SMÚTOČNÉ OZNÁMENIEOznamujeme priateľom a známym, že 16. 7. 2020 zomrel p. ALEXANDER BEZÁK, zakladajúci člen
ZO SZCH Bošany, dlhoročný predseda a čestný člen. Smútočná rozlúčka bola v sobotu 18. 7. 2020 o 11:00 hod. na cintoríne v Bošanoch.

                                                                                                  Česť jeho pamiatke!

nasledujte nás