PETER DOBRUCKÝ - OSOBNOSŤ SLOVENSKÉHO CHOVATEĽSTVA

Vložené 12.06.2020

Je mi cťou, že môžem aj touto cestou zablahoželať špičkovému chovateľovi holubov, šľachtiteľovi bratislavského vysokoletúna, ochotnému a obetavému funkcionárovi a v prvom rade dobrému priateľovi PETROVI DOBRUCKÉMU z Bratislavy, ktorý oslávi v júli  tohto roku (2012) svoje životné jubileum – 60. rokov.

K holubom ho to ťahalo už od detstva, kedy začínal ako chlapec z chovom holubov – budapeštianskych papučkatých letúnov v Rusovciach pri Bratislave, kde mal svoj prvý holubník. Vzorom a učiteľom v jeho začiatkoch mu bol známy bratislavský chovateľ pán Vaško, ktorý poskytol Peťovi cenné rady zo svojich dlhoročných skúseností, čo bol preňho odrazový mostík do ďalšej chovateľskej činnosti. S chovateľmi holubov -  letúnkármi sa stretával aj na  vojenčine v Košiciach, kde sa zoznámil s vtedy špičkovými a známymi chovateľmi letúnov, s ktorými  udržuje kontakt podnes a pravidelne sa vzájomne navštevujú.

V SZCH je od roku 1974, kedy ako väčšina bratislavských chovateľov začínal u Štefana Jurču v známej a na tú dobu veľmi činnej ZO SZCH Slovany. Odtiaľ prešiel, na môj podnet, do ZO SZCH Podunajské Biskupice, kde som ho ako tajomník  ZO navrhol za predsedu holubiarskej komisie, ktorú potom dlhé roky viedol. Bolo to vidieť hlavne pri každoročných výstavách ktoré táto známa Bratislavská ZO usporadúvala.  Vystavované holuby boli vždy zastúpené kvalitnými a rozmanitými plemenami. Tu sa vždy prejavila jeho odbornosť.

 
Bol jeden z iniciátorov, ktorí mi pomohli pri založení Špeciálnej ZO chovateľov holubov v Bratislave, v ktorej je podnes predseda. Je člen aj špeciálneho  klubu chovateľov letúnov, v ktorom  pôsobí ako podpredseda a nie je žiadna tajnosť, že aj jeho zásluhou je činnosť klubu na špičkovej úrovni, čo dokazujú chovateľské výsledky členov tohto klubu.

Peter  chová hlavne vysokoletúny, ale chová aj krátkozobé  plemená a aj kotrmeliaky. Jeho špičkové výsledky v chove týchto plemien ho dostali do povedomia holubiarskej verejnosti nielen u nás, ale aj v zahraničí, hlavne v Rakúsku a Nemecku, kde pravidelne navštevuje chovateľské podujatia aj ako vystavovateľ.

Vyvrcholením jeho doterajšej činnosti, je vyšľachtenie  bratislavského  vysokoletúna, na ktorého šľachtení  a konečnom uznaní štandardu trpezlivo a cieľavedome pracoval plných 15 rokov. Bratislavský vysokoletún si určite v krátkom čase, pre svoj typický exteriér vysokoletúna a špičkové letové schopnosti, rozšíri rady záujemcov o jeho chov, čo  bol prvoradý záujem Petra Dobruckého pri jeho vyšľachtení. Je aj uznávaný a obľúbený posudzovateľ holubov a vďaka svojmu korektnému a odbornému vystupovaniu si získal patričnú úctu a uznanie.
 

Je stálou kontaktnou osobou medzi našimi a zahraničnými chovateľmi  holubov. Vždy rád a ochotne sprostredkuje  zahraničné návštevy a podujatia  medzi chovateľmi, kde vystupuje ako poradca a prekladateľ, začo mu patrí vďaka nás všetkých. Bolo by skutočne veľa priestoru v tomto príspevku, aby boli spomenuté všetky aktivity, ktoré Peter pre Slovenské holubiarstvo vykonal. Zato mu patrí naše všeobecné uznanie, hlavne za nové plemeno vysokoletúna, ktoré hlavne jeho zásluhou postrčilo na slovenské holubiarstvo o krok dopredu v povedomí chovateľov u nás aj v zahraničí, čoho dôkazom je kladné hodnotenie jeho chovateľskej práce v zahraničných odborných časopisoch.

Za doterajšiu činnosť bol ocenený všetkými zväzovými vyznaniami končiac Zlatou plaketou.

Peter, želám ti v mene svojom a určite v mene všetkých chovateľov  holubov, ktorí  ťa poznajú, veľa zdravia, radosti z dosiahnutých výsledkov v chove holubov, veľa pohody v kruhu rodiny a milovaných vnúčat.

Ján Lang

tajomník ZO SZCH

Chovateľ č. 7-8/2012


                                                                 OSLÁVENEC PETER DOBRUCKÝ (65)

                                          Z pohľadu  špeciálnej ZO SZCH chovateľov holubov v Bratislave

Je tomu už päť rokov, čo som podrobne hodnotil chovateľskú a šľachtiteľskú prácu známeho bratislavského chovateľa holubov PETRA DOBRUCKÉHO, ktorý v júli tohto roku oslávi krásne životné jubileum 65 rokov. O Peťovi a jeho chovateľskej a hlavne odbornej chovateľskej činnosti sa už viackrát písalo a informovalo, takže v povedomí chovateľov holubov, hlavne krátkozobých plemien a vysokoletúnov je jeho meno a výsledky dostatočne známe.

Jeho úspechy v chove viedenských krátkozobých letúnov, boli viditeľné na výstavách v zahraničí, a to konkrétne v Rakúsku a  Maďarsku, kde o jeho vystavené holuby bol nemalý záujem a prejavené uznanie. Tak isto v chove vysokoletúnov slovenských a bratislavských sa dosť často hovorí hlavne na klubovej úrovni, kde zastáva funkciu podpredsedu klubu. Nedá mi spomenúť moje sklamanie nad skutočnosťou, že o uznané a Peťom vyšľachtené plemeno bratislavského letúna, nie je taký záujem aký som predpokladal. Myslím si však, že je to problém celkového chovu vysokoletúnov, kde sa chovatelia stretávajú stále s narastajúcimi problémami, susedské vzťahy, dravce a samotná časová náročnosť pri chove týchto atraktívnych plemien holubov. V poslednom období sa venuje aj krásnemu a ušľachtilému plemenu štralsundskému vysokoletúnovi. Peter sa v chove týchto plemien zameriava hlavne na letové a výkonnostné vlastnosti, čo by mala byť ich prirodzená vlastnosť, kvôli ktorej boli vyšľachtené. Je to veľmi náročná chovateľská práca, ktorú Peter Dobrucký vykonáva s veľkým zanietením, kde nepozerá na čas a náročnosť pri chove týchto krásnych holubov.

Svoje chovateľské skúsenosti veľmi rád a vďačne odovzdáva chovateľom u nás a v zahraničí. Jeho častými hosťami sú rakúski chovatelia, ktorí mu prejavujú uznanie k jeho odbornosti, tým že je častým hosťom na ich výstavných podujatiach, kde naplno využívajú jeho skúsenosti pri posudzovaní holubov. Tak isto aj chovatelia z Maďarska, ktorí na minuloročnej výstave v Dabasi ocenili a uznali jeho odbornosť a vyžiadali si Petra Dobruckého na posudzovanie krátkozobých plemien, čo bolo preňho veľký česť a ocenenie jeho posudzovateľskej korektnosti a vyspelosti. Je toho určite ešte veľa, čo by som o Peťovi z jeho celoživotnej chovateľskej činnosti mohol spomenúť, verím ale, že sa ešte aj v budúcnosti nájde pre to priestor.

Peter, ja (autor) a členovia našej Základnej organizácie a určite aj priatelia u nás aj zahraničí Ti prajeme do ďalších rokov života hlavne zdravie, pohodu a veľa krásnych zážitkov a radosti v chove holubov.

Ján Lang

tajomník ZO SZCH Bratislava

Chovateľ č. 6/2017

                                                                   CHOVATEĽ PETER DOBRUCKÝ

                                                      Z pohľadu Klubu chovateľov letúnov a tipplerov

Životné výročia sú predely v živote každého človeka, kedy sa obzerá za svojou prácou a činnosťou. Peter Dobrucký, ktorý oslávi uprostred júla 2017 65 rokov života,  má sa veru za čím obzerať. Veď jeho chovateľská činnosť je zrejmá na každom kroku slovenského holubiarstva. Niet vari v Bratislave chovateľa, ktorý by ho nepoznal.

Jeho činnosť na tomto úseku isto pripomenú jeho spolupútnici v Základnej organizácií SZCH. Do môjho povedomia vošiel po vstupe do Klubu chovateľov letúnov vo februári 1994. Od samého počiatku sa aktívne zapájal do súťaženia s vysokoletúnmi, takže v súčasnosti majú jeho holuby odlietaných množstvo pretekov. A ako to v tomto športe býva, raz mimoriadne úspešne, inokedy menej. Počet prvých miest v pretekoch nemá,  hádam,  zrátaných ani sám chovateľ.

Spomínam si, keď sme prvé roky po jeho vstupe do klubu jazdili často do Rakúska, obzerať chovy viedenských vysokoletúnov. Jemu vďačím za mnohé  návštevy a poznatky z tamojších popredných chovov. Spoločne sme zbierali skúsenosti a poznatky, najmä v oblasti letových smerníc. Odpozorovali sme, čo je pri pretekoch dobré, čo sa v Rakúsku neosvedčilo. Tieto skúsenosti sa nám zišli, lebo sme sa obaja neskôr dostali do výboru Klubu chovateľov letúnov. A mali sme možnosť vylepšovať naše súťažné propozície. V oblasti plemien sme taktiež našli spoločnú filozofiu. Ak si neudržíme a nebudeme zušľachťovať naše plemená vysokoletúnov, sotva nám ich v zahraničí budú chovať a obdivovať.

Hoci sa Peter spočiatku venoval aj budapeštianskym papučatým letúnom,  hlavné plemeno mal slovenské vysokoletúny. Ich zušľachťovaniu venoval veľa rokov a mal aj vlastný sen. Rozšíriť ich modrý pásavý ráz o červenoplavý pásavý. Keď sa zdalo, že šľachtenie speje k úspešnému koncu, z piedestálu možnej slávy ho zosadilo hlasovanie na klubovej členskej schôdzi. Iný by možno zatrpkol, no priateľ Peter Dobrucký hľadal spolu s ďalšími priaznivcami červeno-plavej holubiarskej krásy riešenie.

Hlavne jeho zásluhou máme bratislavské vysokoletúny. No povedzte, koľkí z nás sa môžu v chovateľskom živote pochváliť niečím takým. I keď si určite predstavoval ich väčšie rozšírenie. Ale je všeobecne známe, že terajšia doba s množstvom dravcov, susedských sporov, orientáciou chovateľstva na úžitkové holuby, drobným letúnom nepraje.

Aj v organizačnej činnosti jeho chovateľská cesta gradovala. Od začiatkov posudzovateľskej dráhy sa dostal až do najvyššieho holubiarskeho orgánu -  celoslovenskej komisie pre chov holubov.  S poverením delegáta  zastupujúceho Slovensko v EE. Jeho schopnosti boli ocenené takmer všetkými zväzovými  vyznamenaniami. Na najvyšší post sa zásluhou vedomostí, organizačnej činnosti dostal aj v Klube chovateľov letúnov a tipplerov. Od roku 2014 je jeho predseda s kumulovanou funkciou  letového konateľa pre vysokoletúny.

 
 Foto č. 3                                                                                   Foto č. 4 

Nuž, toľko stručný pohľad na človeka, ktorého si chovatelia vážia a ja sa teším, že je mojím priateľom, ktorého meno nebude chýbať v mojej chovateľskej autobiografii. A určite nielen mojím, ale množstva bežných chovateľov, ktorí mu zaiste do ďalších rokov prajú všetko najlepšie a mnoho životného elánu. Pridávam sa i v mene všetkých členov Klubu chovateľov letúnov a tipplerov.

Jozef Hrabal

tajomník KCHL a T

Chovateľ č. 6/2017

Texty k fotkám:

1. Bratislavské vysokoletúny žltopásavé. 

2. Slovenský vysokoletún, chov. P. Dobrucký. 

3. Bratislavský vysokoletún žltopásavý, chov P. Dobrucký,  CVZ  NItra 2016. 

4. Bratislavský vysokoletún červenopásavý, chov. P. Dobrucký. 


                                                 ***********************************************************

Vložené 12.06.2020

Narodil sa 17. júla 1952. Bol typický Bratislavčan, ktorý pamätal ešte starú zástavbu a jej zákutia. Neraz rozprával o svojom detstve ktoré prežíval pri Dunaji a aké vtáctvo ho zaujímalo. Mal šťastie, že mohol chodiť aj do Rakúska a tam sa učil nemčinu. Tú využíval celý život a aj vďaka nej sa dostal, za Slovenský zväz chovateľov, ako delegát do Európskeho zväzu chovateľov. Na tomto poste zastupoval chovateľov holubov niekoľko rokov. 

Bol mimoriadne aktívny chovateľ. Do chovateľského zväzu vstúpil roku 1974. Už od mladosti choval holuby a vystavoval najmä v Bratislave a okolí. Na vojenčine v Košiciach spoznal mnohých chovateľov letúnov. Od roku 1989 začal chovať letúny, najprv budapeštianske papučaté, birminghamské kotrmeliaky, potom slovenské vysokoletúny. Tie ho sprevádzali celý život a dosiahol s nimi mnoho výstavných úspechov. Občas mal aj iné plemená, zvyčajne niekoľko párov, napríklad východoslovenské kotrmeliaky. Ako patriota ho mrzelo, že z Bratislavy zmizli tam udomácnené holuby, ktorým domáci hovorili bratislavské „krátkozobky“. Možno aj preto, že za ich uznanie nik nebojoval a boli predmetom kupčenia s Viedňou a Prahou. Kým obe mestá dosiahli uznanie krátkozobých plemien, v Bratislave ostali len spomienky a jeden historický katalóg so zmienkou o bratislavských letúnoch. Keď mi ho raz ukazoval netušili sme, že o desiatku rokov neskôr sa dočká, v roku 2011, uznania bratislavského vysokoletúna.

Vraj neexistujú náhody, tak napíšem, že vedenie zhora tomu chcelo, že klubisti neuznali zamýšľaný červenoplavý ráz slovenského vysokoletúna.  Odvtedy Peter, ako mestu verný patriot, začal „kopať“ za bratislavského letúna a  jeho  meno v rodokmene plemena ostane - dúfajme navždy!

V klube chovateľov letúnov pôsobil od roku 1984, celé roky aktívne súťažil a organizoval, až sa dopracoval v roku 2014 na post predsedu klubu. Vďaka nemu sme stále vedeli, čo sa deje v nemecky hovoriacich krajinách v chove letúnov. Otvoril mnohých chovateľom dvere do zahraničných chovov a sám sprostredkoval veľa návštev u nás. Neustále niečo organizoval a pomohol založiť špeciálnu holubiarsku ZO SZCH v Bratislave. Dlhé roky posudzoval holuby a vôbec mu nebolo zaťažko vycestovať kdekoľvek na slovenskú či zahraničnú výstavu alebo posudzovať lety  vysokoletúnov.  V chovateľstve dosiahol všetky možné vyznamenania, v teórii znalosti posudzovateľa, v praxi ich uplatnenie s vrcholom vyšľachtenia plemena, v organizačnej činnosti vystúpil až do najvyššej celoslovenskej holubiarskej komisie a v štruktúre SZCH získal piedestál najvyšší, vo funkcii zástupcu v EE.

Pre Klub chovateľov letúnov a celé slovenské chovateľstvo je jeho náhly odchod citeľná strata. Peter Dobrucký patril svojou rétorikou k svojráznym a vždy priateľským osobnostiam, na ktoré človek nezabúda. Dnes už na nás pozerá iba zo stránok časopisu Chovateľ, v ktorom vyšlo viacero jeho článkov alebo o ňom samotnom. Či už to bolo v čísle 7-8/2012 po uznaní bratislavského vysokoletúna, vtedy slávil aj 60 rokov života alebo azda zmienka v časopise Chovateľ číslo 6/2017 pri príležitosti jeho 65. narodenín. Žiaľ, ďalšie okrúhliny už budú mimo tento svet. Odišiel ozajstný priateľ, ktorý dokázal obtelefonovať v záujme chovateľstva denne mnohých chovateľov. Zomrel zakrátko len deň po náhlej zdravotnej komplikácii 10. júna 2020 v ranných hodinách a ostáva len spomínať! Ja isto budem pri obrúčkovaní každého mláďatka bratislavského vysokoletúna. Jeho budúcoročného desiateho výročia od uznania, sa už žiaľ nedožil. Peter ďakujeme Ti. Česť Tvojmu dielu na večnú pamiatku!        
                                            

Jozef Hrabal a mnohí priatelia chovatelia

nasledujte nás