Úhyn brojlerov

OTÁZKA: Dobrý deň, začali sme chovať brojlery, už ich chováme 3 týždne, to znamená - už sú 6 týždňov staré, začali pomaly priberať a zrazu v priebehu jedného týždňa už 2 uhynuli. Neviete nám poradiť, prosím, čo by mohlo byť príčinou uhynutia. Ďakujem. M. P.

ODPOVEĎ: Takto na diaľku s tak málo informáciami  sa nedá problém diagnostikovať, len hádať čo by to mohlo byť, pritom skutočnosť môže byť úplne iná.  Odporúčam chovateľovi poslať choré, resp. uhynuté zvieratá do laboratória, resp. zavolať veterinárneho lekára,  ale aj tak je potrebné uviesť  anamnézu – aké príznaky mali kurčatá, čo sa v chove zmenilo pred ich úhynom, čím kŕmia, ako sú kurčatá ustajnené, majú výbeh,  aké je to plemeno a pod.

Možno mnohí jasnovidci by povedali, že je to kokcidióza – ako sa s tým často stretávam. Keď sa na základe takejto jasnovideckej diagnózy hneď nasadia antikokcidiká, resp. iné antimikrobiálne lieky, problém v chove sa často skomplikuje, veľakrát s horším ekonomickým dopadom pre chovateľa.

nasledujte nás