V ČÍSLE 7-8/2015 SA DOČÍTATE


Orientálne sovky na špeciálnej výstave Európskeho klubu soviek

Velsumky

Zo špeciálnej klubovej výstavy kingov

Papagáj červenobruchý
Northiella haematogaster

Holubiar Miroslav Nosál sedemdesiatnik

Podporné látky v chove domácich zvierat (3)

Zelená mechová chovatelská forma parmičky čtyřpruhé

Svetový šampionát vtáctva 63. Mondial 2015, Rosmalen (5. časť)

VÝZVA - Urobme z XVIII. CŠV zvierat sviatok

chovateľov wyandotiek!

Spoločné školenie posudzovateľov králikov ČSCH a SZCH

Zmena ústredného registrátora

Z oblastného kola vedomostnej súťaže mladých chovateľov

Pripomenuli si päťdesiatročnú činnosť

Z VČS členov ZO SZCH Jur nad Hronom

Jatočné králiky

Holubiar v Guinnessovej knihe rekordov

Malý oznamovateľnasledujte nás