PLNOFAREBNÉ POPOLAVO ČERVENÉ HOLUBY

Vložené 30.05.2020

Udržiavanie  veľmi početných  rázov väčšiny  plemien holubov  v požadovanej kvalite, si často vyžaduje realizáciu kríženia medzi jednotlivými rázmi. V tomto príspevku sa chcem venovať  možnostiam využitia dosť variabilného  farebného rázu, od svetlého  prejavu  zvaného strieborný až po tzv. „strawberry“, „ jahodové“, ktoré sú pri mnohých plemenách neuznanými rázmi.

Genetika farieb holubov sa odvíja od holuba skalného, ktorý je fenotypicky modrý pásavý holub. Jeho pigmentácia je síce čierna, ale nie v rovnakej intenzite po celom tele. Čierne  sú  iba pásy na krídlach a chvoste, tmavé sú aj letky. Ostatná časť peria  je vo viacerých častiach  „plavá“ – skupinová. Veľmi atraktívna plnofarebná rovnomerne  tmavá čierna pigmentácia je podmienená  mutovaným dominantným  génom  S Spread.  Čierny holub je  vizuálne  akoby „celoplášťovo“  rovnomerne a intenzívne sfarbený , ale vo svojom genotype má „schované vlohy“  pre vzorky a možno aj inú pigmentáciu, pri krížení s inými rázmi sa to môže aj prejaviť. Čierna pigmentácia B+ je dominantná (nadradená, prekrývajúca) k hnedej pigmentáciii  b, ale k popolavočervenej BA  je B+ recesívna (podriadená, potlačiteľná). Geneticky  plnofarebné holuby v základných pigmentáciách  čiernej a hnedej sú celkom prirodzene  a bezproblémovo uznávané pri väčšine plemien holubov. Tvoria identické rázy.  Pri oboch je možné vyšľachtiť holuby v  zhodných vzorkách  s intenzívnou  D a rozriedenou pigmentáciou  d, plavé – bezpásavé (c), pásave (C+),  jarabé (CL), tmavé (CT) a samozrejme plnofarebné  S. Hnedá  pigmentácia b  sa v chovoch  pre svoju recesívnosť   často stráca.  Potrebné je tu  ešte  zdôrazniť, že na našich holubníkoch sa občas  vyskytujú aj  plnofarebné  holuby v čiernej rozriedenej pigmentácií  zvanej tiež Dun (medzi chovateľmi „myšová“). Tieto holuby sa opticky  javia ako hnedé, alebo sivohnedé, ale v ich genotype chýba vloha b  pre hnedý pigment. Napríklad takéto holubice možno vyjadriť vzorcom  B+ - C?C?  SS d - . Ich využitie je možné znova pri chove čiernych, alebo pomocou nich vyšľachtiť rozriedené hnedé plnofarebné.                                                                                            www.agrolens.sk  


Už ako chlapec  som u starých chovateľov anglických hrvoliakov  v okolí Košíc videl holuby, ktorým ich chovatelia   žartovne hovorili „kvetkované“, boli  viac alebo menej farebne lemované  (mali dominantne žltých,  dominantne červených a čiernych rodičov - s vlohou pre plnofarebnosť). Vtedy to boli náhodné „krížence“ v rámci plemena, ktoré sa do chovu spravidla nezaradili a vo výstavníctve tiež nemali svoje miesto.   Bola to škoda, ale v tých časoch sa v Európe príliš dbalo na čistotu farby až tak, že ich chovatelia mali obavu z akéhokoľvek kríženia. Úzka špecializácia chovateľov  na jedno plemeno a farebný ráz tomu tiež nepomohla.  Iné to bolo v Amerike, kde ich jednoducho chovali a vystavovali ako ráz  „strawberry“.  Možnosti  uplatnenia tejto  tretej základnej pigmentácie BA  spolu s  vlohou pre plnofarebnosť  je dosť obmedzená.  Typická „jahodová“ (červeno šupkatá)  vznikne vtedy, keď spárime červeného dominantného holuba, najlepšie v tmavo jarabej vzorke   BA BA CT CT  ss DD,   s čiernou holubicou  B+ -  C? C? SS d -. Všetky dcéry budú „jahodové“ BA -  CT C?  Ss D -. Synovia budú tiež „jahodoví“ BAB+  CT C? Ss DD, ale prítomnosť dvoch rozdielnych vlôh pre pigmentáciu BA  aj  B+  spôsobuje menej čistú farbu (modrastá). Ale, pokiaľ by sme dali čierneho holuba B+ B+ CT C?  SS DD na červenú tmavo jarabú holubicu  BA - CT C? ss D -, tak všetky dcéry budú čierne plnofarebné  B+ - CT C? Ss D - , štiepiteľné minimálne na tmavú  jarabosť. Všetci synovia budú „jahodoví“   BA B+ CT C?  Ss DD, štiepiteľní na čiernu  pigmentáciu B+ , tiež jarabosť  CT . V závislosti od toho čo čierna plnofarebná pigmentácia má v genotype „schované“  a neprejavené, môžu mať aj vzorku pre jarabosť CL, pásavosť C+, bezpásavosť c  (to sú tie otázniky a neskoršie príjemné prekvapenia). Nato, aby sa pri základných pigmentoch (BA, B+, b) plnofarebnosť  prejavila,   postačuje holubom zdediť  aspoň jednu dominantnú  vlohu pre plnofarebnosť  S  (Ss). Samozrejme, že to zníži intenzitu pigmentácie. Menšie zníženie intenzity pigmentácie bude vtedy, keď má holub v genotype vlohu pre tmavosť CT, alebo jarabosť CL, horšie je to keď má vlohy pre pásavosť C+  a bezpásavosť  c.

   
 Foto č. 2                                                                                       Foto č. 3

   
  Foto č. 4                                                                                      Foto č. 5

Čo je tu dôležité?  Uvedomiť si, kde a v akých kombináciách môžeme tieto holuby využiť.  Príklady:

1.  V mojom prípade, pri šľachtení hnedých plnofarebných využijem  „jahodové“ holubičky, na hnedé plnofarebné holuby a budem očakávať potomstvo hnedých dcér a „jahodových“ samčekov.  Samčeky budú nositeľmi pre mňa dôležitých vlôh pre plnofarebnosť  a aj  hnedú pigmentáciu. 
                                                                                                                                                                           
2.  Ďalšia  možnosť je  spáriť „jahodové“ štiepiteľné  samčeky (BAB+  CTC? Ss DD)  s čiernymi holubičkami (B+- C? C?  SS D -) a vylepšiť exteriér chovaných čiernych holubov.  Ich potomstvo bude z  ½ s čiernou pigmentáciou  a ½ popolavo červenou „jahodové“.  A znova rovnaké možnosti využitia. Nutné je tiež zdôrazniť, že vydarené „jahodové“ jedince  je možné aj vystavovať ako AOC a možno, že sa niekomu aj zídu do chovu.

   
 Foto č. 6                                                                                        Foto č. 7


   
 Foto č. 8                                                                                       Foto č. 9


    
 Foto č. 10                                                                                     Foto č. 11 

Lepší osud pri tvorbe farebných rázov s týmito vlohami  mala geneticky podobná kombinácia, ktorá vychádzala tiež z popolavo červených holubov  BA  s pridaním vlohy pre plnofarebnosť  S a výsledkom boli atraktívne  strieborné holuby  bez  červenej pigmentácie (napr. strieborné sedlaté staváky, brnenské a saské hrvoliaky a iné . Všeobecne, strieborné môžu byť buď v tmavšej verzii nerozriedenej intenzívnej  pigmentácii,  alebo v svetlejšej rozriedenej s recesívnou vlohou d dilute. Ešte zaujímavejšie je to po pridaní  veľmi módnej  recesívnej  vlohy  označovanej  Milky my. Nie všetci chovatelia si uvedomujú, že chovajú plnofarebné holuby s vlohou Spread  S.  Možnosti  plánovanej  plemenitby  medzi  jednotlivými rázmi v rámci  jedného plemena nám umožňujú zjednocovať  ich exteriér. Zároveň  pomáhame  tak  potrebnému osvieženiu krvi, hlavne  málo chovaných rázov a plemien holubov.

Peter Kolenič

pe.kol2256@gmail.com


Text k fotkám : 
1. Malý anglický hrvoliak 1,0 čierny, homozygot. - Titulná fotka.
2. Malý anglický hrvoliak 1,0  „jahodový“,  heterozygot, štiepiteľný na čiernu. 

3. Malý anglický hrvoliak  0,1  „jahodová“. 
4. Takla, 1,0  „strieborný“ na popolavo červenom základe,   heterozygot  štiepiteľný na čiernu. 

5. Takla 0,1 „krémová“ ?, rozriedená strieborná na popolavo červenom základe. 

6. Malý anglický hrvoliak, súrodenci, andalúz (indigo na čiernej pigmentácii) a hnedý. 

7 Malý anglický hrvoliak  0,1  hnedá. 

8. Malý anglický hrvoliak 1,0 jahodový s vlohou Indigo.                                                                       

9. Český stavák 1,0  strieborný  na popolavo červenom základe. 

10. Výletok brnenský hrvoliak strieborný – milky (mliečny)  na čiernom základe s recesívnymi vlohami mymy. 

11. Košoa 0,1 Dun  (sivohnedá) – rozriedená čierna pigmentácia. 

nasledujte nás