V ČÍSLE 3 SA DOČÍTATEOravka krahulcová

Príprava hrabavej hydiny na výstavu

10. výročie založenia slovenského

Klubu chovateľov texanov

O Klube chovateľov krátkozobých holubov

Špeciálna klubová výstava králikov baranovitých

Poohliadnutie za 29. európskou výstavou

zvierat EE

O kanárikoch, ich chove a odchove XIII. časť

Výsledky vlaňajška boli dobré

Z výročnej členskej schôdze KCHČV

Reprodukcia suchozemských korytnačiek

Malý oznamovateľ

XXV. oblastná výstava zvierat

v Nitrianskom Rudne

nasledujte nás