Vincent Filín
                                                                                                                                                                                                                                Vložené 13.02.2020


Dňa 24. 4.  2017 nás zasiahla smutná správa. Vo veku 72 rokov zomrel náš priateľ VINCENT FILÍN,   predseda Klubu chovateľov slovenských hrvoliakov. Odišiel nielen chovateľ, ale predovšetkým šľachtiteľ, ktorý celý svoj život zasvätil chovu a šľachteniu národného plemena holubov slovenských hrvoliakov
.

Opustil naše rady kamarát a najmä človek, ktorý si svojím konaním i prácou získal široké sympatie nielen medzi chovateľmi v Klube chovateľov slovenských hrvoliakov, ale aj po celom okolí. Od roku 1984 bol aktívnym posudzovateľom holubov. V miestnej Základnej organizácii SZCH vykonával dlhé roky funkciu predsedu a tajomníka. V Klube chovateľov slovenských hrvoliakov začínal vo výbore v roku 1979, v pozícii kultúrno-propagačného referenta. V roku 2000 bol zvolený za predsedu KCHSH a túto funkcie vykonával svedomito a so srdcom až doteraz. Aj vďaka jeho zanieteniu boli špeciálne výstavy KCHSH organizované nepretržite vo Veľkých Kostoľanoch.

Počas aktívnej vystavovateľskej činnosti dosiahol so svojimi slovenskými hrvoliakmi čiernymi a modrými bielopásavými najvyššie ocenenia, ako Šampión, Víťazná cena či Čestná cena na celoštátnych výstavách a európskych výstavách. Bol dlhoročným držiteľom plemenného chovu na slovenské hrvoliaky čierne. Ďalej, na špeciálnych výstavách organizovaných Klubom chovateľov slovenských hrvoliakov získal tituly Šampión či Víťazná kolekcia. V okolí rodných Veľkých Kostolian úspešne prezentoval svoje milované hrvoliaky aj na oblastných i miestnych výstavách.

Opustil naše rady nielen chovateľ a nadšený propagátor najznámejšieho slovenského národného plemena -  slovenského hrvoliaka, ale predovšetkým ako človek – kamarát, ktorý svoje bohaté chovateľské skúsenosti s radosťou rozdával najmä mladšej generácii. V našich spomienkach bude žiť naďalej.

Výbor Klubu chovateľov slovenských hrvoliakov  

(Chovateľ č. 6/2017)

nasledujte nás