Rozmnožovanie morčiat

Samce morčiat pohlavne dospievajú neskôr ako samice, začínajú byť sexuálne aktívne vo veku 60 – 80 dní, zatiaľ čo samičky už vo veku 30 dní. Samičky morčiat sa môžu páriť už vo veku dvoch mesiacov, ale to sa neodporúča, lebo mláďatá môžu byť slabé.

Na druhej strane je dôležité, aby mala samica prvé mláďatá do desiatich mesiacov svojho veku, inak môže mať problémy pri pôrode, pretože po roku dochádza k vytvoreniu pevného spojenia panvových kostí. Ak sa samice pária neskoro, majú tiež náklonnosť k obezite, čo spôsobuje zníženú plodnosť, ťažký pôrod a veľké percento mŕtvych mláďat. Najlepší vek pre prvý vrh je medzi piatym až šiestym mesiacom a samička musí vážiť minimálne 500 g. Do tohto času je potrebné chovať samice oddelene od samcov.

Pri prvom kontakte samca so samicou

sa samec podľa pachu snaží nájsť samicu s príznakmi ruje. Ak takúto samicu nájde, dostáva sa do pohlavného vzrušenia. Rujná samička je aktívna, naháňa ostatné samice, kýva sa zo strany na stranu a vydáva zreteľné bublavé zvuky. Správanie sa dvoriaceho samčeka je veľmi nápadné, vydáva vrčivé zvuky, meravo s vystretými nohami obchádza samicu, nastavuje jej bok a kolíše zadkom, zdôrazňujem, že všetko prebieha spomalene. Samičku značí močom, túli sa k nej, prenasleduje ju a usiluje sa o spárenie, potom urobí nečakaný výpad. Ak samička ešte nie je v ruji, uteká pred samčekom a s veľkou neodbytnosťou vystrekne dobre miereným zásahom moč do tváre svojmu prenasledovateľovi. Ak je naopak už pripravená, zostane stáť a zdvihne zadoček, načo samček okamžite vysadne na ňu a spária sa. Pri prenasledovaní i pri akte párenia vydávajú samičky väčšinou vysoké pišťavé tóny, ktoré sa s vrčavým spevom samčeka zmiešajú do typickej zvukovej kulisy. Párenie nasleduje niekoľko krát za sebou, samička si po každom raze dočista vylíže genitálie, samček len občas. Ak dôjde k úspešnému spáreniu, vytvorí sa samici tzv. vaginálna zátka, ktorá chráni spermie pred vytekaním, napomáha transportu a chráni pred oplodnením iným samcom.

Estrálny cyklus

medzi jednotlivými zvieratmi mierne kolíše, u nepripustených samíc má rozmedzie 13 – 20 dní. Skutočné trvanie estra je približne 6 - 11 hodín, s menšími odchýlkami. Ovulácia sa objavuje asi 10 hodín od začiatku ruje. Samica prijme samca ešte 15 hodín po tomto období, zvyčajne medzi piatou hodinou popoludní a piatou hodinou rannou. Evidencia estra môže byť získaná pozorovaním. Známkou ruje samice je jej pokus o prípravu na kopuláciu. Keď samica odmieta samca tak je zrejmé, že obdobie ruje skončilo. Samec ak je v skupine samíc postupne vyhľadáva a pripúšťa ďalšie samice v ruji.

V prvej polovici gravidity

nie sú na samici badateľné žiadne zmeny v správaní. V druhej polovici gravidity sa objavuje zvýšená žravosť, diagnostikovať graviditu môžeme aj u veterinára pomocou ultrasonografického prístroja približne od 4. týždňa gravidity. Od 5. týždňa sa zväčšuje objem bruška a od 7. týždňa môžeme pozorovať pohyby mláďat. Matka nechystá hniezdo a chová sa rovnako ako inokedy. Dĺžka gravidity kolíše v rozmedzí 63 – 70 dní a zistila sa závislosť medzi dĺžkou gravidity a veľkosťou vrhu (pri viacpočetných vrhoch trvá kratšie, pri menejpočetných vrhoch dlhšie). Priemerne sa rodí 2 – 5 mláďat.

Pôrod

nastáva väčšinou v skorých ranných hodinách. Zriedka býva možnosť pozorovať jeho priebeh, pretože samička môže termín trochu zdržať ak má pocit, že ju niekto pozoruje alebo vyrušuje. Pri pôrode samička sedí a ustavične si olizuje genitálie, aj každého novorodenca okamžite dočista a dosucha olíže. Je to dôležitá fáza pre vybudovanie vzťahu medzi matkou a potomstvom. Matka zožerie placentu, v ktorej je hormón, ktorý podporuje tvorbu mlieka (oxytocín). To je jediná situácia, v ktorej výlučne bylinožravé morča skonzumuje mäsitú potravu. Mŕtvo narodené alebo po pôrode uhynuté mláďatá samička zvyčajne nezožerie, na rozdiel od mnohých iných hlodavcov. Za normálnych okolností nie je potrebné samičku pred pôrodom oddeliť, ak žije spolu s inými morčatmi, pretože mláďatá sa narodia do rodiny. Pôrod trvá priemerne 15 až 40 minút a intervaly medzi jednotlivými mláďatmi sú okolo 5 minút.

Mláďatá sú po pôrode úplne vyvinuté,

ochlpené, počujú a majú otvorené oči, keďže samička nebuduje hniezdo, nezostávajú príliš dlho v priehlbine ktorá vznikla pri pôrode, ale pokúšajú sa nasledovať matku už krátko po narodení. Pretože chodidlá ešte nemajú sploštené, ale zaoblené, ich chôdza je spočiatku veľmi neistá a ustavične strácajú rovnováhu.

Samička má dve mliečne žľazy a mláďatá cicajú posediačky. Mliečne bradavky si vezmú zboku do papuľky, pretože majú už úplne vyvinuté hlodáky, ktoré by im inak pri cicaní prekážali. Už pár minút po pôrode sa pokúšajú hrýzť, po pár hodinách začínajú pobehovať a na ďalší deň okrem mlieka konzumujú aj tuhú potravu. Zároveň požierajú aj nestrávený trus, ktorý pochádza zo slepého čreva matky.

Fáza odchovu je vo všeobecnosti sprevádzaná rôznymi typickými zvukovými prejavmi. Ak sú mláďatá odstavené skôr ako dva týždne po pôrode, väčšinou hynú. Ak je všetko v poriadku, nie je potrebné zasahovať samičke do starostlivosti o mláďatá. Tie postupne prestávajú piť mlieko a prechádzajú na pevnú potravu. Vhodná doba na odstav od matiek je vo veku 4 – 5 týždňov.Samička tesne pred pôrodom (5)                                         Novonarodené mláďatá. (6)


Dojčenie mláďat. (7)                                                                 Odstavené mláďatá. (8)   


Text a foto Ing. Jana Hanusová, PhD., Ing. Martin Fik, PhD.

nasledujte nás