Plemená morčiat - časť 3. - anglický crested

Anglický crested – English Crested je v poradí tretím plemenom morčiat, ktoré predstavujeme v našom seriáli o plemenách morčiat chovaných na Slovensku. Toto plemeno je radené do skupiny krátkosrstých plemien morčiat a na našich výstavách sa teší čoraz väčšej priazni chovateľov.

Veľkou výhodou anglických crestedov je, že sa môžu chovať spoločne s anglickými hladkými, ktoré sú u našich chovateľov veľmi obľúbené a rozšírené.

Telesná stavba, ako aj dĺžka a štruktúra srsti je zhodná s plemenom anglické hladké. Jediným typickým znakom plemena anglický crested je neprehliadnuteľná rozeta (korunka) na hlave tohto zaujímavého plemena. Táto korunka je umiestnené na priesečníku pomyselných osí spájajúcich oko s protiľahlým uchom. Rozeta (korunka) má byť okrúhla a dostatočne otvorená. Stred korunky by nemal byť väčší ako špendlíková hlavička. Stred nesmie byť zdvojený a nesmie pripomínať lysinku.

Crested gén:

Gén pre korunku má značku St a je dominantný nad génom bez korunky st.

St St – angický crested (dominantný homozygot)

St st – anglický crested (heterozygot)

st st – anglické hladké (recesívny homozygot bez korunky)

Posudzovanie:

Pozícia č. 1 – typ a stavba

V pozícii číslo jeden - typ a stavba sa hodnotí celková stavba tela – šírka a mohutnosť ramien, dĺžka tela, šírka tela, utváranie panvy a končatín. Prednosť majú silné, primerané dlhé, no zavalité a široké morčatá. Plemeno anglický crested je typovým plemenom, to znamená, že ide o plemeno so silnou stavbou tela a dobrým osvalením. No na výstavách sa objavujú aj jedince s príliš dlhým, úzkym telom, prípadne s chybami utvárania končatín alebo panvy.

Pozícia č. 2 – hlava, oči, ušnice

V druhej pozícii sa pozornosť upriamuje na tvar, šírku, hĺbku a mohutnosť hlavy, veľkosť, tvar a pozíciu oči a veľkosť, postavenie a utváranie ušníc. Hlava by mala byť primerane veľká, dostatočne široká s pekným zaoblením. Na výstavách sa trestajú jedince s príliš malou, úzkou alebo plochou hlavou. Oči sú u výstavných morčiat veľké, guľaté, vypuklé, no v rámci miery. Ušnice sú veľké klopené, ideálne bez poškodenia, zálomkov a iných deformácii.

Pozícia č. 3 – hustota a dĺžka srsti

Pozícia číslo tri zahŕňa kvalitu srsti, jej dĺžku, hustotu, intenzitu a štruktúru. U anglických crestedov nemá dĺžka srsti presahovať tri centimetre a má byť na celom tele rovnako dlhá. Pri výstavnej príprave sa morčatám pretrhávajú dlhšie pesíky. V srsti tohto plemena nie sú prípustné žiadne víriky (okrem korunky na hlave), lysinky a ani iné zmeny narušujúce celistvosť a tvar osrstenia.

Pozícia č. 4 – pozícia korunky

Pozícia korunky by mala byť na pomyselnom priesečníku osí spojujúcich oko s protiľahlým uchom. Korunka posunutá akýmkoľvek iným smerom je vyraďujúci znak.

Pozícia č. 5 – tvar a centrum korunky

Tvar korunky má byť guľatý. Korunka má byť dostatočne otvorená no nie príliš veľká. Centrum korunky ba nemalo byť väčšie ako špendlíková hlavička. Častou chybou je väčší stred, menšia alebo príliš veľká korunka.

Pozícia č. 6 – farba

Anglické crestedy sa chovajú vo všetkých uznaných farbách a kresbách, no na našich výstavách sa môžeme najčastejšie stretnúť s krémovými, bielymi, striebornými či dvojfarebnými. Farba je jediným rozoznávajúcim znakom medzi anglickým a americkým crestedom. U amerických crestedov je korunka vždy biela a telo je jednofarebné.

Pozícia č. 7 – kondícia a prezentácia

V poslednej pozícii sa hodnotí zdravotný stav morčaťa, jeho kondícia, prezentácia na výstave, čistota a úprava. Morča by malo byť na výstave čisté, bez vonkajších parazitov, plesní či iných ochorení kože. Pazúriky majú byť primerane skrátené, mazová žľaza, ušnice a pohlavie by malo byť vyčistené. Morča by sa malo pri posúdení primerane predviesť vo výstavnej pozícii a nemalo by byť príliš plaché alebo bojazlivé.

Do pozornosti

V dňoch 25. - 27. 11. 2011 sa uskutoční v rámci XIV. celoštátnej výstavy drobných zvierat v Nitre aj výstava ušľachtilých morčiat, ktorú pripravuje Základná organizácia chovateľov ušľachtilých morčiat – ZOCHUM a Klub chovateľov morčiat na Slovensku. Posudzovať ju budú špecialisti zo Švédska, Veľkej Británie, Poľska a Slovenskej republiky - Jens Lindgren / SWE, Darren Fieldhouse / UK, Daniel Banasiak / PL, Peter Supuka / SK a Michal Sviatko / SK.


Anglický crested – krémová. (18)                                  Anglický crested a US teddy, obaja v krémovom sfarbení. (19)          
   

Anglický crested krémový (tmavé oči) a ice cream (červené oči). (20) Anglický crested – solid aguti strieborná. (21)

Detail korunky anglického cresteda. (22)                             Anglický crested – ice cream. (23)


Viac informácii na zochum@gmail.com 

Text MVDr. Peter Supuka a MVDr. Anna Supuková

Foto Martin a Peter Supuka

Poďakovanie: Ondřej Výšek a Martin Mikita

za pomoc pri nadobudnutí kvalitných fotografií

Kontakt:

Chovateľská stanica Cavia Secret

supuka.peter@gmail.com 

www.supuka.sk

 

nasledujte nás