V ČÍSLE 11 SA DOČÍTATEV ČÍSLE 11 SA DOČÍTATE

70. výročie klubu chovateľov slovenských hrvoliakov

Zo zasadnutia sekcie hydiny EE dňa 31. 5. 2019

Trogir, Chorvátsko

Aktuálne z Európskej komisie pre štandardy hydiny EE

Klubová výstava činčíl veľkých

Medzinárodné školenie posudzovateľov

Wroclaw, Poľsko 13. - 15. 9. 2019

Z výstavy vtáctva v Trnave

Slávnostná výstava zvierat združenia

chovateľov Košice I, 2019

Smernica ÚOK Ho pre uznávanie plemenných

chovov holubov

Zo školenia posudzovateľov holubov ČSCH

Zužitkovávanie niektorých vnútorností oviec z domácej

produkcie chovov na gastronomické účely

Z nutričného významu využiteľnosti králičích vnútorností

Malý oznamovateľ

Privátne spracovanie baranieho, jahňacieho mäsa

z domácich chovov

nasledujte nás