Plemená morčiat – časť 1. - anglické hladké

V posledných rokoch pribudli na našich výstavách okrem tradičných druhov zvierat – králiky, holuby, hydina, exotické vtáky či kožušinové zvieratá aj ušľachtilé morčatá. Zaujímavé je, že kým tradičným druhom, ktoré sú zastrešené v SZCH sa venujú vo väčšine skôr narodení chovatelia, chovu morčiat sa venujú takmer výhradne mladí ľudia. Táto skutočnosť je do veľkej miery veľmi dôležitá pre zachovanie chovateľstva aj pre ďalšie generácie.


Anglické hladké strieborné aguti.                                       Anglické hladké fox čierny. 

Anglické hladké krémové.                                                     Anglické hladké biele tmavooké.

Týždňové mláďatá. 

Od roku 2010 sa Slovensko zásluhou MVDr. Petra Supuku v spolupráci s Ing. Petrom Tejmlom z ČR stalo právoplatným členom Európskeho zväzu chovateľov aj v sekcii morčiat, čím sa slovenským chovateľom do veľkej miery otvorili možnosti prezentovať svoje chovy aj na európskej úrovni. Momentálne sú na Slovensku v školiacom procese prví štyria adepti na posudzovateľov morčiat, ktorí sa školia v susedných krajinách.

V seriáli o plemenách morčiat sa vám postupne pokúsime čo najzrozumiteľnejšie predstaviť plemená morčiat, ktoré sa chovajú či už u nás alebo v okolitých krajinách Európy. Všeobecne sa plemená morčiat delia do troch základných skupín: krátkosrsté, dlhosrsté a bezsrsté. Po stránke stavby tela sa tieto plemena veľmi výrazne nelíšia. Najvýraznejší rozdiel je v štruktúre, dĺžke a intenzite osrstenia.

Prvým plemenom zo skupiny krátkosrstých je anglické hladké. Ide o pomerne obľúbené a často chované plemeno. Na prvý pohľad sa toto plemeno v najväčšej miere podobá divokému predkovi dnešných plemien morčiat – Cavia porcellus, no pri detailnejšom pohľade na kvalitných predstaviteľov tohto plemena si človek uvedomí, koľko úsilia, námahy, času a hlavne vedomostí stálo chovateľov prešľachtenie divokej formy morčaťa do dnešnej podoby.

Posudzovanie:

Pozícia č. 1 – typ a stavba

V pozícii číslo jeden typ a stavba sa hodnotí celková stavba tela – šírka a mohutnosť ramien, dĺžka tela, šírka tela, utváranie panvy a končatín. Prednosť majú silné, primerane dlhé, no zavalité a široké morčatá. Plemeno anglické hladké je typovým plemenom, to znamená, že ide o plemeno so silnou stavbou tela a dobrým osvalením. No na výstavách sa objavujú aj jedince s príliš dlhým, úzkym telom, prípadne s chybami utvárania končatín alebo panvy.

Pozícia č. 2 – hlava, oči, ušnice

V druhej pozícii sa pozornosť upriamuje na tvar, šírku, hĺbku a mohutnosť hlavy, veľkosť, tvar a pozíciu oči a veľkosť, postavenie a utváranie ušníc. Hlava by mala byť primerane veľká, dostatočne široká s pekným zaoblením. Na výstavách sa penalizujú jedince s príliš malou, úzkou alebo plochou hlavou. Oči sú u výstavných morčiat veľké, guľaté, vypuklé, no v rámci miery. Ušnice sú veľké klopené, ideálne bez poškodenia, zálomkov a iných deformácii.

Pozícia č. 3 – srsť

Pozícia číslo tri zahŕňa kvalitu srsti, jej dĺžku, hustotu, intenzitu a štruktúru. U anglických hladkých nemá dĺžka srsti presahovať tri centimetre a má byť na celom tele rovnako dlhá. Pri výstavnej príprave sa morčatám pretrhávajú dlhšie pesíky. V srsti tohto plemena nie sú prípustné žiadne víriky, pešinky a ani iné zmeny narušujúce celistvosť a tvar osrstenia.

Pozície č. 4 až 6

V pozíciách 4 až 6 sa hodnotí farba morčaťa, jeho intenzita a odtieň. Plemeno anglické hladké sa chová v širokej škále farieb, od bielych červenookých až po čierne. Na základe sfarbenia sa dajú rozdeliť do niekoľkých skupín. Prvou sú jednofarebné (biele, krémové, buff, červené, béžové, čokoládové...), druhou skupinou sú viacfarebné a tie sa delia na strakaté a kresbové. U výstavných morčiat je povolená dvoj a trojkombinácia farieb, no s minimálnym podielom druhej farby 25 %, pri trojfarebných s minimálnym zastúpením každej farby 20 %.

Samostatnú skupinu tvoria kresbové anglické hladké, pre ktorých poznáme množstvo kresieb – fox, tan, lux, himalájska kresba, dalmatínska, celý rad strieborných a množstvo ďalších.

Za príklad si môžeme dať anglické hladké vo farbe strieborná aguti. V pozícii 4 je zahrnutá krycia farba na povrchu tela a ticking. V pozícii 5 je farba brucha, ktorá je pri tomto sfarbení na povrchu biela bez prímesi inej farby. V šiestej pozícii je spodná farba – podsada, ktorá je tmavá až takmer čierna.

Pozícia č. 7 – kondícia a prezentácia

V poslednej pozícii sa hodnotí zdravotný stav morčaťa, jeho kondícia, prezentácia na výstave, čistota a úprava. Morča by malo byť na výstave čisté, bez vonkajších parazitov, plesní či iných ochorení kože. Pazúriky majú byť primerane skrátené, mazová žľaza, ušnice a pohlavie by malo byť vyčistené. Morča by sa malo pri posúdení primerane predviesť vo výstavnej pozícii a nemalo by byť príliš plaché alebo bojazlivé.

Text MVDr. Peter Supuka a MVDr. Anna Supuková

Foto Bc. Martin Supuka

Kontakt:

Chovateľská stanica Cavia Secret

supuka.peter@gmail.com 

www.supuka.sk 

nasledujte nás