VAJCE SO SLABOU ŠKRUPINOU – chronické nebezpečenstvo pri chove sliepok

Vložené 03.07.2020

Potravinové škandály a stúpajúca cena vajec sú výživové a ekonomické ukazovatele nepriaznivo sa odrážajúce na zdraví obyvateľstva. Táto skutočnosť vedie mnohých obyvateľov prinavrátiť sa k chovu sliepok. Niektorí to riešia takým spôsobom, že si nakúpia nosnice priamo, a to také, ktoré sú pri ukončovaní znáškového cyklu vyradené z veľkochovov.

Kúpená nosnica z veľkochovu predstavuje výhody i riziká. Výhodou je, že ide  o vysoko produkčnú nosnicu, ktorá i v druhom roku svojho života dokáže zniesť vyšší počet vajec ako bežne chované kombinované plemená. Túto nosnicu taktiež nie je potrebné doma odchovávať do pohlavnej dospelosti, takže získame asi 25 týždňov, čo nie je časovo ani ekonomicky zanedbateľné.

Riziká sú spojené s viacerými faktormi. Tie vyplývajú z predošlých chovateľských podmienok, najčastejšie z klietkového chovu. I keď  ide o obohatené klietky, v ktorých už je väčší priestor, bidlo, plenta na ukrytie sa pri znášaní vajca či možnosť obrusovania pazúrov, predsa takýto jedinec nemal tie podmienky, aké mu vytvára drobnochovateľ. Prvý faktor sa odlišuje vo výžive. Kým vo veľkochove dostávali kury kompletnú kŕmnu zmes, doma niektorí chovatelia prejdú na klasiku – výživu obilninami. Tie mnohokrát nevie sliepka ani v prvé dni prijímať a preto by sme mali pokračovať vo výžive kŕmnou zmesou.

Druhým faktorom výživy je možnosť pastvy. Ak sa takéto nosnice vypustia do priestoru kde sa môžu pásť, s veľkou chuťou sa priam vrhajú do pasienkového porastu, ktorý ak má vyšší obsah vlákniny môže spôsobiť tráviace ťažkosti – upchatím niektorého úseku tráviacej rúry – hrvoľ, žalúdok alebo črevo. Ak sa sliepky v prvé dni po nakúpení púšťajú von iba dočasne a majú k dispozícii drobný štrk alebo grit, tak riziko sa značne znižuje. Sú aj drobnochovatelia orientujúci sa na chov v uzatvorenom priestore s neumožnením pastvy. Tú nahrádzajú podávaním zeleného krmiva. V tomto prípade, pri regulovaní jeho dávky a vhodnej úpravy rezaním, znížia sa riziká upchávania tráviacej sústavy. Problém upchatia tráviacej sústavy môže vyvolať i taká zmena, že sliepka presunutá z klietky sa začne chovať na podstielke. Drobno rezaná slama, plevy a piliny taktiež dávajú sliepkam podnety na ich konzumáciu. Ako vhodnejšie sa preto javia materiály z hoblín a dlhej, tvrdšej slamy – pšeničnej a nie jačmennej alebo ovsenej, ktoré sú mäkké a tým sliepky viac inklinujú k ich požieraniu.


             
         Foto č. 2                                                                                  Foto č. 3
Požieranie podstielky je spojené i s ďalším rizikom. Sliepky, ktoré sme priniesli domov boli navyknuté znášať vajcia v klietke so spádovaným dnom. Tie po znesení sa ihneď skotúľali do zberného priestoru, takže s nimi neprišli do styku. Po umiestnení v domácich podmienkach sú dezorientované a znesú vajce priamo do podstielky. Je nevyhnutné, aby sa v prvé dni v neskorších ranných  a predpoludňajších hodinách častejšie kontrolovala znáška a neprichádzalo k požieraniu vajec. Požer vajec je zlozvyk, na ktorý si sliepky veľmi ľahko navyknú a okrem toho ich skonzumujú bez zvyšku, tzn. aj s podstielkou.

Slama je i materiál, ktorý sa využíva na vystielanie hniezd. Keď je hniezdo správne umiestnené a skonštruované, hlavne po úkrytovej stránke, tmavšie a chrániace sliepku pred prievanom, tak po jeho vyhľadaní si naň ľahko navyká a hneď začne doň znášať vajcia. V ňom je i nižšie riziko požierania vajec.

Táto skutočnosť platí iba dovtedy, pokiaľ sa medzi sliepkami nenájde jedinec, ktorý znáša vajcia so slabou škrupinou. Ak sa tento stav objaví a sliepka znesie takéto vajce prichádza k jeho rozbitiu buď po znesení, pohybom samotnej nosnice po ňom, príp. nasledovnej nosnice. Rozbitému vajcu sliepky neodolajú a konzumujú ho priamo na hniezde. Majiteľ v takomto prípade prichádza nielen o vajce, ale vajce so slabou, rozbitnou a následne rozbitou škrupinou spôsobí i rad iných problémov. Ten najjednoduchší je, že sa znečistia ostatné vajcia v hniezde. Znečistenie nepredstavuje iba estetické, ale najmä hygienické riziko, pretože mokrý vaječný obsah zostávajúci na inom vajci je dobrou živnou pôdou pre nežiaduce mikroorganizmy. Tie môžu cestou bielka alebo žĺtka, ktoré znečistili povrch iného zneseného vajca, vniknúť do jeho obsahu, pretože sa narušila jeho kutikula. Nie je zriedkavosťou ak iná sliepka, ktorá zaregistruje riedky obsah vaječnej hmoty takéto vajce načne a stimuluje ostatné k požieraniu aj takých vajec, ktoré majú dostatočne pevnú škrupinu. Takto vznikajú čím ďalej, tým vyššie priame straty.

Nepriame straty sa začínajú prejavovať neskôr. S požratím vajca požraná podstielka upcháva tráviacu sústavu. Ak sa upchá hrvoľ sliepka neprijíma krmivo, ale iba vodu, ktorá sa v ňom hromadí, čo sa prejaví na jeho veľkosti a pri pohmate zjavným identifikovaním nahromadenej vody a žblnkotom. Pri jeho stlačení obsah vyšpľachne v podobe tmavej a zapáchajúcej tekutiny, ktorá vzhľadom pripomína hnojovicu. Pri upchatí žalúdka je hrvoľ často prázdny alebo len s veľmi malým obsahom skvaseného krmiva.  Takáto sliepka, i keď má pocit mechanického nasýtenia i pri prázdnom hrvole, cestou centrálnej nervovej sústavy je najčastejšie stimulovaná ku konzumácii vajec, pretože jej chýba fyziologické nasýtenie – hlavne bielkoviny, tuky a vápnik, ktoré z vajca získa. Niekedy dokonca i určitý čas vajcia znáša, ale tie čoraz viac majú slabšiu škrupinu.

Pri zabíjaní takýchto sliepok sme zistili i uspokojivý výživný stav. Upchatie čriev sa najčastejšie prejavuje v zlepení peria v okolí kloaky, neskôr malátnosťou, ovisnutým modrým hrebeňom a následnou celkovou otravou končiacou úhynom. Pitvou na črevách nachádzame výrazné zápalové zmeny.

Problematiky požierania vajec sme sa dotkli zo širšieho hľadiska, ale základ vzniká vtedy, ak niektorý jedinec znáša vajcia so slabou škrupinou, ktoré sa následne rozbíjajú. Nakoľko pevnosť škrupiny je geneticky stredne ovplyvnená, cestou dostatočného zdroja vápnika sa dá táto negatívna vlastnosť ovplyvniť, no nedosiahneme to ihneď. Vhodnejší spôsob sa javí v tom, že takéhoto jedinca vyhľadáme a využijeme na jatočné účely.

Ján Piešťanský

Ľudovít Škrabák

SOŠ poľnohospodárstva  a služieb na vidieku

Trnava


Texty k obrázkom:

1. Vytečený bielok z vajca s neúplne vytvorenou škrupinou. - Titulná fotka.

2. Rozbité vajce so slabou škrupinou znesené na podstielke. Sliepky ho požierajú aj s podstielkou.

3. Obsah naplneného a upchatého žalúdka nestrávenou podstielkou. 

nasledujte nás