TRANSPORT VTÁKOV (7)

Vložené 02.05.2020

V chovateľstve sa nemôžeme zaobísť bez toho, aby sme vtáky neprenášali. Každý chovateľ s nimi manipuluje a preto sa nikto z chovateľov kanárikov nemôže zaobísť bez ich transportu. Každý vták veľmi citlivo reaguje na každý transport a zažíva tak i určitý stres. Nie každý vták takýto stres prežije a preto pri ich vychytávaní z voliér či klietok musíme byť k nemu ohľaduplný a šetrný. V jednej televíznej relácii, kde  so mnou nakrúcali rozhovor, som od moderátora dostal otázku, či vták, ktorý je prepravovaný na výstavu prepravu dobre znáša a či neprežíva stres. Vtedy som mu odpovedal: Každá  výstava, vtáky stresuje. Každá manipulácia s vtákom je pre neho stres, ako aj každý dlhší transport. Už samotné chytanie vtákov do rúk je stresujúce. Preto by som rád upozornil rodičov, ktorí sa zúčastňujú na výstave so svojimi ratolesťami, aby svojim deťom nedovolili dávať prsty do klietok, aby vtáky zbytočne neplašili a aby mali od klietok dostatočný odstup. My chovatelia to veľmi oceníme.“Je to pravda. Z voliér a klietok kanáriky chytáme šetrne, najlepšie za stlmeného svetla pomocou sieťky, najlepšie z mlynárskeho plátna.

 

                                                         Prepravky pre transport (z plastu – vľavo a preglejky).

Prenášame a prepravujeme  vtáky v prepravkách. Poznáme niekoľko prenosných debničiek, ale to neznamená, že všetky sú na prepravu kanárikov vhodné. Záleží od vzdialenosti na akú sa prepravujú a hlavne, ako dlho sa prepravujú. U nás je možnosť si zakúpiť prepravky z dreva, preglejky i plastu. Každá doba prináša novinky a tak je tomu i teraz. Prepravky, ktoré vyrábajú naši výrobcovia často zaostávajú za súčasnými požiadavkami. Na najväčších výstavách sa už vo výstavnýchpropozíciách uvádza, ako sa môžu vtáky na výstavu dopraviť. Ochranári si na prepravu vtákov veľmi potrpia a neznesú akýkoľvek náznak týrania počas prepravy. Preto sa vyrábajú už také prepravky, v ktorých vtáky majú pohodlie, majú v nich kŕmidlá s potravou a vodu v napájačkách. Prepravky na obrázku používa u nás väčšina chovateľov na prepravu vtákov na výstavy a burzy. Na ďalšom obrázku sú prepravky poskytujúce vtákom oveľa lepšie pohodlie. Pre každého vtáka je samostatné oddelenie, alebo sa v oddelení môže prepravovať skupina kanárikov (maximálne jedna kolekcia). Tieto prepravky sú z plastu a dajú sa lepšie čistiť a dezinfikovať ako tie z dreva či preglejky.

Prepravky, ich veľkosť je podľa toho, o aké plemeno kanárika ide. Iné prepravky sú pre spevavé kanáriky, iné pre farebné a iné pre niektoré typy postavových kanárikov. Je potrebné si uvedomiť, že kým spevavé a farebné kanáriky majú veľkosť 13,5 – 14,5 cm, tak niektoré postavové kanáriky dosahujú veľkosť až  20 cm a viac a preto musí byť i na tieto rozmery prepravka uspôsobená. Vták si počas prepravy musí aj odpočinúť, nesmie si ublížiť, musí mať dostatok vody na pitie a krmiva, aby sa nestalo, že nám počas prepravy uhynie od hladu či smädu. Niekedy postačovalo, keď sa na dno prepravky nasypal nejaký zob a dalo jablko od smädu. V súčasnosti sa to už nepovažuje za štandard.  Zmenila sa i doba, kedy sa vtáky mohli k adresátovi posielať železnicou či poštou. Dnes to už nie je možné. Žiadne živé zvieratá sa už takto prepravovať nemôžu, vtáky z toho nevynímajúc. Preprava spevavých kanárikov sa vykonáva samostatne, po jednom v spevných klietkach, ktoré sa zároveň  využívajú, ako výstavné klietky.


   

                                                       Preprava a vystavovanie dvoch kolekcií spevavých kanárikov.


Hygiena, prevencia, zdravie

Hygiena chovného zariadenia

Chovná sezóna farebných kanárikov by sa mala v mesiaci júl ukončiť, aby sme párom dopriali dostatočný pokoj a čas na výmenu peria. Na rozdiel od mláďat sa dospelým kanárikom mení celé operenie, vrátane krídlových a chvostových pier. Z chovných klietok premiestnime kanáriky do voliér, resp. do preletovačiek. Podľa našich možnosti oddelíme samce od samičiek (ak máme dostatok voliér alebo preletovačiek). Zabránime tak príliš aktívnym jedincom prenasledovať svoje družky. Ideálne je oddeliť od seba i lipochrómové kanáriky od melanínových. Kvôli vyšklbávaniu peria.

V období pŕchnutia nastáva útlm pohlavného pudu vtákov. Po premiestnení kanárikov z chovných zariadení, urobíme na tomto zariadení údržbu. V tom čase chovné zariadenie, ktoré pripravujeme na nasledujúcu chovnú sezónu, vyžaduje dôsledne vykonať hygienu a údržbu. Častejšie si všímame kanáriky z prvých a druhých hniezd, sledujeme najmä ich pŕchnutie a kondíciu, kvôli nastávajúcej výstavnej sezóne. Pomaly vyberáme jedince súce na výstavné účely a teoreticky zostavujeme kolekcie podľa farebných rázov tak, aby sme mali v tomto smere dobrý prehľad. Vizuálne vytriedime kanáriky pre budúci chov a odpredaj. Ponechávame ich však na pôvodných miestach, aby sme u nich nepozastavili pŕchnutie. Preto triedime zatiaľ len teoreticky. Choré alebo podozrivé z ochorenia  z kŕdľa odchytávame a liečime.

 

                                                     Chovný regál z ktorého sú odobrané mriežky počas údržby.

Nie všetci chovatelia kanárikov majú rovnaké chovné zariadenie. Každému zariadeniu však treba aspoň raz do roka venovať osobitnú pozornosť z hľadiska opráv, ako aj z hľadiska dezinfekcie. Ku každému pristupujeme individuálne podľa toho, z čoho je zhotovené (drevo, kov, plast, sklo). Z chovných regálov odstránime predné mriežky, ak ich máme tak uspôsobené, že sa dajú vyberať. Všetko, s čím prišli kanáriky do styku (bidlá, hniezda, kúpeľníčky, napájačky, klietky, chovné regály, kŕmidla a iné pomôcky) zbavíme hrubej nečistoty, vyumývame (najlepšie horúcou vodou), čím čiastočne zničíme choroboplodné zárodky a parazity. Po vytrení do suchá zistíme rozsah poškodenia na zariadení a toto opravíme. Sú to zvyčajne malé opravy, ktoré si dokážeme odstrániť sami. Potom pristúpime k chemickej dezinfekcii zariadenia a pomôcok, čím zneškodníme zvyšok choroboplodných zárodkov a parazitov. Nesmieme pritom zabudnúť na bezpečnostné opatrenia, lebo každá chemikália môže organizmu ublížiť. Pri manipulácii s nimi nesmieme jesť, piť a fajčiť. V súčasnosti máme dostatočné množstvo dezinfekčných prostriedkov, ktoré si môžeme zakúpiť v drogérii alebo v obchodoch s veterinárnymi prípravkami. Dezinfekčné prostriedky poznáme hydroxidové a fenolové. Pri fenolových je potrebné dávať pozor na výpary, ktoré sa z nich uvoľňujú. Manipulovať s nimi môžeme len v miestnosti dostatočne vetrateľnej. Výpary pôsobia niekoľko dní, preto v miestnosti po túto dobu nesmie byť nič živé.

Bežnými dezinfekčnými prostriedkami sú : vápno, lúh sodný, chlórové vápno, chloramín, lyzol, formalín, ajatín, Arpalit, Chloramín T, Desident spray, Incident Extra a iné.Ich použitie a koncentrácia sú nasledovné:

Vápno – riedime vodou v pomere 1:1,5. Používame ho na bielenie stien miestností, v ktorých sú umiestnené chovné regály a klietky.

Lúh sodný – používa sa v koncentrácii 2 až 4 %, roztok má byť teplý 70 až 80 °C.

Chlórové vápno – rozpustené vo vode v 10 až 20 % koncentrácii. Poškodzuje kovy a tkanivá.

Chloramín v prášku – 1 až 5 % koncentrácia, roztok má byť teplý 60 °C.

Formalín – v 3 % koncentrácii. Pozor pri jeho aplikácii!

Ajatín – v 1 až 10 % koncentrácii. Je to dobrý univerzálny prostriedok, ktorý je bez pachu a nepoškodzuje predmety. Používame ho na dezinfekciu hniezd, kŕmidiel, kúpeľníčok, napájačiek, bidiel a iných drobných pomôcok.

Savo, Chloramín T, Desident spray, Incident EXTRA – používajú sa na povrchovú úpravu jednotlivých plôch.

 

                                                          Chovný regál (2 ks) s príslušenstvom po ošetrení.

Biosept spray – dezinfekčný prípravok proti baktériám, vírusom a plesniam.

Chirox – je to práškový prípravok určený na čistenie a dezinfekciu chovateľského zariadenia, predmetov a textilných podstielok, bielizne i povrchu tela zvierat v koncentrácii 1 %.

Z ďalších dezinfekčných prostriedkov je to Arpalit. Tento  prípravok sa veľmi dobre osvedčil pri ničení vonkajších parazitov (ektoparazitov). Dostať ho v každom obchode s chovateľskými a veterinárnymi potrebami.


Po chemickom ošetrení a po jeho niekoľkohodinovom pôsobení na chovné zariadenie, pristúpime k povrchovej úprave. Ak zariadenie nie je chromované, natrieme ho farbou. Farbu volíme tak, aby v zariadení kanárikov, najmä v chovných regáloch, dobre vynikal.

Začínajúcim chovateľom odporúčam pri čistení a dezinfekcii:

- chovné zariadenie čistiť podľa počtu vtákov nachádzajúcich sa v ňom, ale aspoň jedenkrát za týždeň,

- vtáky podľa možnosti premiestniť do inej miestnosti a nenechávať ich v miestnosti, kde sa vykonáva dezinfekcia,

- počas čistenia sa víri prach, preto treba používať ochranný respirátor,

- pri dezinfekcii si treba vybrať vhodný dezinfekčný prostriedok s prihliadnutím na chovancov v danom zariadení a ich prítomnosťou, či neprítomnosťou v ňom,

- zvážiť použitie fenolových dezinfekčných prostriedkov. Odporúčam ich používať len v prázdnych chovateľských miestnostiach (zariadeniach) s možnosťou nepretržitého vetrania počas aspoň dvoch týždňov,

- prípravky používajte v súlade s návodom uvedeným na balení,

- po dezinfekcii opláchnuť nádobu na vodu a krmivo čistou vodou.

Prevencia v chove

Aby sme sa vyvarovali vo svojich chovoch kritickým situáciám, ktoré budú potrebovať extrémne zásahy, nesmieme zabúdať na prevenciu. Pokiaľ ju budeme svedomito dodržiavať, nemusíme mať obavy, že by náš chov postihlo niečo mimoriadne a nepríjemné. Preto držme sa zásady: „Prevencia na prvom mieste“. Prevencia je predchádzanie niečomu nežiaducemu alebo ochrana predchádzaním niečomu nežiaducemu, alebo je to opatrenie na ochranu predchádzaním niečomu nežiaducemu. Nech si z toho vyberie každý čo chce, ale jednoducho povedané, „prevencia, to sú opatrenia, na tvorbu zdravých živočíšnych populácií a opatrenia na zabezpečenie ich biologickej bezchybnosti.“

Čím dôkladnejšia je prevencia venovaná zo strany chovateľa kanárikom, tým je vyšší predpoklad, že v jeho chove sa nebudú vyskytovať problémy. Preto je potrebné, aby sme sa denne venovali vo svojom chove kontrolnej činnosti a starostlivosti o svojich zverencov. Na to je potrebné:

- denne sa im venovať,

- udržiavať kanáriky a ich chovné zariadene v čistote,

- pravidelne čistiť chovné zariadenie, denne kontrolovať krmivo,

- denne kontrolovať a meniť vodu,

- vodu nepodávať priamo z vodovodu, ale podľa možnosti, podávať po odstavení v nádobe po 24 hodinách,

- ovocie a zelenú potravu podávať denne čerstvú,

- nádoby na kŕmenie, kúpeľničky a misky na vodu denne umývať v teplom 1 % dezinfekčnom roztoku (vhodné je Savo),

- voda musí byť stále čistá,

- denne odstraňovať trus z bidiel, sépiovej kosti, piesku, vetvičiek a kŕmenia,

- denne kontrolovať hniezda mladých kanárikov, počas chovnej sezóny (zvlášť, keď je teplo), pravidelne vymieňať podstielku a dezinfikovať hniezda,

- v rámci prevencie pravidelne podávať kanárikom medikamenty proti črevným a dýchacím onemocneniam, vyrába sa viacero prípravkov,

- nezaraďovať novo kúpené vtáky ku svojim bez karantény. Každý kúpený vták musí byť minimálne tri týždne oddelený od ostatných kanárikov v karanténe na pozorovanie.

Stačí tieto rady denne dodržiavať, aby sme sa vyvarovali nepredvídaným okolnostiam.

Zdravie kanárikov

Aj keď sa staráme o svojich zverencov zodpovedne, podľa predchádzajúcich rád, musíme vždy počítať i s ochoreniami alebo úrazmi, ktorým nie vždy môžeme zabrániť, najmä keď kanáriky v letnom období premiestnime do záhradných voliér. Len veľmi ťažko môžeme zabrániť kontaktu kanárikov s vonkajšími vplyvmi, a to či už s baktériami, ktoré sa v priestore nachádzajú, rôznymi parazitmi alebo kontaktu s voľne žijúcimi vtákmi, ktorí sú častými prenášačmi chorôb (vrabce, hrdličky a pod.).

Stále musíme mať na pamäti, že správne kŕmenie a napájanie pri dodržiavaní všetkých hygienických zásad sú základné predpoklady zdravia a úspešného chovu. Ak i napriek tomu zistíme, že v našom chove sa vyskytol problém, je potrebné ho ihneď riešiť.  Akonáhle vidíme kanárika sedieť niekde v kúte s našuchoreným perím, ktorý ťažko dýcha a počas dňa má hlavu pod krídlom, je to signál, že nie je niečo v poriadku. Ihneď ho oddelíme od ostatných, umiestnime ho do teplej miestnosti a pokúsime sa zistiť, aké má problémy. Usúdime to podľa toho aké má bruško (či nepresvitajú cez pokožku črevá), či nedýcha ťažko, chrapľavo, nevyčnieva mu príliš prsná kosť, či nemá zašpinenú kloaku. Ak toto všetko prekontrolujeme, zvyčajne zistíme, aký je problém a podľa toho nastavíme liečbu. Odporúčam pri osamostatnení kanárika sledovať i jeho trus. Normálny trus nesmie byť riedky alebo zelený. Najlepšie sa dá stanoviť diagnóza na základe rozboru trusu vo veterinárnom laboratóriu.

Ak sme už stanovili diagnózu, je najlepšie zájsť k veterinárovi a poradiť sa s ním o ďalšom postupe. V súčasnosti je dostatok prípravkov na liečbu exotického vtáctva, kanáriky z toho nevynímajúc. Väčšinou sú to onemocnenia bakteriálne a tie sa do piatich dní vhodnou liečbou dajú odstrániť, len je potrebné dodržiavať správne dávkovanie.

(POKRAČOVANIE)

nasledujte nás