Plymutka - Legenda z Plymouthu

                                                                                                                                                                                                                          Vložené 02.04.2020 
                                                                                  
PLYMUTKA - LEGENDA Z PLYMOUTHU

O plymutkách sa  často hovorí, že vznikli  dvakrát. Prečo je to tak? Pri ich vzniku stáli dvaja muži, dr. John Bennett a D. A. Upham. To by nebolo neobvyklé. Veď mnoho plemien hydiny vzniklo spoluprácou viacerých chovateľov. Zaujímavé je však to, že títo chovatelia predstavili svoju vyšľachtenú  hydinu nie naraz, ale s dvadsaťročným odstupom.

Písal sa  rok 1849. Chovatelia v  americkom Bostone sa podujali usporiadať  prvú  americkú  výstavu  hydiny.  A  práve na tejto výstave sa  objavujú pod názvom Plymouth  Rocks tri jedince s charakteristickou  pásikavou  kresbou.   Ich  vystavovateľ  bol chovateľ a šľachtiteľ hydiny dr. John Bennett. Názvom 'Plymouth Rocks', čo môžeme so slovenčiny preložiť ako Plymouthské skaly, chcel dr. Bennett vyzdvihnúť ich vysokú životaschopnosť a veľkú  prispôsobivosť nepriaznivým   klimatickým   podmienkam.   Sám šľachtiteľ o nich neskoršie napísal, že ich vytvoril pripárením kohútov  kočiniek so  sliepkami, kríženkami  malajok a kúr bližšie nešpecifikovanej  divej  indiánskej  krvi.  Vo  všeobecnosti sa prijal fakt, že  pod plemenom s tak tajuplným  názvom sa skrýva dominikánka, najstaršie pôvodné  americké plemeno, pochádzajúce z ostrova  Dominique. Po  tejto  výstave  však už  o plymutkách nenachádzame  žiadne historické  správy.  Ako  keby sa  po nich zľahla zem. Preto sa často stretávame z názorom, že táto hydina stratila svoju identitu a zmizla z dejín. Toto „hluché“ obdobie histórie plymutiek trvalo celých dvadsať rokov.

Počas  týchto  dvadsať  rokov  postihla  Spojené štáty americké občianska  vojna  Severu  proti  Juhu  (1861-1865).  Vojna bola neľútostná, vyžiadala  si vyše pol  milióna obetí a  veľká časť krajiny bola zničená. Po  rokoch krvavých bojov očakávali ľudia pozitívne  zmeny.  Tieto  zmeny  sa  odrážali  v každom aspekte života Američanov  a nevyhli sa  ani chovateľstvu.

V Spojených štátoch  sa chovali  ťažké, pôvodom  ázijské plemená  (jávanka, brahmanka,  kočinka),  ale  aj  pôvodom  európske ľahké plemená (leghornka,  vlaška).  Američania   však  chceli  viac.  Chceli plemeno, ktoré by reprezentovalo ich ideály a očakávania lepšej budúcnosti.  Nové  plemeno  malo  mať  mimoriadne  ekonomické kvality, vhodné pre rozvíjajúci sa výkrm kurčiat v priemyselnom meradle, ale  zároveň si malo udržať  „kráľovský“ charakter. Dá sa  teda povedať,  že opätovný  nástup plymutky  bol ovplyvnený tzv. spoločenskou  požiadavkou. V tomto meradle, možno povedať, že plymutka splnila očakávania. Dosiahla veľké rozšírenie medzi chovateľmi  a  je  pravdepodobne  najrozšírenejším plemenom kúr chovaných  v  Spojených  štátoch  amerických.  Stala sa doslova americkou legendou.

Plymutky pásikavé. 


A tak sa na  výstave vo Worcestri v štáte  Massachusetts v roku 1869  objavuje hydina,  podobná pásikavým  plymutkam z výstavy v Bostone. Vystavil  ich zanietený chovateľ  hydiny D. A.  Upham pod  názvom 'Impreved  Plymouth Rocks'  (zdokonalená plymutka), aby sa vyhol nedorozumeniam s Bennettovými plymutkami. Okrem už nám známej  dominikánky sa na  jej vznik použili  ťažké ázijské plemená - čierna kočinka alebo čierna jávanka. Je iróniu osudu, že  dominikánka,  ktorá  prepožičala  plymutkám  farbu a kresbu peria, bola  novým plemenom tak  zatlačená do úzadia,  že sa ju len s námahou podarilo rekonštruovať. 

Pásikavá plymutka bola uznaná v  roku 1874 a pod názvom 'Barred Plymouth Rocks'  (pásikavá plymutka) bola  zapísaná do American Standard of  Exellence. Po vyšľachtení  plymutky bielej Oscarom Frostom  v roku  1884 a  následkom uznaní  tohto farebného rázu o štyri roky neskôr, bolo slovo 'Barred' z názvu vypustené.  Opis exteriéru plymutky pásikavej z  roku 1873 bol veľmi ďaleko od  exteriéru  dnešnej  plymutky.  Pásikavá  kresba  bola menej kontrastne ohraničená  v porovnaní s  dnes požadovanou kresbou. Kohúty plymutky mali krátke  chrbty a odlišné utváranie hrebeňa a chvosta, sliepky sa svojím   tvarom   veľmi   podobali dominikánkam. Na výstave hydiny v New Yorku v roku 1870 si boli niektoré jedince plymutky a dominikánky natoľko podobné, že pri posudzovaní  často  došlo  k   ich  zámene,  čo  sa  samozrejme nazaobišlo bez zmätkov  v chovateľskej verejnosti. Cieľavedomou  šľachtiteľskou  prácou  sa  však  postupne  podarilo chovateľom zdokonaliť exteriér novo vyšľachteného plemena, najmä čo sa týka dĺžky a šírky trupu.

Plymutky žlté. 


V roku 1910 prijala Americká hydinárska asociácia nový štandard pre  väčšinu  plemien  a  tieto  zmeny  zasiahli  aj  plymutky. Podstatné  zmeny zasiahli  najmä utváranie  trupu (dlhý, široký a hlboký)  a  chrbta  (stredne  dlhý  a  široký). Nový štandard vyžadoval  pri  kohútoch  chvost  nesený  v  uhle  45o  a pri sliepkach v 40o uhle. Zmeny v  štandarde z roku 1910  mali za následok, že plymutka sa  svojím celkovým vzhľadom a exteriérom začala podobať  na plymutku v  takej podobe, v  akej ju poznáme v súčasnosti.

Ing. Cyril Hrnčár, PhD.

SPU Nitra


 


                                                                                         www.bonamix.sk                                                                    TAKTO MÁ PLYMUTKA VYZERAŤ

Celkový vzhľad: veľká, silná, elegantná kura s vysokým, širokým držaním tela, vyslovene úžitková. Telo veľké, plné, široké, hlboké. Hlava malá s nízkym stojacím hrebeňom, operenie priliehavé,  chvost krátky, dobre zaokrúhlený.   

Plemenné znaky -  kohút: hmotnosť 3,0 až 3,5 kg.

Hlava: skutočne malá, s nie veľmi úzkou lebečnou klenbou, mierne klenutá.

Hrebeň: jednoduchý, malý, s nie príliš hlboko rezanými zubami.

Zobák: krátky, silný,  žltý. 

Oči: veľké, bystré, oranžovočervené.

Ušnice: stredne veľké, červené.

Tvár: ľahko operená. 

Laloky: primerane dlhé.

Krk: stredne dlhý, s bohatým závesom, silný, rovno nesený.

Prsia: dobre zaoblené, široké a hlboké.

Trup:  dlhý, široký, hlboký, tvorí nadvihnutý obdĺžnik. 

Chrbát: široký, dobre zaoblený, stredne dlhý, prechádza v rovnomernej šírke do ľahko stúpajúceho, plne opereného sedla a chvosta.

Krídla: vysoko nesené, krátke, pevne priliehajúce.

Chvost: krátky a plný, široko nasadený, zo sedla vystupujúci v peknom zaoblení. 

Brucho: plné, široké, hlboké. 

Holene: stredne dlhé, silné, s dobre priliehajúcim operením.

Beháky: primerane dlhé, silné, ale nie hrubých kostí, hladké, žlté. 

Operenie: tvrdšie, dobre priliehavé, bez podušiek.

Plemenné znaky -  sliepka: hmotnosť: 2,5 – 3,0 kg; Sliepka má svoj zvlášť typický tvar vďaka dlhému, širokému, hlbokému, viac zavalitému trupu; ľahko stúpajúcej línii chrbta; plným hlboko neseným prsiam; a dobre vyvinutému bruchu; kormidlové perá sú krátke, sotva presahujúce krycie perá chvosta.

Znáška: 190 vajec s hnedou škrupinou, násadové vajcia majú mať hmotnosť 55 g. Veľkosť obrúčky pre  kohúta  22 mm pre sliepku  20 mm.

Uznaná je vo farebných rázoch: biela, čierna, modrá, modrá s lemovaním, zlatokrká, červená jarabičia vlnitá, strieborná jarabičia vlnitá, žltá, biela s čiernou kolumbijskou kresbou (kolumbia čierna), žltá kolumbia čierna, pásikavá, strieborná čierno lemovaná.

Vyšľachtené sú aj v zdrobnenej forme vo farebných rázoch ako normálne plymutky. Hmotnosť kohúta je od 1,0 – 1,4 kg, sliepky 0,8 – 1,2 kg. Znáška zdrobnené je asi 140 vajec s hnedou škrupinou, hmotnosť násadových vajec je 40 g. Kohúty sa obrúčkujú 15 mm obrúčkou, sliepky 13 mm.

Poznámka redakcie: adresy chovateľov, majiteľov uznaných chovov plymutiek a ostatnej vodnej a hrabavej hydiny nájdete na www.szchdz.sk .

nasledujte nás