V ČÍSLE 10 SA DOČÍTATE

Vedomostná súťaž mladých chovateľov, Nitra 2014 (1)

Ohniváky

Meissenský baran

III. medzinárodné preteky akrobatických holubov v Sládkovičove (1)

Memoriál docenta Egona Gyarmathyho, nestora ovčiarstva a koziarstva

Kozie syry a mlieko - domáci chovatelia – výrobcovia – konzumenti

Bielefeldské kury

Kančík zelenooký (slov. cichlida zelenooká)

Tetra svítivá

Kangal

Jubilant Milan Vávra

Pýtali ste sa, odpovedali sme

Európska špeciálka anglických hrvoliakov bude opäť na Slovensku

ÚOK pre chov králikov otvára nový cyklus školenia

Dôležité informácie pre chovateľov králikov

Počty registrovaných králikov za rok 2013

Výstavné podmienky a prihláška na XVII. CVZ Nitra 2014

Malý oznamovateľ

nasledujte nás