ORIENTÁLNA SOVKA

                                                                                                                                                                                    Vložené 22.03.2020

Na základe informácii chovateľov orientálnych soviek o tom, že Európsky klub orientálnych soviek a komisia pre štandardy holubárskej sekcie Európskeho zväzu chovateľov (EE) vydali nový európsky štandard orientálnej sovky, som sa obrátil na predsedu komisie pre štandardy EE priateľa Jeana Louisa Frindela so žiadosťou, aby mi tento nový štandard poslal. J. L. Frindel mi tento štandard poslal e-mailom v nemeckom a anglickom jazyku, za čo mu v mene chovateľov soviek ďakujem.

V rozhovore ma J. L. Frindel informoval, že nejde o žiadnu zásadnú zmenu v type tohto plemena, že ide len o podrobnejšie slovné definovanie niektorých pojmov uvedených v doteraz platnom európskom štandarde, uvedenom v „Nemeckom vzorníku“. Vyobrazenie orientálnej sovky ostáva nezmenené a je totožné s vyobrazením v „Americkom vzorníku“. Obe vyobrazenia dávam k dispozícii.

Vzhľadom nato, že v posledných rokoch je chov orientálnych soviek na vzostupe nedá mi, aby som chovateľov orientálnych soviek s týmto doslovným prekladom nového európskeho štandardu nezoznámil.

Ing. Jozef Demeter


            
  Orientálna sovka blondineta čierna                                                  Orientálna sovka blondineta čierna
  šupinatá (americký štandard).                                                          šupinatá (nemecký a európsky štandard). Orientálna sovka satineta modrá bielopásavá (vľavo) a orientálna sovka vizor modrý šupkatý (podľa nemeckého štandardu).
ORIENTÁLNA SOVKA
Európsky štandard


Pôvod: Malá  Ázia, zošľachtená v Anglicku, následne v USA a Európe.

Celkový dojem: stredne veľký, zavalitý holub s pančuškami, špicatým chochlíkom a náprsenkou, elegantného vzhľadu. Pri pohľade z boku a pri správnom postoji sa oči nachádzajú priamo nad nohami. (Kolmica spustená z očí má prechádzať priamo cez nohy.)

Hlava:  relatívne veľká a zaguľatená so širokým a dobre vyplneným čelom a plnými lícami. Šírka medzi očami má byť bez zúženia až po nasadenie nadnozdria. Čelo a temeno tvoria neprerušenú oblúkovitú líniu vybiehajúcu do vysoko nasadeného špicatého chochlíka. Tvar hlavy nie je taký oválny ako u turbita, ani taký guľatý ako u africkej sovky, ale je tvarom medzi nimi uprostred, s mimoriadnym dôrazom na šírku a plnosť čela, pričom najvyšší bod hlavy nie je nad očami, ale o niečo pred očami.

Chochlík: vysoko nasadený špicatý chochlík podopretý dobre vyvinutým, pokiaľ možno neprerušeným hrebeňom.

Oči: veľké a živé. Pri bielej hlave tmavé, pri farebnej hlave s červenooranžovou dúhovkou. Pri hnedých a kaki sfarbených hlavách svetlejšie. Obočnica je úzka a hladká. Satinety majú obočnicu bledú, blondinety a vizory svetlú až tmavú podľa sfarbenia hlavy.

Zobák: silný, široko nasadený, relatívne krátky tvoriaci s čelom neprerušenú oblúkovitú líniu, dobre uzatvorený, obe polovice rovnako hrubé predĺžená priamka deliacej roviny zobáka ide k spodnej časti oka. Farba zobáka sa riadi podľa farby operenia hlavy. Blondinety a vizory majú zobák tmavý alebo svetlorohový, satinety mäsovosfarbený.

Krk: územčistý, široko z ramien vystupujúci, lalok a náprsenka sú dobre vyvinuté.

Prsia: široké dobre zaoblené, vysoko nesené, dopredu vyčnievajúce.

Chrbát: sklonený, krátky a široký v ramenách, dobre zakrytý.

Krídla: krátke, pevne pritiahnuté, nesené na chvoste.

Chvost: Krátky, uzatvorený, tvorí s chrbtom jednu spadajúcu líniu.

Nohy: maximálne stredne dlhé, husto operené, beháky a prsty sú zakryté perím až po pazúriky.

Operenie: krátke, husté a tesne priliehajúce.


                                                                                   FAREBNÉ RÁZY

Blondinety

a) so zrkadlovým chvostom:

- bielopásavé: červené, žlté, modré, modroplavé, hnedoplavé, kakiplavé,

- šupkaté: modré, modroplavé, hnedoplavé, kakiplavé, červené, žlté, sírové (posledné s uzatvoreným zlatým límcom a sírovo sfarbenou šupkatosťou).

b) s lemovaným chvostom: čierne šupinaté, sivohnedo šupinaté, hnedo šupinaté, kaki šupinaté, červené šupinaté, žlto šupinaté, levanduľovo šupinaté.

Satinety a vizor

a) so zrkadlovým chvostom:

- bielopásavé: červené, žlté, modré (bluety), modroplavé (silverety), hnedoplavé a kakiplavé

- šupkaté: modré, modroplavé, hnedoplavé (brunety), kakiplavé, červené, žlté, sírové (sulfurety) - (sírovošupkaté majú sírovosfarbenú sírovú šupkatosť, základnú farbu na štítoch krídel slabo sírovú).

b) s lemovaným chvostom: čierne šupinaté, sivohnedo šupinaté, hnedo šupinaté, kaki šupinaté, červeno šupinaté, žlto šupinaté.

FARBA A KRESBA

Blondinety

Jednofarebné bielopásavé, bielošupkaté alebo šupinaté.

Bielošupkaté s dobre viditeľnou špicatou šípovou kresbou na perí štítov krídel. Kresba má byť aj z väčšej vzdialenosti dobre rozoznateľná, zasahuje často na šiju, prsia a brucho.

Jednofarebné bielopásavé a bielošupkaté musia mať na letkách a chvoste zrkadlovú kresbu.

Farba chvosta zodpovedá farbe tela.

Šupinaté sú s čo najsvetlejšou základnou farbou a čo najintenzívnejšou šupinatosťou.

Šupinaté po celom tele majú lemovaný chvost a letky. Každé pero na krídlach má lem zodpovedajúci sfarbeniu tela.

Hlava je väčšinou jednofarebná. Hlava so svetlými perami až celkom šupinatá je prípustná.

Satinety

Po celom tele sú biele s výnimkou štítov krídel a chvosta. Kresba na štítoch je jednofarebná s bielymi pásmi, šupkatá, alebo šupinatá, lemovaný chvost je u šupinatých farebných rázov, zrkadlový chvost u všetkých ostatných. Satinety majú 5 až 12 bielych letiek. U satinet sa farebné stehná a pančušky a biela farba v kline nepovažuje za chybu.

Vizor

Štíty krídel a chvost majú rovnaké farby a kresby ako satinety. Ostatné telo je biele s výnimkou farebnej kresby hlavy, ktorá začína v oblasti lalôčika, prebieha v oblúku k špicatému chochlíku. Musí mať najmenej 5 bielych letiek. U vizorov sa farebné stehná a pančušky a biela farba v kline nepovažuje za chybu.

HRUBÉ CHYBY

Dlhá alebo úzka postava, ovisnuté krídla, úzka predná časť hlavy, príliš dlhá alebo príliš krátka predná časť hlavy, zúžené čelo pred nadnozdrím (pri pohľade zhora) priehlbenina medzi čelom a nadnozdrím (pri pohľade z boku) silne z profilovej línie vyčnievajúci zobák, alebo tenký zobák, chybné operenie nôh, chýbajúca náprsenka, veľmi zle utvorený špicatý chochlík, úplne chýbajúce alebo celkom vybiehajúce do konca chvosta zrkadlo u bielopásavých a šupkatých viditeľná hrdza v kresbe štítov alebo v pásoch, veľké odchýlky v kresbe.

Pri posudzovaní vizorov je potrebné brať do úvahy ich zriedkavosť.

POSUDZOVANIE - PORADIE  DÔLEŽITOSTI

- Celkový dojem z postavy a postoja

- Hlava so zobákom a oči

- Farba a kresba

- Náprsenka

- Operenie nôh

VEĽKOSŤ  KRÚŽKU 10 mm.

ŠUPKATOSŤ A ŠUPINATOSŤ

Tieto dve kresbové vzorky sú na štítoch krídel. Tieto dva slovne podobné názvy týchto kresieb sú často na chovateľskej verejnosti zamieňané a občas sa takáto zámena objaví aj v chovateľskej literatúre. Vzhľadom na to, že sa uvádzajú aj v texte nového európskeho štandardu orientálnej sovky, je vhodné detailne znázorniť tieto dve kresby štítov týchto holubov.

ŠUPKATOSŤ. Pero štítu krídla bielošupkatej vzorky má v hornej časti pera obojstranne od kostrnky takmer rovnako veľké biele ovály u modrých farieb olemované čiernym lemom. Pri iných farbách – čiernej, červenej, žltej -  toto čierne olemovanie bielych oválov nie je.  Pero je na konci ukončené trojuholníku podobnou plochou (trojuholník je s oblúkovitými stranami, ktoré ho šípovitý špicatý vrchol leží na kostrnke a smeruje k dolnej časti pera). Táto plocha  je vo farbe operenia tela holuba. Názorne to vidieť na obrázkoch bielošupkatej vzorky krídla rysa a sírovej, bielej a bronzovej šupkatosti košoa.              
 Rys modrý bielošupkatý.                                                                       Košoa modrý bronzovošupkatý.             
  Šupinatosť orientálnej sovky.                                                             Šupkatosť orientálnej sovky.

ŠUPINATOSŤ. Na pere  štítu krídla je väčšia horná časť pera biela, olemovaná úzkym lemom vo farbe operenia holuba. Moravský pštros šupinatý má perie štítov krídel, chrbta a klinu biele s farebným lemom, ktorý je rovnomerný po obvode pera. 

Ing. Jozef Demeter

nasledujte nás