Škola parkúrového skákania s králikmi - 6. lekcia

SÚŤAŽ

Vložené 05.07.2020

Vitajte pri poslednej lekcii! Konečne sme sa toho dočkali! Po ťažkej príprave a tréningu ste so svojím králikom pripravení ísť na prvé preteky. Najprv si zhrnieme čo si na ne treba pripraviť, potom ako sa zbaliť na preteky a nakoniec vám opíšeme ako také preteky prebiehajú.

Skôr, než sa vyberieme na prvé preteky, každý pretekár musí dodržať niekoľko pokynov a pravidiel. Minimálny vek pretekára na súťaži je 7 rokov, mladší pretekár, bohužiaľ, nebude pripustený na štart. Minimálny vek pre štart králika na pretekoch je 5 mesiacov pre rovinku a parkúr, 10 mesiacov pre  skok do výšky a skok do diaľky. Zároveň si každý pretekár musí preštudovať Súťažný poriadok králičieho hopu.

Pred prvým štartom treba králika zaregistrovať do online databázy a vybaviť mu výkonnostný preukaz. Náš králik musí byť očkovaný minimálne 3 týždne pred prvými pretekmi, a potom pravidelne preočkovávaný proti nasledujúcim ochoreniam: králičí mor a myxomatóza. To, že je králik riadne očkovaný, musíte mať zaznačené v očkovacom preukaze. Všetky podrobné informácie a dokumenty na stiahnutie nájdete na webe SZCH v sekcii Králičí hop.

Ak sme si prešli pokyny a všetko máme vybavené, môžeme sa začať poohliadať po najbližších pretekoch. Kalendár pretekov sa taktiež nachádza na webe SZCH, ako aj propozície a prihlášky na všetky preteky. Ak prihláška a propozície na webe ešte nie sú, nezúfajte, včas pred pretekmi sa tam určite objavia.

Na preteky berieme králika vo vhodnej prepravke s nepriepustným dnom a dostatočne veľkej na celodenný pobyt v nej. Na spodok dáme vhodnú podstielku, je len na nás pre akú sa rozhodneme, no najvhodnejší je starý uterák alebo dostatočne veľká handra – materiál je dostatočne nasávajúci moč a vyliatu vodu, ale nie je z neho neporiadok, keď králika vyberieme von. V prepravke musí mať králik dostatočné množstvo sena na celý deň, napájačku s vodou a vhodné sú aj nejaké granule alebo zelenina, či ovocie. S králikom si na preteky musíme priniesť aj výkonnostný preukaz a platný očkovací preukaz. Taktiež potrebujeme vhodný postroj s minimálne 2 m vôdzkou (často sa dá zakúpiť aj na pretekoch).

      
 Foto č. 2                                                                                         Foto č. 3

Po príchode na preteky nás čakajú dve stanoviská, ktoré nesmieme vynechať. Najprv sa musíme zaregistrovať a zaplatiť štartovné, tu rovno odovzdáme aj výkonnostný preukaz. Potom sa presunieme na veterinárnu prehliadku, kde nám veterinár alebo poverená osoba prehliadnu králika a skontrolujú očkovania v očkovacom preukaze. Ak sme obe stanovištia úspešne zvládli, prepravku s králikom a potrebnými vecami si odložíme vo vyhradenom priestore a môžeme sa poobzerať po okolí, prehliadnuť si dráhu na rozcvičenie a pozrieť sa aj na veľkú pretekársku trať. Rozcvičovacia dráha obsahuje približne 4 prekážky a nachádza sa v blízkosti hlavnej trate, neraz býva rozcvičovacích dráh viac. Králiky sa rozcvičujú v poradí, ako sú na štartovnej listine, podľa prebiehajúcej disciplíny. Teda ak prebieha ľahká rovinka, rozcvičujú sa len králiky štartujúce v ľahkej rovinke.


     

Foto č. 4                                                                                         Foto č. 5

Potom už program závisí od štartovacích listín (kde si skontrolujeme svoje štartovacie čísla) –  väčšinou sa ale začína ľahkou triedou rovinnej dráhy, v ktorej aj vy pravdepodobne štartujete, keďže sú to vaše prvé preteky. Na pretekársku trať prichádzame až keď nás rozhodca podľa poradia zavolá a s králikom začíname beh až keď nám rozhodca povolí štart (vysloví „Môžeš“ alebo niečo podobné). Rovinná dráha a parkúr sa väčšinou behajú na dva rozbehy, čiže s tým istým štartovacím číslom odbehneme ešte aj druhé kolo.

Celý pretekársky deň končí vyhlásením výsledkov a odovzdaním cien. V tomto čase sa majiteľom naspäť odovzdávajú aj ich výkonnostné preukazy so zapísanými výsledkami  králika.

Karolína Dunajčíková


Texty k obrázkom:

1. Rozhodkyňa pripravuje dráhu. - Titulná fotka.

2. Prepravky na králiky. 

3. Veterinárna kontrola. 

4. Štartovné listiny. 

5. Ťažká lomená rovinka. 

POZVANIE!

Veríme, že vám táto online Škola parkúrového skákania s králikom pomohla, dala vám správny nábeh do sveta králičieho hopu a ukázala vám, že králiky sú veľmi inteligentné, citlivé a jemné bytosti, ku ktorým treba pristupovať s rešpektom, ktorý si zaslúži každý živý tvor.

Zároveň vás, milí čitatelia, pozývame na niektoré z prvých pretekov, ktoré sa na Slovensku uskutočnia po pandemickej kríze COVID19.

11. 7. 2020 v Gerlachove, okres Poprad, miesto podujatiaIhrisko,  v prípade nepriaznivého počasia Kultúrny dom.

1. 8. 2020 v obci Východná, okres  Liptovský Mikuláš, v Základnej škole.

8. 8. 2020  súťaž Dup na železnej studienke, Bratislava, Železná studienka, Partizánska lúka. Viac informácií o pretekoch hľadajte na www.casopischovatel.sk . Príďte sa pozrieť a naživo si vychutnať atmosféru súťažného dňa. Ak by ste chceli súťažiť, neváhajte si pozrieť kalendár súťaží a určite nájdete preteky, ktoré budete môcť navštíviť už nie ako divák, ale priamy účastník. Tešíme sa na vás a rady vás privítame!

Autorky článkov a skúsené pretekárky s dlhoročnými skúsenosťami nielen s králičím hopom, no najmä s králikmi ako zvieratami:

Simona Krupčíková

Júlia Chvojková

Karolína Dunajčíková

Terézia Bahorová 

nasledujte nás