ŠTANDARD 60. ZDROBNENÝ SATENOVÝ (ZSa)


CZ: Zakrslý saténový

D: Zwerg Satin

GB: Dwarf Satin

História:

Zdrobnený saténový králik je jedno z najmladších plemien králikov nielen u nás, ale aj v Európe. Za hlavného šľachtiteľa je považovaný pán Jürgen Walter z Nemecka, ktorý sa tomuto plemenu venuje už vyše 20 rokov. Neskôr sa k jeho snahe pridalo viacero chovateľov a dnes je toto plemeno stabilným a populárnym spestrením výstav.

Genotyp:

Zdrobnené saténové králiky sú uznané vo všetkých farebných rázoch a kresbách normálnosrstých králikov uvedených v tomto vzorníku. Strakoše sú uznané s holandskou kresbou a plášťovou kresbou (východiskové plemená Ho resp. MS). K zdrobneným farebným nepatria s kresbou ČS a TS, tie sú uvedené ako samostatné plemeno s odlišnou hmotnostnou stupnicou.

Skratky zdrobnených saténových králikov sú kombináciou Z Sa (zdrobnený) a skratky východiskového plemena resp. príslušného farebného rázu alebo farby.

Tým istým spôsobom sú tvorené aj genotypy.

Mesačné prírastky živej hmotnosti:

Mesiac
1.  0,2 kg
2.  0,4 kg 
3.  0,6 kg
4.  0,8 kg
5.  0,9 kg
6.  1,1 kg

Bodovacia stupnica:

1. Hmotnosť 10 bodov

2. Tvar 20

3. Typ 15

4. Srsť 20

5. Saténový lesk 20

6. Farba 10

7. Starostlivosť a zdravie 5

100 bodov

Pozícia 1. - hmotnosť

0,7 - 0,79 kg  8 bodov
0,80 – 0,89kg  9  bodov 
0,90 – 1,25 kg 10 bodov
1,26 – 1,34kg 9 bodov
1,35- 1,50kg 8 bodov

Pozícia 2. – tvar

Ako vo všeobecnej časti.

Pozícia 3. – typ

Telo je rovnomerne zavalité po celej dĺžke. Končatiny sú stredne dlhé a primerane silné. Požaduje sa dobrý mačací nášľap hrudných končatín a tým aj vzpriamený postoj. Hlava je nasadená na tele bez výrazného krku, široká v čele. Šírka pri samcoch je približne 5,5 cm a pri samiciach približne 5,0 cm. Pysk je široký (žabí), výrazné lícne kosti. Ušnice sú krátke, vzpriamené, nasadené úzko pri sebe, na koncoch pekne zaokrúhlené s dĺžkou 5,0 až 5,5 cm.

Pozícia 4. – srsť

Srsť je mimoriadne hustá, dlhá 2,5 až 3cm. Pôsobením saténového faktoru sú zmenšené priemery všetkých chĺpkov, t.j. podsadových, krycích a pesíkov. Pesíky presahujú krycí chlp asi o 3 mm. Zmenšenie priemeru chĺpkov spôsobuje nápadné zjemnenie srsti, ktoré je výrazné odlíšné od ostatných plemien s normálnou srsťou.

Pozícia 5. – saténový lesk

Všetky druhy chlpov vykazujú zvláštny, veľmi silný, hodvábny, trblietavý lesk, vyvolaný prítomnosťou alely sa. Táto totiž spôsobuje vytvorenie priehľadného, akoby sklovitého obalu všetkých chlpov, so schopnosťou silne odrážať svetelné lúče.

Pozícia 6. – farba

V pozícii farba sa posudzuje krycia farba, farba podsady, očí, pazúrikov a medzifarba. Prípustné sú všetky farebné rázy uznaných plemien s normálnou srsťou s výnimkou klasickej strakatosti, holandskej strakatosti a japonského zafarbenia. Priesvitný akoby sklovitý obal chlpov spôsobuje, že sa farba krycieho chlpu, podsady a prípadne aj medzifarba prejavuje zreteľne intenzívnejšie v porovnaní s plemenami s normálnou srsťou rovnakého farebného rázu. Inak kritériá pre farbu očí, pazúrikov, krycieho chlpu, podsady a medzifarby sú zhodné s piatou a šiestou pozíciou východiskových plemien s normálnou srsťou. Kritériá tejto pozície sú rovnaké ako kritériá príslušných východiskových plemien. Posudzujeme podľa kritérií východiskových plemien.

Pozícia 7. – starostlivosť a zdravie

Ako vo všeobecnej časti.

PRÍPUSTNÉ CHYBY

V pozícii 1. :

Podľa hmotnostnej stupnice.

V pozícii 2. :

Ako vo všeobecnej časti.

V pozícii 3. :

Menšie odchýlky od požadovaného typu. Zreteľnejší krk, užší v hrudi, tenšie končatiny. Menšie odchýlky od požadovaného typu hlavy, šírka čela menšia ako 5 cm. Mierne presvitajúce a špicatejšie ušnice s dĺžkou od 5,5 do 6,0 cm.

V pozícii 4. :

Menej hustá srsť, než je predpísané pre saténového králika, menšie odchýlky od stanovenej dĺžky srsti, hrubšia srsť so štruktúrou srsti plemien s normálnou srsťou. Ojedinelé miesta so sklonom k plstnateniu.

V pozícii 5. :

Menej výrazný žiadaný zvláštny saténový lesk všetkých druhov chlpov. Lesk menej výrazný pri koži, t.j. pri korienkoch chlpov.

V pozícii 6. :

Pri slonovinových zvieratách menšia rovnomernosť zafarbenia po celom tele ako aj odtieňové odchýlky stanovenej farby očí albínov a leucínov. Pri ostatných farebných rázoch slabšia, menej výrazná intenzita farieb, pripomínajúca farbu plemien s normálnou srsťou. Inak platia prípustné chyby opísané v piatej a šiestej pozícii východiskových plemien s normálnou srsťou.

V pozícii 7. :

Ako vo všeobecnej časti.

NEPRÍPUSTNÉ CHYBY

V pozícii 1. :

Hmotnosť nižšia ako 0,70 kg a vyššia ako 1,50 kg, (neklasifikovaný).

V pozícii 2. :

Ako vo všeobecnej časti.

V pozícii 3. :

Zásadné odchýlky od požadovaného typu (výluka). Dlhý krk (výluka). Plazivý postoj a pohyb (výluka). Dlhá a úzka hlava (výluka). Ušnice dlhšie ako 7 cm (výluka).

V pozícii 4. :

Vyslovene riedka srsť, t.j. srsť skoro bez podsady (výluka). Veľké odchýlky od predpísanej dĺžky srsti (výluka). Srsť so štruktúrou ako pri plemenách s normálnou srsťou (výluka), vatovitá, splstnatená srsť na väčších plochách (výluka).

V pozícii 5. :

Úplne chýbajúci saténový lesk (výluka), pri zvieratách so silnejším vypadávaním srsti sa lesk prechodne stráca, preto je pri takýchto zvieratách potrebné králiky neklasifikovať s poznámkou: pre silné pĺznutie sa nedá posúdiť výraznosť lesku.

V pozícii 6. :

Pri slonovinových zvieratách silné znečistenie, alebo silná škvrnitosť (neklasifikovaný), iná farba očí a pazúrikov (výluka). Pri ostatných farebných rázoch platia neprípustné chyby opísané v piatej a šiestej pozícii východiskových plemien s normálnou srsťou.


V pozícii 7. :

Ako vo všeobecnej časti.

nasledujte nás