pesíky, menšie odchýlky od stanovenej dĺžky srsti.

V pozícií 5.

Chýbajúca škvrnitosť v kresbe prednej časti tela. Škvrny dotýkajúce sa kresby hlavy, alebo dotýkajúce sa farebnej zadnej časti tela. Posunutá kresba hlavy, alebo samostatná škvrna mimo požadovanej kresby hlavy. Príliš široká, alebo úzka lysinka. Mierne posunutá kresba tela dopredu alebo dozadu. Krivo ohraničené manžety, šikmá manžeta zasahujúca až k pazúrikom, manžeta posunutá do stredu priehlavku, alebo dopredu smerom k pazúrikom.

V pozícií 6.

Žltkastý nádych bieleho základu. Prípustné chyby vo farbe kresby sú rovnaké ako chyby príslušného farebného plemena. Menšie odtieňové odchýlky od stanovenej farby očí.

NEPRÍPUSTNÉ CHYBY

V pozícií 1.

Hmotnosť nižšia ako 5kg, (neklasifikovaný).

V pozícií 2.

Ako vo Všeobecnej časti.

V pozícií 3.

Veľmi pretiahnutý úzky typ s veľmi narušenými proporciami tela. Výrazne úzka, prípadne dlhá hlava. Vo  všetkých prípadoch výluka.

V pozícií 4.

Srsť skoro bez podsady, veľmi tvrdé a dlhé pesíky a veľké odchýlky od stanovenej dĺžky srsti. Vo všetkých prípadoch výluka.

V pozícií 5.

Biela lysinka prebiehajúca medzi ušnicami a spájajúca sa v zátylku s bielou časťou trupu, lícna kresba dotýkajúca sa svojim ohraničením očí, pigmentová časť panvových končatín presahujúca v celej šírke až na prsty, manžeta zasahujúca až pätu, chýbajúca manžeta. Vo všetkých prípadoch výluka.

V pozícií 6.

Farba kresby hlavy a zadnej časti tela silne premiešaná bielymi chlpmi (výluka). Pigmentované pazúriky (výluka).

V pozícií 7.

Ako vo Všeobecnej časti.

V Drienove   15. 2. 2020

Ján Palisko

e-mail: j.palisko@gmail.com 

*************************************************************************************************************************************************

Návrh štandardu pre posudzovanie novošľachteného králika
ŠARIŠSKÝ OBROVITÝ MODROOKÝ
Farebné rázy: čierny (Šo čmo), divo sfarbený (Šo divmo),
modrý (Šo mmo), sivomodrý (Šo smmo)

 


História:

Myšlienka vyšľachtiť nové plemeno králika skrsla u chovateľa králikov z Drienova Jána Paliska. V jeho chove sa pri regenerácii niektorých plemien vyskytli vo vrhoch mláďatá s holandskou kresbou. Tieto králiky sa vyznačovali výbornými prírastkami a dobrou mäsitosťou. Postupnou selekciou a ďalším šľachtením vznikol králik väčšieho telesného rámca s peknou kresbou, ktorý sa vyznačuje početnými vrhmi a rýchlymi prírastkami hmotnosti mláďat.

Genotyp:

AABBCCDDggssxx            - čierny modrooký (Šo čmo)

AABBCCDDGGssxx          - divo sfarbený modroký (Šo divmo)

AABBCCddggssxx               - modrý modrooký (Šo mmo)

AABBCCddGGssxx            - sivomodrý modrooký (Šo smmo)

Mesačné prírastky živej hmotnosti:

Mesiac    1.       2.       3.       4.       5.       6.       7.       8.

Kg          0,7     1,4     2,5     3,5     4,5     5,0     5,5     6,0

Bodovacia stupnica:

1. Hmotnosť                                     10 bodov

2. Tvar                                               20

3. Typ                                                15

4. Srsť                                               20

5. Kresba                                          20

6. Farba                                            10

7. Starostlivosť a zdravie                 5

                                                   100 bodov

Pozícia 1. - hmotnosť

5,5 – 5,50 kg                        5,51 – 5,90 kg                      6,00 kg a viac

8 bodov                                 9 bodov                                 10 bodov


Pozícia 2.
– tvar

Ako vo všeobecnej časti.

Pozícia 3. – typ

Telo je zavalité, valcového tvaru so širokou hrudnou a panvovou časťou s výrazným osvalením stehien. Hlava je v nosovej a čelovej časti širšia. Končatiny sú kratšie, silnejšie a širšie nasadené. Ušnice sú pevné, hrubé, dobre osrstené, na koncoch zaoblené, ich dĺžka je 13-15 cm.

Pozícia 4. – srsť

Srsť je hustá, pružná, s výrazným pesíkovaním. Dĺžka je asi 3 cm.

Pozícia 5. – kresba

Kresba hlavy zasahuje celé ušnice, rozdeľuje sa nad čelom pri koreni ušníc a ťahá sa po obidvoch stranách hlavy oválne okolo očí. Ohraničenie lícnej kresby sa nesmie dotýkať očí. Kresba ostatného tela sa skladá z dvoch tretín pigmentovanej časti, ktorá začína od zadnej časti a pokračuje do prednej, kde prechádza do kresby, ktorá sa skladá z nepravidelne rozložených škvŕn. Škvrny sa nedotýkajú kresby hlavy, ich počet, tvar a veľkosť sa nestanovuje.  Svetlejšia farba brucha sa povoľuje u farebných rázov okrem čiernej. Na panvových končatinách je pigmentová časť ohraničená v dvoch tretinách priehlavku. Predná časť priehlavku s prstami je biela a nazývame ju manžeta.

Pozícia 6. – farba

Príslušné farebné rázy sú uvedené v genotypoch a pre ich kritériá platia podmienky uvedené pre príslušné farebné plemená. Farba základu je čisto biela. Farba očí pri Šo modrookých je svetlomodrá s tmavou zreničkou. Pazúriky sú pri všetkých farebných rázoch biele.

Pozícia 7. – starostlivosť a zdravie

Ako vo všeobecnej časti.


PRÍPUSTNÉ CHYBY

V pozícií 1.

Viď. stupnicu hmotnosti.

V pozícií 2.

Ako vo Všeobecnej časti.

V pozícií 3.

Pretiahnutejšie telo s dlhším krkom a končatinami, menej  osvalené stehná. Menej výrazná hlava, menšie odchýlky od ideálneho tvaru a dĺžky ušníc.

V pozícií 4.

Redšia srsť, nerovnomerne rozložené, mäkké alebo tvrdé pesíky, menšie odchýlky od stanovenej dĺžky srsti.

V pozícií 5.

Chýbajúca škvrnitosť v kresbe prednej časti tela. Škvrny dotýkajúce sa kresby hlavy, alebo dotýkajúce sa farebnej zadnej časti tela. Posunutá kresba hlavy, alebo samostatná škvrna mimo požadovanej kresby hlavy. Príliš široká, alebo úzka lysinka. Mierne posunutá kresba tela dopredu alebo dozadu. Krivo ohraničené manžety, šikmá manžeta zasahujúca až k pazúrikom, manžeta posunutá do stredu priehlavku, alebo dopredu smerom k pazúrikom.

V pozícií 6.

Žltkastý nádych bieleho základu. Prípustné chyby vo farbe kresby sú rovnaké ako chyby príslušného farebného plemena. Menšie odtieňové odchýlky od stanovenej farby očí.

NEPRÍPUSTNÉ CHYBY

V pozícií 1.

Hmotnosť nižšia ako 5kg, (neklasifikovaný).

V pozícií 2.

Ako vo Všeobecnej časti.

V pozícií 3.

Veľmi pretiahnutý úzky typ s veľmi narušenými proporciami tela. Výrazne úzka, prípadne dlhá hlava. Vo  všetkých prípadoch výluka.

V pozícií 4.

Srsť skoro bez podsady, veľmi tvrdé a dlhé pesíky a veľké odchýlky od stanovenej dĺžky srsti. Vo všetkých prípadoch výluka.

V pozícií 5.

Biela lysinka prebiehajúca medzi ušnicami a spájajúca sa v zátylku s bielou časťou trupu, lícna kresba dotýkajúca sa svojim ohraničením očí, pigmentová časť panvových končatín presahujúca v celej šírke až na prsty, manžeta zasahujúca až pätu, chýbajúca manžeta. Vo všetkých prípadoch výluka.

V pozícií 6.

Farba kresby hlavy a zadnej časti tela silne premiešaná bielymi chlpmi (výluka). Pigmentované pazúriky (výluka).

V pozícií 7.

Ako vo Všeobecnej časti.


V Drienove   17. 2. 2020

Ján Palisko

e-mail: j.palisko@gmail.com 

nasledujte nás