PROPAGAČNÁ VÝSTAVA EXOTICKÉHO VTÁCTVA V HNIEZDNOM

Vložené 09.09.2020
 

Nestville park v Hniezdnom, okres Stará Ľubovňa sa stal v dňoch 29. – 30. 8. 2020  výstaviskom. Uskutočnila sa tu XXVI. celoštátna výstava mladých králikov  a propagačná výstava exotického vtáctva a kanárikov. Usporiadateľ výstavy bola ZO SZCH Stará Ľubovňa.

Podľa slov manažéra podujatia za Nestville park Kamila Konkoľa, v nasledujúcom roku by chceli usporiadať okrem celoštátnej výstavy mladých králikov aj výstavu exotického vtáctva, vrátane súťažných expozícií. V tomto roku bolo propagačne vystavených 44 exotických vtákov v 12 voliérach a 6 výstavných klietkach, všetko v dobrej výstavnej kondícii.

Vystavovali: Ing. Valerián Kerpčár (Košice) – andulky, korely, agapornisy, pyrury a rozely pestré; Juraj Heržák (Stará Ľubovňa) – rozely Pennantove, barnardy klonkurské, rozely pestré; Ing. Ján Gradzilla (Svit) – alexandre  malé, alexandre veľké, papagáje horské; Miroslav Diňa (Kežmarok) – farebné kanáriky; Jozef Krištan (Soľ) – rozely adelaidské, rozely žltohlavé, prepelice japonské.

Expozíciu vtákov sme zorganizovali elektronicky, bolo to dosť náročné, ale podarilo sa, hlavne vďaka manažérovi firmy Nestville park, Hniezdne, K. Konkoľovi a  J. Heržákovi, členovi ZO SZCH Stará Ľubovňa a ostatných vystavovateľov. Všetci vystavovatelia prezentovali svoje chovy exotického vtáctva pred verejnosťou vo svojom voľnom čase a na vlastné náklady, za čo im všetkým patrí poďakovanie. Propagačná výstava vtákov splnila svoj účel.

Počas oboch víkendových dní tu  Združenie Spiš v spolupráci s Nestville Park usporiadalo farmárske podujatie pod názvom Farmár – Tradície a zvyky. Cieľom podujatia bolo predstaviť verejnosti výsledky práce našich poľnohospodárov, chovateľov, farmárov, spracovateľov i drobných remeselníkov a poďakovať sa za ich záslužnú prácu.

 Jozef KrištanTexty k fotkám:
1. Propagačná expozícia exotického vtáctva. 
2. Juraj Heržák pripravuje voliéry.

3. Jozef Krištan s asistentkou.  

nasledujte nás