Plata pestrá Xiphophorus maculatus (Günther, 1866)

                                                                                                                                                                                                                          Vložené 06.01.2020

Zo zástupcov čeľade  živorodých kaprozúbok (Poecilidae) je v našich sladkovodných akváriách najpopulárnejší rod Xiphophorus.  Chovajú sa v nich dva výrazne odlišné druhy, a to mečovka zelená  Xiphophorus helleri (Heckel, 1848) a plata pestrá  X. maculatus (Günther, 1866). Spomenúť musíme ale aj platu pestrú  X. variatus (Meek, 1904).

Jednotlivé druhy v rámci rodu Xiphophorus sa medzi sebou plodne krížia. I keď prvé filiálne generácie bývajú často menej životaschopné, vznikol rad chovateľských foriem. V prírode  sa miesta výskytu v rámci jednotlivých povodí Mexika prekrývajú. Už v prírode dochádza v uzavretých lokalitách k formovaniu  vzhľadu živorodiek  a mnohé skupiny rýb sa následne výrazne odlišujú od  populácií obývajúcich iný riečny systém.   
           


Plata škrvnitá, varieta sanguinea.

               

                              
                        Plata škvrnitá X. variatus, var. simpson.                  Medzidruhový kríženec  X. helleri x X. maculatus.
 
                               
                       Plata škvrnitá, zrkadlovo modrá chovateľská forma. Plata škrvnitá, var. Mickie Mouse.

                         
                        Plata škvrnitá, var. wagtail.                                        Plata škrvnitá, var. balónová.

V staršej odbornej literatúre sa vyskytuje pre platu pestrú viac vedeckých synoným, tie ale považujem za zbytočné podrobne uvádzať.  Plata pestrá obýva sladké, ale i čiastočne aj zmiešané vody Mexika a Guatemaly a jej výskyt zasahuje severne až do Hondurasu. Pôvodná divoká forma je najčastejšie aj olivovo hnedo-zelená, existuje ale aj viac sfarbení.  

Mutantov a jednoduchých krížencov je veľa. Medzi akvaristami je veľmi  obľúbená červená varieta s porcelánovo bielymi plutvami známa ako sanguinea. Platy s čiernymi plutvami sa označujú ako wagtail.  Platy tuxedo majú boky čierne so zelenkastým leskom šupín a časti ich tela sú sfarbené  béžovo alebo aj červeno. Obdiv si rozhodne zaslúži  chovateľská forma sunset (západ slnka), ktorá západ slnka vskutku pripomína.  V poslednom období sa veľkej pozornosti akvaristov teší chovateľská forma Mondplaty, a to vo farbe žltej a červenej. Obdobou je forma bežne nazývaná Mickey Mouse plata. Pomenovanie vystihuje zoskupenie  tmavých škvŕn na koreni chvostovej plutve. Mnohé z chovateľských variet sa vyznačujú vysokou chrbtovou plutvou, vtedy ide o Simpson platy, ktoré môžu byť napríklad aj krížence s druhmi Xiphophorus helleri alebo Xiphophorus variatus.

Platy škvrnité môžeme chovať v celkom malom, ale aj veľkom spoločnom akváriu. Samce dorastajú do veľkosti asi 35 mm,  samice sú najčastejšie väčšie, asi 6 cm  (dĺžka oboch pohlaví ale môže byť úplne  rovnaká). Vyhovuje im voda o celkové tvrdosti 10 až
25 °dGH, mierne zásaditá, teplá 15 – 25 °C. Na udržanie  štandardu chovu je dôležité, aby boli v spoločnej nádrži výhradne ryby rovnakých genetických vlôh (na udržanie  rybiek pri živote nie je táto podmienka nutná, ale pri následnej reprodukcii vznikne nesporne genetický chaos).


 

Ako iné živorodky,  sú aj platy všežravce, preferujú však krmivá prirodzené a živé. Typická je pre ne pohlavná dvojtvárnosť (sexuálny dimorfizmus; análna plutva samca je premenená  na  páriaci ústroj (gonopodium) vybavené jemnými spätnými háčikmi. Spermatofory, zhluky spermatozoidov, sú pri párení vystrelené do tela samičky. Spermie  v nej prežívajú až 14 mesiacov a jedno oplodnenie  postačí na oplodnenie zrelých ikier na niekoľko  vrhov. Novo prichádzajúce spermie majú v reprodukcii prednosť  (N. Dokoupil). Gravidita  matky trvá 4 až 6 týždňov.  

Chov platy škvrnitej, ale aj ďalších živorodiek,  je dostupný každému akvaristovi, samozrejme aj začínajúcemu.  Pokiaľ ale začne vnikať do problematiky čistých chovov  a bude sám usilovať o vznik novej  ustálenej mutácie, skoro pochopí, aký rozsiahly obor genetika je.

Text a foto Jaroslav Eliáš (†)


Plata škvrnitá, var. sunset.nasledujte nás