Prevencia chorôb holubov v zimnom období

Holuby v zime pripravujeme na ďalšiu chovnú sezónu - na hniezdenie a úspešný odchov mláďat. Pri poštových holuboch je toto obdobie dôležité aj na úspešnú letovú sezónu.

V prevencii chorôb a na dosahovanie výborných výsledkov v  chove holubov by sa mal klásť dôraz na správne zoohygienické podmienky, technológiu a  kvalitné kŕmenie vhodné pre daný druh a kategóriu zvierat. Pri dnešných prešľachtených plemenách, pri súčasnej vysokej chemickej záťaži prostredia a často zmenenej kvalite potravy - prítomnosti mnohých cudzorodých látok, je potrebné v určitých obdobiach podporiť zdravie a úžitkovosť zvierat a podľa potreby aj preveriť účinnosť opatrení. Na prevenciu chorôb sú dobré prípravky obsahujúce rastlinné produkty alebo prebiotiká, probiotiká a vitamíny. Tieto prípravky nemajú žiadne vedľajšie negatívne účinky na organizmus zvierat. Je veľmi nesprávne, keď chovatelia na prevenciu chorôb používajú lieky ako sú antibiotiká, chemoterapeutiká, antikokcidiká, hormóny a pod. Ich neopodstatneným použitím zvieratám veľakrát viac uškodia. Podávanie liekov má určiť vždy len veterinárny lekár a po ich použití je potrebné zregenerovať hlavne funkcie tráviaceho systému, pečene a obličiek, nakoľko chemické lieky narúšajú fyziologickú rovnováhu organizmu a pôsobia toxicky. Preto sa majú používať, len keď je to opodstatnené a nevyhnutné.

Vypracovali sme program – odporúčania na podporu zdravia a výkonnosti holubov

Pred chovnou sezónou zvieratá vybrané na chov odporúčame odčerviť od vnútorných parazitov a urobiť dôkladnú asanáciu chovných priestorov a  okolia. Pred odčervením odporúčame urobiť koprologické vyšetrenie z čerstvého trusu na prítomnosť a množstvo parazitov. Zdravé, životaschopné dospelé jedince nemávajú veľký počet parazitov, preto často na odčervenie stačí rozdrvený cesnak, ktorý podávame asi 3 dni za sebou a aplikáciu zopakujeme za dva týždne. Prípadne môžeme podporiť vylučovanie parazitov podávaním oregana alebo tekvicových jadierok. V prípade silnej parazitárnej invázie, ktorá sa potvrdí koprologickým vyšetrením je potrebné odčervenie chemickými liekmi, ktoré určí veterinárny lekár. Po takomto odčervení (odporúčam ho zopakovať) je dobré urobiť opakovane koprologické vyšetrenie na potvrdenie účinnosti odčervenia. Trus zvierat 24 - 48 hodín po podaní odčervovacieho lieku alebo cesnaku je potrebné dôkladne pozbierať a prostredie vyčistiť. Vhodné je odčervované zvieratá na 48 hodín uzavrieť do menšieho priestoru a po odčervení premiestniť do iných vyčistených priestorov. Pri odčervovaní je potrebné urobiť opatrenia aj na likvidáciu medzihostiteľov, resp. pri geohelmintoch urobiť opatrenia na zamedzenie ich vývoja v prostredí. Koprologickým vyšetrením sa určí, aké parazity sú v chove prítomné a odborný pracovník navrhne ako postupovať na zamedzenie vývoja parazitov v prostredí (www.vetservis.sk/laboratorium, 0917 726 858).

Prevencia proti vonkajším parazitom spočíva hlavne v udržovaní čistých priestorov a v ošetrení novoprikúpených zvierat ešte v karanténe. Na odstránenie vonkajších parazitov sa osvedčil prípravok EKOSIP, ktorý nemá toxický vplyv na zvieratá a u parazitov na prípravok nevzniká rezistencia. Pri každom ošetrení sa musí ošetriť aj prostredie. Vhodné je preložiť zvieratá do čistých priestorov, nakoľko mnohé vonkajšie parazity prežívajú aj mimo organizmus zvieraťa v škárach chovného zariadenia, v podstielke, v hniezdach.. Ošetrenie sa musí urobiť u všetkých zvierat v jednom chovnom zariadení - všetky zvieratá, ktoré prichádzajú vzájomne do styku naraz – v jeden deň. Udržanie zdravého chovu bez parazitov možno podporiť aj podávaním probiotických prípravkov (PROPOUL, PROPIGEON), ktoré obsahujú laktobacily – symbiotickú mikroflóru, ktorá je tiež zdrojom vitamínov skupiny B. Ich dostatok v organizme podporuje odpudzovanie vonkajších parazitov a dotieravého hmyzu. Pri väčších problémoch s parazitami, resp. pri výskyte komárov je vhodné podávanie prípravku Vitaminum B komplex alebo AMINOVIT.

Chovné zvieratá pred hniezdením odporučam vakcínovať proti paramyxovírusovej a podľa nákazovej situácie aj proti herpesvírusovej infekcii inaktivovanou vakcínou. Proti diftérií sa používa živá vakcína, ktorá sa aplikuje minimálne 2 týždne pred alebo po podaní vyššie uvedenej vakcíny. Vakcíny sa aplikujú len zdravým zvieratám. Na podporu tvorby protilátok sa môžu podať probiotiká, vitamíny (AMINOVIT), ADE vitamíny.

Prevencia salmonelových infekcií:

- holúbätá vakcinovať hneď po vyliahnutí vakcínou SALGEN do zobáka,

- 3. až 5. deň po vyliahnutí podávať holúbätám prípravok PROPOUL alebo PROPIGEON, prípravok je vhodné dávať do krmiva rodičom, ktorí kŕmia holúbätá,

- 7. deň po vyliahnutí revakcinovať vakcínou SALGEN do zobáka,

- od 9. dňa pokračovať v podávaní prípravku PROPOUL, resp. PROPIGEON do 14. až 20. dňa veku.

V prevencii a liečbe salmonelózy je nežiaduce podávanie antibiotík, nakoľko salmonely prežívajú vo vnútri buniek zvierat, kde ich podávané antibiotiká nezabijú, ale naopak - antibiotiká zničia zdravú črevnú mikroflóru, ktorá chráni zviera pred spätnou infekciou salmonelami!

Mladé holuby odporúčam vakcínovať proti paramyxovírusom živou vakcínou (AVIPEST - do pitnej vody) najskôr po treťom týždni života.

Dobré trávenie a zdravé metabolické procesy sú základom zdravia zvierat aj predpokladom pre založenie zdravej novej generácie. Symbiotická črevná mikroflóra ich pomáha udržiavať. Dostatok laktobacilov vytvára na slizniciach zvierat laktobacilový film, ktorý chráni pred uplatnením patogénnych mikrooranizmov – salmonel, E. coli, aj trichomonád, kokcídií a  bráni premnožniu klostrídií. Tieto infekcie najčastejšie spôsobujú zdravotné problémy u mladých holubov. Laktobacily zároveň podporujú tvorbu nešpecifickej slizničnej imunity mláďat, ktorá je veľmi dôležitá na udržanie zdravia a celkovej odolnosti proti chorobám aj v dospelosti. Zdravé a životaschopné mláďatá sú predpokladom a zdrojom úspešného a zdravého chovu holubov! Preto odporúčame holubom počas hniezdenia a  kŕmenia mláďat podávať probiotické prípravky PROPIGEON, PROPOUL. Osvedčil sa prípravok CARNIFARM, ktorý podporuje reprodukčné ukazovatele – znášku, násadovosť, liahnivosť, životachopnosť mláďat. Takisto podporuje ich rast, pôsobí proti tepelnému stresu a pomáha regulovať metabolické procesy aj v čase zvýšenej záťaže – športové výkony. Mláďatám v období odstavu okrem probiotík odporúčame podávať preventívne do pitnej vody prípravok CITROENZYMIX, ktorý podporí ich tráviace prosesy a pomôže vytvoriť odolnosť proti protozoárnym infekciám – trichomonóze, kokcidióze. Neodporúčame preventívne podávanie liekov, nakoľko zničia laktobacilový film na slizniciach zvierat, narušia mikrobiálne trávenie a podporia množenie potenciálne patogénnych mikroorganizmov v črevách holubov! Táto mikrobiálna nerovnováha sa môže prejaviť u zvierat aj v neskoršom období hnačkami, zvýšenou chorobnosťou, zvýšenou náchylnosťou na infekcie dýchacích ciest a horšími športovými výkonmi.

Na prevenciu trichomonózy či diftérie, aj pri podozrení na infekciu alebo pri akomkoľvek zápale slizníc a očí sa odporúča podávanie prípravku VITAMINUM A PROTECT, ktorý podporuje regeneráciu slizničných buniek.

Nakoľko sa v súčasnom období používa nadmerné množstvo pesticídov na ochranu rastlín, krmivo (hlavne obilniny) môžu obsahovať vyššie množstvá mykotoxínov, čo je podmienené systémom pestovania hustosiatých obilnín. Tieto faktory negatívne vplývajú na zdravie zvierat, preto odporúčame raz mesačne po dobu 5 – 7 dní podať všetkým holubom v chove prípravok na regeneráciu pečeňových buniek SILIVET. Na podporu vylučovania toxických látok z organizmu sa osvedčil NEFROVET. Prípravok HUMAC NATUR podávaný dlhodobe napr. v grite podporuje detoxikovať organizmus zvierat, čím podporuje ich celkovú odolnosť a životaschopnosť.

Darina Pospišilová

VETSERVIS, s.r.o., mail: pospisilova@vetservis.ak

VITAMÍNY

Vitaminum A protect

Vitamín A podporuje regeneráciu epitelových buniek, kože a slizničných membrán. Pôsobí antioxidačne. Má funkciu v reprodukčnom a imunitnom systéme,  stimuluje erytropoézu.

Použitie: Prípravok je určený pre všetky druhy zvierat v období rastu, vývoja a výkrmu, pri rekonvalescencii po infekčných chorobách. Vitamín A sa podáva pri poruchách reprodukčného systému, kostrového systému, endokrinného systému. Podporuje liečbu zápalov slizníc.

Dávkovanie: Aplikujte prípravok po rozpustení v pitnej vode v nasledovnom množstve: Hydina: 1 l na 4000 l vody. Hovädzí dobytok, kone, ošípané, malé prežúvavce: 1 ml na 100 kg telesnej hmotnosti. Psy, mačky: 0,1 ml prípravku na 5 kg ž. hm. Holuby: 1 ml na 4 litre vody.

Veľkosť balenia: 100 ml, 1000 ml

Vitaminum H protect

Nedostatok Biotínu znižuje imunitný a zdravotný stav kože, spôsobuje narušenie jej funkcie a znižuje kvalitu a rozvoj jej produktov – rohoviny, peria, srsti. Aminokyseliny obsiahnuté v prípravku ovplyvňujú metabolizmus bielkovín v organizme.VypočuťČítať fonetick Slovník - Zobraziť podrobný slovník

Použitie: Prípravok sa používa preventívne v období rastu a vývoja, tvorbe a formovaní kožušiny (srsti) ako aj u zvierat s náchylnosťou na kožné choroby. Prípravok sa odporúča podávať pri poruchách tvorby rohoviny a pri vývoji končatín.

Dávkovanie: Vtáky – 1 liter/2000-4000 litrov vody, veľké zvieratá - 1 ml/20 kg živej hmotnosti / deň, malé zvieratá - 1 ml/5 kg živej hmotnosti / deň - Podávať minimálne 1 mesiac.

Veľkosť balenia: 100 ml, 1000 ml

Vitaminum B complex

Komplex vitamínov skupiny B hrá významnú rolu v látkovej premene sacharidov, tukov a bielkovín. Chráni nervový systém.

Použitie: Prípravok je určený pre hydinu a ošípané. Používa sa pri poruchách rastu a vývoja pri postihnutí nervového systému. Komplex vitamínov skupiny B by sa mal podávať pri rekonvalescencii po infekčných a parazitárnych ochoreniach (aj súčasne s antibiotikami a sulfonamidmi),

pri dystrofii kostrových svalov, poškodení srdcového svalu, v stresových situáciách (doprava, očkovanie) a zníženej imunite.

Dávkovanie: preventívne: Hydina: 100 ml/400 l pitnej vody; Ošípané: 5-10 ml / zviera / deň.

Veľkosť balenia: 100 ml, 1000 ml

Aminovit sol.

Prípravok obsahuje aminokyseliny a vitamíny skupiny B. Ich spoločný účinok vedie k rozvoju symbiotickej črevnej mikroflóry, upravuje biochemické procesy organizmu, urýchľuje syntézu bielkovín a uľahčuje ich využívanie.

Použitie:Používa sa pri retardácii rastu, poruchách látkovej výmeny a zhoršení kondície. Je dobré ho používať na prekonanie stresu, pred vakcináciou a po nej, v období rekovalescencie po ochoreniach, pri dehydratácii a na stabilizáciu rovnováhy elektrolytov v organizme.

Dávkovanie: 1 ml prípravku rozpustiť v 1 l pitnej vody, podávať 5 - 10 dní.

Balenie: 100 ml, 1000ml, 5000 ml

Výrobca: Biofaktor Co. Ltd., Poľsko

Informácie: BIOVETA SK, spol. s r.o., Kalvária 3, 949 01 Nitra, tel: 00421 37 6559131,

e-mail: bioveta@nextra.sk, www.bioveta.sk

nasledujte nás