V dvojčísle 7-8 / 2013 sa dočítate

Celoštátna výstava mláďat králikov, hydiny a morčiat bude v Košiciach

Postup pri prihlasovaní a odchove živočíchov

zaradených do príloh CITES I. a II.

Novošľachtený králik šarišský obrovitý

Chovateľ králikov v júli

Chovateľ králikov v auguste

Ing. Tibor Repta

Sedemdesiatnik Boris Bocko

Národná výstava hydiny Veľkej Británie

Moja objavná cesta po Austrálii (9)

Chochláč severský

27.  letná súťaž v speve  kanárikov

Vzácně chované labyrintky v našich akváriích

Klub chovateľov králikov liptovských lyskov založený

Zo stretnutia členov Klubu chovateľov bažantov, holúbkov,

vodného a mäkkožravého vtáctva

Prvá kopaničiarska oblastná výstava v Myjave

47 rokov činnosti ZO SZCH Beluša

Moje čierne norfolkské morky

Výstavné podmienky a prihláška na Celoštátnu výstavu mláďat

králikov, hydiny a morčiat s medzinárodnou účasťou

Malý oznamovateľ

nasledujte nás