VČELÍ PEĽ A HYDINA

                                                                                                                                                                                                                            Vložené 08.03.2020

V celkovom dopyte spotrebiteľov po mäse, predstavuje hydinové mäso výraznú a dlhodobo tradične využívanú potravinu vysokej výživovej hodnoty, a to  i vzhľadom na pomerne priaznivú cenovú dostupnosť. Okrem zastúpenia hodnotných bielkovín sa vyznačuje vysokou dietetickou hodnotou a vysokou chutnosťou.

V rastúcom dopyte po kvalitnom hydinovom mäse je i priame spojenie s nutnosťou udržiavania, zabezpečovania a sledovania zdravotného stavu a kvalitnej výživy hydiny, ktorým je nutné venovať práve v súčasnosti zvýšenú pozornosť. K trendom, z hľadiska výživy, patrí i prostredie v prínosoch spektra nových alternatívnych preparátov, ako náhrada za antibiotiká, ktoré by napríklad vysoko efektívne nahrádzali ich nepriamy či priamy vplyv na mikroflóru tráviaceho traktu a zároveň by sa zlepšovalo i využitie živín a gastrointestinálne zdravie. V rámci týchto alternatív je dôležité, aby stimulovali rast, nespôsobovali bakteriálnu rezistenciu a boli adekvátne prijaté i konzumentmi.

Medzi takéto látky sa do popredia dostáva i peľ,  kvôli vysokým koncentráciám esenciálnych aminokyselín, ktoré z výživovej stránky patria k prioritným. Zahŕňajú predovšetkým izoleucín, leucín, lyzín, valín, fenylalanín, metionín, tryptofán, treonín. V zameraní na obsah vitamínov vo včeľom peli sú výrazné B6 (5,7 mg.kg-1), B2 (4,9 mg.kg-1), B1 (4,15 mg.kg-1).

V rámci jednotlivých druhov včelieho peľu a celkovej antioxidačnej aktivity (%) je tieto možné uviesť nasledovne.

S vysokou schopnosťou inhibície lipidovej peroxidácie:

- Sinapis alba (86,4 %),

 - Phacelia tanacetifolia (85,9 %),

 - Robinia pseudoacacia (84,4 %),

 - Aesculus hippocastanum (81,9 %),

 - Taraxacum officinale (77,3 %),

 - Malus domestica (76,5 %),

 - Pyrus communis (66,4 %).

S nízkou schopnosťou inhibície lipidovej peroxidácie:

 - Zea mays (6,8 %).

Antioxidanty spolu s laktobaktériami prítomnými v čerstvom peli sú schopné inhibovať rast niektorých patogénnych mikroorganizmov. Pre intestinálnu mikroflóru hydiny je práve čerstvý peľ predpokladom ako jednej z výborných regeneračných potravín, pričom prítomné karotenoidy sa vyznačujú protizápalovým účinkom. Rôzne výsledky štúdií ukázali, že suplementácia včelieho peľu výrazne zvýšila počet Enterococcus spp. v slepom čreve kurčiat ako i Lactobacillus spp. s použitím výluhu z včelieho peľu vo výkrme kurčiat.

V poslednom období je zaznamenávaný záujem o špecifiká problematiky mikrobiálnej populácie v gastrointestinálnom trakte a úloh spektra druhov baktérií  i variant, možnosti pre manipuláciu so zložením prostredníctvom dietetických modulácií. V týchto súvislostiach je potrebné zdôrazniť, že rýchly rast baktérii je zaznamenávaný pri tých, ktoré vstúpia do gastrointestinálneho traktu kurčiat po prvýkrát a celkovo mikrobiálne komunity prítomné v črevnom trakte hydiny sú okrem iného modifikovateľné stravou, hustotou chovu, spôsobu kŕmenia, ale i vekom a patogénmi. Výrazne manipulovať  bakteriálnou populáciou v črevách hydiny možno práve zložením stravy.

Rôzne experimenty zamerané na uvedenú oblasť problematiky s aplikáciou včelieho peľu preukázali napríklad i vplyv na fekálne enterokoky kurčiat. Je však potrebné zdôrazniť nutnosť ďalších overovaní, experimentov a potvrdenia v možnostiach používania včelieho peľu ako široko uplatňovanej, reálnej doplnkovej látky s prebiotickým účinkom vo výkrmne hydiny.


Ing. PhDr. Martin Mellen, PhD.,

Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD.,

Prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.,

Doc. Ing. Peter Haščík, PhD.

SPU v Nitre

nasledujte nás