PRETEKY DUP NA ŽELEZNEJ STUDIENKE 2020

Vložené 02.09.2020

Mesiac august ostal aj tento rok verný svojim pretekom, ktoré sa konali na Partizánskej lúke pri drevenom altánku. Ôsmy deň v mesiaci sa v tieni stromov stretli pretekári so svojimi králikmi, ktorí tento rok svojím počtom zľahka prečíslili predchádzajúci ročník. Napriek vírusu COVID-19 bolo zvítanie radostné a celá atmosféra pretekov sa niesla v duchu pokoja a radosti.

 
Preteky pod názvom Dup na Železnej studienke sú už klasickým letným podujatím na Partizánskej lúke. Tento rok to boli jedny z prvých pretekov usporiadaných na Slovenku. Nadšenie pretekárov bolo priam cítiť vo vzduchu. Všetci nedočkavo čakali, kým budú môcť vytiahnuť králiky a, niekedy takmer doslova, nechať ich lietať ponad prekážky.

 

  Spoločná fotografia pretekárok. 

                                                                                                                                 
                                                            Almost Dark n‘ Stormy Flying Fighters - Eliška Šmatlová.


Otvorenie prebehlo skoro ráno, ešte za rosy. Jozef Beňuška, predseda ZO SZCH králičí hop Bratislava, privítal všetkých zúčastených a patrí mu veľká vďaka za zastrešenie tohto podujatia. Vymenoval tiež sponzorov: starosta mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a firma LB výťahy. Následne sa ujali slova rozhodkyne Simona Krupčíková, Terézia Bahorová a Júlia Chvojková a preteky boli odštartované v plnom prúde.

 

Na ľahkej rovinke sme privítali veľa nových pretekárov, avšak napriek tomu boli králiky veľmi šikovné a prekážky prevažne zvládali hravo a bez problémov. Postupne sme mali možnosť vidieť aj strednú triedu, kde boli už skúsenejšie králiky a tie najskúsenejšie dvojice si pomerili sily v ťažkej triede. Skok do diaľky  bol napínavý a sily najlepších králikov boli vyrovnané, avšak najlepší z nich ako jediný skočil 180 cm. Pri parkúroch sa potrápili nielen štvornohí pretekári, ale aj ich majitelia, ktorí si museli zapamätať komplikované poradie prekážok. Súťažný deň uzatvoril skok do výšky, kde víťaz skočil krásnych 80 cm.

Koniec pretekov sa konal so slnkom nad horizontom a celodenná úžasná atmosféra vytrvala až do úplného konca. Veľká vďaka patrí tiež Viktórii Saloušekovej, ktorá sprevádzala celé podujatie ako moderátorka. Ako skúsená pretekárka, ktorá bola v králičom hope od jeho zrodenia na Slovensku, divákom vysvetlila každú jednu disciplínu a často informácie obohatila vlastnými postrehmi a dlhoročnými skúsenosťami. Rovnako sa o hladký priebeh pretekov zaslúžili všetci, čo pomáhali, hoci sme ich možno ani nemali šancu vidieť na súťažnej dráhe. Vďaka nim pretekári nemuseli po vyhodnotení na nič čakať a mohli si spokojne prevziať svoje ceny a so spokojnosťou v srdci sa vydať na cestu domov. Veríme, že Partizánska lúka ani na ďalší rok nestratí svoje čaro a znova sa sem vrátime v plnom počte a dobrom naladení. 


Výsledky pretekov a celodenného neutíchajúceho snaženia králikov, napriek veľkému teplu, boli nasledovné:

Ľahká rovinná dráha:

 1. Michaela Mišutová – Avaron West
 2. Ema Krajčiová – Kiwi
 3. Karolína Dunajčíková – Akir West

Stredná rovinná dráha:

 1. Terézia Bahorová – Avada Kedavra from Hogwarts
 2. Nikola Mikušincová – Teddy Teddy Leg
 3. Karolína Dunajčíková – Aresta Incantantem from Hogwarts

Ťažká rovinná dráha:

 1. Terézia Bahorová – Aurum Cruciatus from Hogwarts
 2. Eliška Šmatlová – Spotty Victorem Fly Luck
 3. Terézia Bahorová – Darie Dark Night

Ľahký parkúr:

 1. Ema Krajčiová - Kiwi
 2. Michaela Mišutová - Teo
 3. Michaela Mišutová - Jerry

Stredný parkúr:

 1. Eliška Šmatlová – Go to Hapiness Golden Kids
 2. Michaela Mišutová – Bella Fire Rocket
 3. Júlia Chvojková – Shining Star Black & White

Ťažký parkúr:

 1. Karolína Dunajčíková – God of Sun Dark Night
 2. Eliška Šmatlová – Spotty Victorem Fly Luck
 3. Ema Krajčiová – Answer to Life Royal Jumper

Skok vysoký:

 1. Eliška Šmatlová – Almost Dark n‘ Stormy Flying Fighters, 80 cm
 2. Terézia Bahorová – Avada Kedavra from Hogwarts
 3. Terézia Bahorová – Aurum Cruciatus from Hogwarts

Skok ďaleký:

 1. Eliška Šmatlová – Spotty Victorem Fly Luck, 180 cm
 2. Michaela Mišutová – Avaron West
 3. Karolína Dunajčíková – Cloud of Dreams Happy Paws

     
  Anielle West - Lucia Rybárová.                                                         Darie Dark Night - Terézia Bahorová.


                          God of Sun Dark Night - Karolína Dunajčíková.                               Nash Smart Bunny - Simona Krupčíková.


        Vyhodnotenie – ľahká rovinka.                                                         Vyhodnotenie – ľahký parkúr.


       
  Vyhodnotenie – skok do diaľky.                                                          Vyhodnotenie – skok do výšky.


        Vyhodnotenie – stredná rovinka.                                                         Vyhodnotenie – stredný parkúr.

         Vyhodnotenie – ťažká rovinka.                                                            Vyhodnotenie – ťažký parkúr.

Text Júlia Chvojková

Foto Jozef Beňuška, Nikola Mikušincová, Adela Snopová

nasledujte nás