ŠKOLA PARKÚROVÉHO SKÁKANIA S KRÁLIKMI - 3. LEKCIA

Vložené 14.05.2020
                                                             Prvý tréning

V mene nášho tímu vás vítam pri ďalšej lekcii. Dnes sa budeme venovať prvému tréningu. Na čo si dať pozor a kedy začať?

Keď sme s našim králičkom úspešne zvládli socializáciu a už je naučený na postroj, môžeme prejsť na prvý tréning! Skákať začíname najskôr v 3 - 4 mesiacoch života králika a prekážky na prvom tréningu by mali mať výšku maximálne 5 - 10 cm, nie viac. To kvôli správnemu vývinu kostí a kĺbov králika (ale o tom podrobnejšie v lekcii zameranej konkrétne na túto tému).

                                                                                                 Prekážka. 

Podstatnou súčasťou potrebnou na tréning sú vhodné prekážky. Tie sa skladajú z podstavy a bočnice, pričom bočnica je pevne pripevnená k podstave a nesmie sa hýbať. Podstava udržuje stabilitu celej prekážky čiže musí byť primerane veľká (v pomere k prekážke), ale nesmie zasahovať králikovi do miesta odrazu alebo dopadu.

                                                                                                    Háčiky.

Na bočnici sú pripevnené háčiky z drôtov, na ktoré vieme tyčku položiť, ale z háčika musí jednoducho spadnúť, keď do nej králik kopne alebo ju zachytí. Medzery medzi tyčkami (čiže aj háčikmi) by mali byť približne 5 - 7 cm, aby ich králik nepreliezal a nepodliezal, no zároveň, aby neboli veľmi nahusto a nedošlo k nejakému zraneniu.



                                                                                   Najčastejšie typy prekážok

Tyčky by mali byť z ľahkého materiálu, najlepšie z plastu, konkrétne z plastových dutých rúrok (tak ako na oficiálnych pretekoch). Výška a dĺžka prekážok nie je nijako obmedzená, ale odporúčaná výška najvyššej tyčky je 50 cm a  maximálna dĺžka prekážky je 70 cm. Toto sú parametre pre najvyššiu výkonnostnú triedu, aká sa na pretekoch skáče – elitnú. Na začiatok však postačia aj menšie prekážky, vysoké 25 až 35 cm (ľahká – stredná trieda) a dlhé 40 cm. Prekážky môžu mať akýkoľvek tvar, vždy je však nutné brať do úvahy bezpečnosť králika. 

S tréningom začneme tak, že si postavíme za sebou do radu 2 alebo 3 prekážky. Na prvé zoznámenie králika s prekážkami budú úplne stačiť bočnice, čiže iba boky prekážok bez tyčiek. Medzery medzi prekážkami by mali byť zo začiatku okolo 1 m, aby sa králiček naučil behať po trati bez vybočenia.

                                                                                          Beh pomedzi bočnice.

Postavíme sa pred prvú prekážku, položíme králika na zem a navedieme ho tak, aby išiel po trati rovno a ideálne bez vybočenia. Ideme vždy za králikom a snažíme sa udržovať odstup aspoň 1 meter. V žiadnom prípade nejdeme vedľa králika alebo pred ním a dávame si pozor, aby sme ho nepredbehli.

Králika nijako neženieme, necháme ho, aby prekážky prekonával tempom, aké si sám zvolí. Dbáme však na to, aby sa na trať sústredil, tzn., aby sa medzi jednotlivými prekážkami nezačal pásť, umývať si kožúšok a pod. V prípade, že králik z trate vybočí, vezmeme ho na ruky a opäť ho položíme pred prekážku. Nikdy králika neťaháme vôdzkou!


                                                                                                  Pochvala.

Akonáhle dôjdeme na koniec, králika pochválime/pohladkáme, aby vedel, že takto je to správne a necháme mu krátku prestávku. V žiadnom prípade za nepodarený pokus (vybočenie, zastavenie, otočenie) ho netrestáme! Iba prejdeme zas na začiatok trate a skúsime to celé znovu.

Celý tento proces opakujeme viackrát, až kým nevidíme, že ušiačik s bočnicami nemá žiadny problém a behá po trati bez zastavovania alebo plašenia sa.


                                                                            Beh cez prekážky s jednou tyčkou.

Potom môžeme pridať tyčky. Zo začiatku maximálne do výšky 5 cm. Podľa toho ako králik na tyčky zareaguje pridávame ďalšie do výšky 10 cm. Stále nezabúdame chváliť a dávať medzi behmi prestávky!

Prvý tréning by nemal byť dlhší ako cca 20 min. vrátane prestávok, aby sme to náhodou neprehnali a zbytočne králikovi skákanie neznechutili. 'Prvý tréning' sa nám pokojne môže natiahnuť aj na 2-3 dni. Každému králikovi to ide inak, niektorí sa učia rýchlejšie, iní pomalšie. Netreba to rýchlo vzdať, treba byť trpezlivý a chváliť, chváliť, chváliť.

Postupom času zväčšujeme aj medzery medzi prekážkami, v 5 mesiacoch veku králika pomaly začíname s ľahkou triedou, pri ktorej by mali byť prekážky od seba vzdialené 2 - 2,5 m. Taktiež s každým ďalším tréningom pridávame počet prekážok. Začínali sme s 2 - 3 a postupne by sme sa mali dostať približne na 10 - 12 prekážok, ktoré králik zvládne prebehnúť rovno a bez vyhýbania.


   
                                             Tréningové nároky zvyšujeme len pozvoľna, aby sa králik neznechutil.

Ak začíname trénovať so starším králikom, tréning úmerne prispôsobíme tomu, ako sa mu darí. U mláďat pridávame tyčky a počet prekážok pomaly, každý tréning malý pokrok (plus jedna prekážka a pod.). Trénujeme maximálne dvakrát  do týždňa. Je lepšie trénovať častejšie v menších časových intervaloch ako raz intenzívne, aby králik nemal svalovicu a nespojil si skákanie s negatívnymi pocitmi. Ak si sami netrúfate králika učiť, je veľmi vhodné sa na začiatok spojiť s niekým skúseným a začať trénovať pod vedením skúseného trénera.

Karolína Dunajčíková

e-mail: karolinka.dunajcikova@gmail.com 

nasledujte nás