pýtali ste sa - my sme odpovedali | Škamri na očiach sliepok
Škamri na očiach sliepok

OTÁZKA. Moje sliepky neznášajú už dva mesiace, teraz sa im na očiach robia ako škamri, oči sa im zalepujú hnisom. Kŕmim ich zmeskou pre nosnice a pšenicou, majú voľný trávnatý výbeh. (an)

ODPOVEĎ. Tento rok viacerí chovatelia zaznamenali  výrazný pokles znášky už koncom júla a v auguste s postupným preperovaním. Je to fyziologický jav, ale spravidla nastupuje pozdejšie, cca v septembri - októbri, pričom preperovanie býva hromadnejšie (nie tak postupné u jednotlivých zvierat). Závisí to samozrejme  od mnohých faktorov ako je vek sliepok, plemeno, kvalita krmiva, vonkajšia teplota, dĺžka svetelného dňa, zdravotný stav...  Tohtoročné skoršie preperovanie sliepok v našich podmienkach pravdepodobne podporili väčšie výkyvy teploty v lete (niekoľko dní veľmi teplo, potom náhle výrazné ochladenie a zase oteplenie – tento jav je častejší v ostatných rokoch, súvisí so „skleníkovým efektom“). Zároveň v chovoch hydiny v ostatných rokoch v letných mesiacoch sa výrazne premnožili vonkajšie parazity, hlavne klieštik kurí, ktorý parazituje – cicia krv hydiny hlavne v noci. Hydina je oslabená, vysilená, klinické príznaky ani úhyn v chovoch sa pritom nemusí zaznamenať. Klieštik sa nájde zväčša pri čistení kurína na tmavých miestach (drobné hmýriace sa červené (nasaté krvou) parazity ukrývajúce sa cez deň pod bidlami, v škárach kde nedopadá svetlo. Prítomnosť parazita v chove kde sú dobré podmienky - výbeh s dostatkom prirodzenej potravy (zelené, červíky) sa môže prejaviť len poklesom znášky. Oslabenie zvierat činnosťou parazitov sa môže prejaviť aj zvýšenou vnímavosťou na infekčné choroby.

Čo sa týka problémov s očami sliepok, u čitateľky môže súvisieť s infekciami, ktoré tiež v ostatnom období častejšie  zisťujeme v chovoch hydiny (mykoplazmy, vírus infekčnej laryngotracheitídy, vírusy infekčnej bronchitídy, ornitobakter, hemofilus...), zdrojom býva najčastejšie novo prikúpená hydina z búrz, od priekupníkov, z výstav... Slzenie a karpavenie očí môže tiež súvisieť s dráždením očí chemikáliami, napr. nátery, dezinfekčné látky, postreky a pod. a následne sa môže uplatniť sekundára bakteriálna infekcia. Hlavne v jeseni je častejší výskyt vtáčích kiahní – môže to byť tiež prejav tohto ochorenia.  Na spresnenie diagnózy odporúčam laboratórne vyšetrenie a uvedenie podrobnej anamnézy.

Na zmiernenie príznakov očných problémov odporúčam použiť homeopatický liek Euphrasia v nízkej potencii do pitnej vody.  Ak je možné, robiť postihnutým sliepkam výplach očí čajom z očianky. Na podporu proti infekčným chorobám odporúčam podávať prípravok NEFROVET, na podporu imunity do krmiva podávať Humac Natur, Propoul.

Znáška v prirodzených podmienkach u zdravých sliepok znovu postupne začne v decembri s maximon na jar.  Na lepšie preperenie odporúčam  znížiť dávku kŕmnej zmesi pre nosnice aj dávku pšenice a pridať do krmiva jačmeň. V zime je vhodná aj kukurica. Po preperení väčšiny sliepok koncom novembra začať s podporou znášky postupným pridávaním pšenice a kŕmnej zmesi pre nosnice (vyhnúť sa kŕmnym zmesiam s GMO produktov).

MVDr. Darina Pospišilová, PhD.

nasledujte nás