V ČÍSLE 7-8 SA DOČÍTATE


Slovenské hrvoliaky na XXI. celoštátnej

výstave zvierat, Nitra 2018 4

Fotoreportáž Petra Koleniča z XXI. CVZ Nitra 6

Chovateľský deň v skanzene Vychylovka 7

Z oblastného kola vedomostnej súťaže 7

Orpingtonky 8

Chovateľstvo vo Sverepci 10

Bratislava Cup 2019 12

VÝZVA! Oživme Klub chovateľov

holandských a hototských králikov 13

Juraj Doža - úspešný chovateľ

norvichských hrvoliakov 14

Poľský orlík 16

Zoologická a botanická záhrada Wilhelma,

Stuttgart 18

O kanárikoch, ich chove a odchove XVII. časť 19

Moje spomienky na odbornú prácu pre ovce

na Slovensku v rokoch 1958 – 1990 23

Malý oznamovateľ 25

nasledujte nás