NUTRIA DOMÁCA

Vložené 16.04.2020

Vyšľachtili ju z nutrie riečnej Myocastor coypus. Nutrie, zakiaľ sa v chovoch vyskytovali  vo väčšom množstve, bývali aj výstavné zvieratá. Výstavný postoj nutrie predvádzanej na výstave je dobre znázornený na fotografiách. Posudzovali a posudzujú sa na stole.  Na niektorých miestnych výstavách sa s nutriou stretneme aj v súčasnosti. Je vyšľachtená vo viacerých farebných rázoch.

       

 Nutria štandardná.                                                    Nutria strieborná.


       
 Nutria gronlandská.                                                    Nutria zlatá.              


Posudzovanie na výstave

Nutria sa na výstavu musí pripraviť, musí byť dostatočne socializovaná, pretože sa posudzuje na stole, mimo klietky, v ktorej je na výstave ustajnená. Posudzovací lístok obsahuje 10 znakov, ktoré sa posudzujú, pre každý znak je určený maximálny počet 10 bodov, tzv. stobodový systém.

 
      
  Nutria přeštická viacfarebná.                                     Nutria biela.


      
  Nutria čierna.                                                         Nutria pastelová.

Pred posúdením sa zisťuje živá hmotnosť vážením.

  1. veľkosť zvieraťa                           10

  2. hustota pesíkov                           10

  3. farba pesíkov                               10

  4. hustota podsady                          10

  5. farba podsady                              10

  6. štruktúra srsti                              10

  7. jemnosť a hodvábnosť srsti           10

  8. lesk srsti                                     10       

  9. celková farba srsti                        10

10. celkový dojem                              10

Spolu                                               100 bodov.

Nezaraďuje sa už medzi kožušinové zvieratá. Hobby chovatelia ktorí si ju obľúbili, ju chovajú za rovnakým účelom, ako sa chovajú králiky. Na Slovensku boli nutrie v minulosti pomerne populárne. Potvrdzuje to skutočnosť, že v dňoch  2. – 4 decembra 2005 usporiadal Slovenský zväz chovateľov  v Nitre na Výstavisku Agrokomplex, súbežne s I. stredoeurópskou  výstavou zvierat aj II. stredoeurópsku výstavu nutrií a činčíl pravých.  Nutrie na nej posúdil český posudzovateľ Ing. Jan Kaplan.

Text a foto Dušan Barlík

nasledujte nás