PÔVOD A VZNIK KOMÁRŇANSKÉHO KOTRMELIAKA - SPOLOČNÝ PREDOK

Vložené 10.05.2020

Pri listovaní v knihe Komárňanský kotrmeliak autora MUDr. Michala Straku, CSc., S-GRAF, Bratislava 2017, ma zaujali riadky:„...komárňanský kotrmeliak, košický kotrmeliak a székesfehérvársky kotrmeliak majú spoločného predka, ktorý bol už v druhej polovici 19. storočia popísaný ako Ungarisher Weisskopfigers Elster Tummler (Maďarský bielohlavý letún straka),...“ Pravdaže, aj ďalšie fakty. S vedomím, že tieto informácie zaujmú aj iných čitateľov, uverejňujeme z jeho knihy Komárňanský kotrmeliak kapitolu PÔVOD A VZNIK  KOMÁRŇANSKÉHO KOTRMELIAKA, s podtitulkom SPOLOČNÝ PREDOK. Čitateľovi osvetlí pôvod nielen komárňanského kotrmeliaka. Uverejňujeme ju, so súhlasom autora, na objasnenie pôvodu ďalšieho slovenského plemena, košického kotrmeliaka.


Literatúra

1. Barány I.: Mi volt elobb ?, Galamb és kisállat magazin, 2005, 7, 10-12.

2. Ferianc O.: Komárňanský kotrmeliak, Slovenské vydavateľstvo poľn. literatúry, 1966, 10-20, 2256-č. publik., 1268/1-65-V-04 611064-021-65-č. povolenia.

3. Barány I.: Culbutant de Szekesféhervár, Monografia, 2015, 3-8.

4. Paulovič B.: Kotrmeliaky na Slovensku., Rádce, 1959.

5. Lipóczki J.: A komáromi bukó galambok teneysztésének fejl¤dése., Galamb és kissálat magazin., 2005, 8, 10-11.

nasledujte nás