Škamri na očiach sliepok

OTÁZKA. Moje sliepky neznášajú už dva mesiace, teraz sa im na očiach robia ako škamri, oči sa im zalepujú hnisom. Kŕmim ich zmeskou pre nosnice a pšenicou, majú voľný trávnatý výbeh. (an)

ODPOVEĎ. Tento rok viacerí chovatelia zaznamenali  výrazný pokles znášky už koncom júla a v auguste s postupným preperovaním. Je to fyziologický jav, ale spravidla nastupuje pozdejšie, cca v septembri - októbri, pričom preperovanie býva hromadnejšie (nie tak postupné u jednotlivých zvierat). Závisí to samozrejme  od mnohých faktorov ako je vek sliepok, plemeno, kvalita krmiva, vonkajšia teplota, dĺžka svetelného dňa, zdravotný stav...  Tohtoročné skoršie preperovanie sliepok v našich podmienkach pravdepodobne podporili väčšie výkyvy teploty v lete (niekoľko dní veľmi teplo, potom náhle výrazné ochladenie a zase oteplenie – tento jav je častejší v ostatných rokoch, súvisí so „skleníkovým efektom“). Zároveň v chovoch hydiny v ostatných rokoch v letných mesiacoch sa výrazne premnožili vonkajšie parazity, hlavne klieštik kurí, ktorý parazituje – cicia krv hydiny hlavne v noci. Hydina je oslabená, vysilená, klinické príznaky ani úhyn v chovoch sa pritom nemusí zaznamenať. Klieštik sa nájde zväčša pri čistení kurína na tmavých miestach (drobné hmýriace sa červené (nasaté krvou) parazity ukrývajúce sa cez deň pod bidlami, v škárach kde nedopadá svetlo. Prítomnosť parazita v chove kde sú dobré podmienky - výbeh s dostatkom prirodzenej potravy (zelené, červíky) sa môže prejaviť len poklesom znášky. Oslabenie zvierat činnosťou parazitov sa môže prejaviť aj zvýšenou vnímavosťou na infekčné choroby.

Čo sa týka problémov s očami sliepok, u čitateľky môže súvisieť s infekciami, ktoré tiež v ostatnom období častejšie  zisťujeme v chovoch hydiny (mykoplazmy, vírus infekčnej laryngotracheitídy, vírusy infekčnej bronchitídy, ornitobakter, hemofilus...), zdrojom býva najčastejšie novo prikúpená hydina z búrz, od priekupníkov, z výstav... Slzenie a karpavenie očí môže tiež súvisieť s dráždením očí chemikáliami, napr. nátery, dezinfekčné látky, postreky a pod. a následne sa môže uplatniť sekundára bakteriálna infekcia. Hlavne v jeseni je častejší výskyt vtáčích kiahní – môže to byť tiež prejav tohto ochorenia.  Na spresnenie diagnózy odporúčam laboratórne vyšetrenie a uvedenie podrobnej anamnézy.

Na zmiernenie príznakov očných problémov odporúčam použiť homeopatický liek Euphrasia v nízkej potencii do pitnej vody.  Ak je možné, robiť postihnutým sliepkam výplach očí čajom z očianky. Na podporu proti infekčným chorobám odporúčam podávať prípravok NEFROVET, na podporu imunity do krmiva podávať Humac Natur, Propoul.

Znáška v prirodzených podmienkach u zdravých sliepok znovu postupne začne v decembri s maximon na jar.  Na lepšie preperenie odporúčam  znížiť dávku kŕmnej zmesi pre nosnice aj dávku pšenice a pridať do krmiva jačmeň. V zime je vhodná aj kukurica. Po preperení väčšiny sliepok koncom novembra začať s podporou znášky postupným pridávaním pšenice a kŕmnej zmesi pre nosnice (vyhnúť sa kŕmnym zmesiam s GMO produktov).

MVDr. Darina Pospišilová, PhD.

nasledujte nás