Oblastná výstava v Geči

                                                                                                                                                                                                                        Vložené 4. 2. 2020


V dňoch 9.  - 10. novembra 2019 usporiadali v Geči  členovia ZO SZCH Geča svoju v poradí 23. oblastnú výstavu zvierat. Stodvadsať  chovateľov na nej vystavilo 970 zvierat. Kúr 259, z toho 243 úžitkových a 16 okrasných, tiež niekoľko kačíc, išlo o 51 plemien a farebných rázov. Králikov bolo 237 (41 plemien), holubov 289 (31 plemien). Exotických vtákov a kanárikov 185.

 
  

 Expozícia bažantov.                                                           Expozícia králikov - posledné úpravy pred otvorením výstavy.


Členovia ZO SZCH Geča vystavili 86 kúr, 85 králikov, 44 holubov, v desiatich voliérach a 9 klietkach vtáctvo. Počas výstave neprialo, stále pršalo, čo sa odzrkadlilo v slabšej návštevnosti. Prehľad najúspešnejších zvierat a ich vystavovateľov uvádzam.


HYDINA

Šampióni: zdrobnená vlaška – Ján Mačo. Vlaška jarabičia - MVDr. Jozef Koreň. Oravka žltohnedá – Milan Mičko. Saská
kačica - Ing. Ján Kokarda.

Čestné ceny: kačica ruánska – Martin Musák. Barnaveldka  – Pavol Varga. Hempšírka – Imrich Ivanecký. Hempšírka – Peter Mikula. Plymutka biela – František Vasiľ. Wyandotka čierna – Ing. Ján Franek. Česká zlatá kropenatá – Ing. Jaroslav Čigáš. Zdrobnená barnaveldka čierna  – Mgr. Mária Vargová. Zdrobnená velsumka jarabičia  – Anton Husovský. Zdrobnená velsumka oranžová  – Ľubomír Jurko. Zdrobnená wyandotka lososová  – Július Balta. Milflérka porcelánová  – Štefan Širgelyi.

 
 

 Zdrobnená wyandotka lososová, 95 b, ČC,                  Barnaveldka dvojlemovaná, 95 b, čestná cena,
 chov. Július Balta.                                                         chov. Pavol Varga.   

  Kačice obojkové Aix spopnsa, chov. Ján Vojtek.         Saské kačice, 1,0 95 b, šampión, 0,1  94 b,
                                                                                       chov. Ing. Ján Kokarda.VTÁCTVO


Šampión:
farebný kanárik červený B – Daniel Bolješik.

Čestné ceny: kanárik farebný červený B – Vincent Vojvoda. Kanárik farebný žltý A – Vincent Vojvoda. Kríženec stehlík x
kanárik – Anton Onderko. Barnard golierový  – Imrich Eliáš. Papagáj spevavý – Rudolf  Brestovič. 

 Kanárik červený B, 90 b, šampión,                                 Kanárik žltý A, 90 b, ČC, chov. Vincent Vojvoda.
 chov. Daniel Bolješik.

KRÁLIKY

Šampióni: francúzsky baran – Branislav Miňovský. Kastorex – Róbert Jadlovský. Aljaška - Ing. Jaroslav Čigáš.

Čestné ceny: nemecký obrovitý strakáč – Tibor Majoroš. Veľký svetlý strieborný – Imrich Kvočák. Novozélandský biely –
Jozef Bajus. Viedenský divo sfarbený – Petra Mikulová.

Burgundský – Jozef Kondáš. Malý baran – Miroslav Dzudzia. Činčila malá – Miroslav Truchan. Strieborný malý modrý –
Daniel Pošivák. Hermelín modrooký – ml. chov. Tomáš Petrík.  Zemplínsky rex – Pavol Hricišon. Rex činčilový – Július Balta.


 
  Nádejná mladá chovateľka a anglický strakáč           Strieborný malý modrý, 96 b, ČC, chov. Daniel Pošivák.
  čierny 1,0, 95 b, chov. Ladislav Davala.


 
 Burgundský 0,1, 96 b, ČC, chov. Jozef Kondáš.         Kastorex 1,0, 96 b, šampión, chov.  Róbert Jadlovský.

HOLUBY

Šampióni: košický kotrmeliak sedlatý žltý – Ladislav Stupák. Rys – Jozef Petraško.

Mondén - Jozef  Boda. Český sivý hrvoliak – Jozef Hudák.

Čestné ceny: riman – Jozef Čučka. Košoa – JUDr. Jozef Kovalík. Texan – Štefan Širgelyi.

Gigant  – Ing. František Macko. Parochniak – Martin Tóth. Kapucín – Rudolf Sedlák.

Brčkáň – Martin Lacko. Čínsky holub – Miroslav Mruz. Košický kotrmeliak – Mikuláš Juhás.

Košický kotrmeliak  – Martin Lacko. Rys strieborný  – Jozef Hudák. Slovenský hrvoliak – Tomáš Hájik. Český stavák –
MVDr. Jozef Tirpák.

 
   
Východoslovenský kotrmeliak fŕkaný čierny,                 Expozícia holubov vo voliérach vo veľkopriestorovom stane.


 

  Parochniak biely, 95 b,  ČC, chov. Martin Tóth.            Gigant, chov. Ing. František Macko.          

Jozef Kondáš

e-mail: jozefkondas@azet.sk


nasledujte nás