Slovenský pastelový rex (Spa rex)


Vznik a jeho stav v súčasnosti

O vznik slovenských pastelových rexov sa zaslúžila rodina Supukovcov z Vyšného Žipova. Pri šľachtení pastelovej farby bolo potrebné dosiahnuť genotyp AA bb CC dd GG rex rex, ktorý sa dal vytvoriť kombináciou sivomodrej a oranžovej farby. Pri šľachtení boli použité jedince oranžového rexa a slovenského sivomodrého rexa.

 

Myšlienka vyšľachtiť takúto farbu rexov pochádza ešte zo 70-tych rokov 20. storočia, kedy už Ing. Miloš Supuka takéto králiky mal, no s ich opätovným šľachtením pokračoval až od roku 2003. Slovenský pastelový rex bol uznaný na CVZ v Nitre v roku 2007. Momentálne sa toto plemeno teší veľkej obľube u slovenských aj zahraničných chovateľov.

Ako čitateľ určite postrehol, slovenský pastelový rex vznikol krížením dvoch plemien, a to slovenského sivomodrého rexa a oranžového rexa. V druhej generácii sa už objavia aj želané slovenské pastelové rexe.

V súčasnosti sa Spa rexom venuje na Slovensku menšia skupina chovateľov, ktorí sú organizovaní v Klube chovateľov národných plemien a rexov. V roku 2019 registrovali spolu 79 králikov tohto plemena. V tomto roku sa im venovali Supukovci, Adamec, Janečka, Takáč, Pósa, Hricišon a Erdelyi. Na plemeno boli v roku 2019 uznané dva regeneračné chovy chovateľov Adamca a Janečka.

Na klubovej špeciálke národných plemien a rexov v Geči 15. 12. 2019 boli okrem iných plemien vystavené aj slovenské pastelové rexe. Zišlo sa tu 27 králikov tohto plemena, vystavili ich Supukovci, Adamec, Hricičon, Erdelyi a Takáč. Boli vystavené 4 kolekcie a 13 jedincov, zastúpené boli obe pohlavia. Titul Majster klubu získal na kolekciu so ziskom 379,5 b Adamec, Titul Šampión klubu získal na samca oceneného 95,5 b chovateľ  Hricišon, šampiónkou klubu samica so ziskom 95,5 b chovateľa  Adamca. Celú skupinu Spa rexov posudzoval Ing. Michal Britaňák. Jeho posúdenie a hodnotenie uvádzam.

Bolo vystavených 15 samcov a 12 samíc. 25 dospelých a iba dve mláďatá, z línie 8 - šesť,  z línie 11 šestnásť, 5 králikov bolo z regeneračného chovu. Tri samce mali výluku, a jeden samec nebol klasifikovaný pre podozrenie na nádchu. Takže priemer bodov urobím bez 4 nehodnotených králikov a dvoch mláďat, takže z 21 králikov.  Mláďatá boli ocenené 93,0 b a 94,0 b. Dospelé 1 x 92,0 b, 2x  93,5, 2 x 94,0, 5 x 94,5, 5 x 95,0, 6 x 95,5 b.  Celkový priemer posúdených králikov bol 94,642 b.                                                                            

 

Hmotnosť dvoch králikov bola výrazne nižšia, so zrážkou 1 b. Žiadny králik s vysokou hmotnosťou nebol. Hmotnosť sa
pohybovala od 3,50  po 4,50 kg, pri mláďatách 2,80 - 2,83 kg. Dva dospelé mali nižšiu hmotnosť – 3,34 a 3,30 kg.                                                                      
Tvar – jeden králik so zrastenou uzdičkou a jeden s rázštepom penisu. Priebeh chrbtovej línie bol štandardný, aj dobre
aj horšie. Body boli od 18,5 až po 19,5 b.                                                                                                                               

Typ – tenšie ušnice a tenšie hrudné končatiny. Body pridelené v tejto pozícii boli od 13,5 po 14,5 b.

Srsť – viaceré králiky malisrsť nehotovú a redšiu. Body v tejto pozícii sa pohybovali od 18,5 po 19,0 b.

Krycia farba, farba pazúrikov a farba oči – zhruba polovica králikov mala tmavší odtieň sfarbenia. Body v tejto pozícii sa pohybovali od 18,5 po 19,5 b. 

Podsada – často nerovnomerná, nehotová, bolo to aj vinou počasia. Body v tejto pozícii sa pohybovali od 8,5 po 9,5 b.

Starostlivosť a zdravie – u jedného králika sa objavili  neotvorené otlaky, jeden na podozrenie na nádchu. Body – od 4,0
do 5,0 b.

Celkové zhodnotenie: treba sa zamerať na zlepšenie krycej farby u plemena. Plusom sú regeneračné chovy.

Tak toto je aktuálny stav králikov Spa rex na decembrovej klubovej výstave. Doplním (autor článku), na čo sa chovatelia tohto plemena majú zamerať.

Hmotnosť:
aj keď vzorník uvádza na 10 b  hmotnosť od 3,50 do 4,50 kg, treba sa zamerať na ideálnu hmotnosť, tá je od 3,60
do 4,0 kg. Netreba zbytočne veľké králiky.                                                                      


Tvar:  treba vyberať do chovu králiky s dobrým nášľapom hrudných končatín, s dobrým upnutím kože po celom tele, pozor na mierne vystúpené panvové kosti, ale aj lopatky. Dať väčší pozor na zadnú partiu tela. Keď králik nemá vystúpené panvové kosti neznamená to hneď, že má ideálny zadok. Vtedy treba dať pozor aj na mierne zrazený alebo nábeh na kolmý zadok. Zvlášť pri samcoch si treba dať veľký pozor na pohlavný orgán. Musí mať hmatateľné oba semenníky a ideálny penis – ten nesmie mať rozštep väčší ako polovicu a juvenilný penis (pri dospelých), nesmie byť ukončený guľôčkou.                                                                                                      
Typ: treba vyberaťkráliky s širším valcovým telom, na silnejších hrudných končatinách, s mohutnejšou hlavou, na ktorej sú pevné, vzpriamené, ideálne osrstené a na koncoch zaokrúhlené ušnice o dĺžke 11 až 12 cm.                                                                                                                
Srsť:  toto je hlavný znak rexov. Má byť mimoriadne hustá a pružná, treba dávať hlavne pozor na jej dĺžku, dĺžku srsti každého králika si treba premerať, má mať dĺžku od 18 po 21 mm. Pokiaľ je srsť kratšia ako 14 mm a dlhšia ako 24 mm, tak takého králika do chovu nezaraďujeme - je to výluka.                                                             


Krycia farba, farba očí a farba pazúrikov:  
krycia farba po celom tele okrem aguti znakov má byť jemne pastelová, má sa  podobať na bielu kávu. Má byť čo najrovnomernejšia po celom tele s inoväťovým leskom. Aguti znaky sú svetlé, jemne krémový nádych je prednosťou. Dúhovky oči sú sivo modro hnedé, ak sú hnedé, je to ich prednosť. Všetky pazúriky sú rohovinovej farby.

Farba podsady: tá je krémová, pri koži môže byť trochu svetlejšia, na povrchu tela čo najpodobnejšia krycej farbe. Na bruchu môže byť svetlejšia, ale nikdy nie biela – to je výluka.                        
        

Starostlivosť a zdravie: každého králika na každú výstavu treba dôkladne pripraviť, vyčesať, ostrihať mu pazúriky, vyčistiť pohlavné kútiky. Pokiaľ tetujeme včas, tak ušnice sa od tušu vyčistia samé, ale pre istotu, treba skontrolovať a očistiť ich od mazu. Treba skontrolovať tetovanie, ak nie je dobre čitateľné, treba ho opraviť.


Štefan Adamec

Nitrianske Rudno

nasledujte nás