Vydávanie mesačníka CHOVATEĽ končí

Vážení čitatelia,

je mesiac december a vy máte teraz v rukách 12. tohtoročné číslo mesačníka CHOVATEĽ, teda 12. číslo 55. ročníka. Oznamujem, ako jeho vydavateľ, že týmto dvanástym číslom sa končí jeho vydávanie a viac ako polstoročná história mesačníka CHOVATEĽ (pred rozčlenením Záhradkár a Chovateľ) sa ním uzatvára.

Vážení čitatelia, aby časopis mohol vychádzať, na to sú potrební vydavateľ, redaktori, autori, grafik, tlačiareň, inzerenti, distribútori, ale najmä dostatok čitateľov. Práve záujem čitateľov uzatvára kruh alebo ak chcete, vytvára rozhodujúcu príjmovú položku, ktorá je v súčte príjmov a rozdiele výdavkov rozhodujúca. A práve tých posledných v reťazci, začalo v ostatných rokoch postupne ubúdať. Čo si budeme zastierať, priemerný vek chovateľov sa zvyšuje, mnohí svoje chovy rušia, prípadne znižujú na minimum. Pokiaľ ide o mladých, tých veľmi do organizovaného chovateľstva nepribúda. Najsmutnejšie je, že mnohí odchádzajú navždy a rubrika Česť ich pamiatke vyvoláva smútok nielen u pozostalých, ale aj u vydavateľa. Veď s takmer každým sa niekedy v minulosti stretol a prehovoril.

Vážení čitatelia, nepíšu sa mi tieto riadky ľahko, prostredníctvom tohto časopisu som s Vami komunikoval plných 28 rokov. A nielen prostredníctvom časopisu, bol som s mnohými často na linke telefonicky, listami, elektronickou poštou, na chovateľských výstavách a burzách. Mnohí z Vás ste sa stali mojimi priateľmi, a to tiež vďaka časopisu Chovateľ. Dovoľte, aby som sa Vám, čitateľom, poďakoval za doterajší záujem, Robil som pre Vás časopis s láskou, snažil sa, aby boli informácie pre Vás prospešné.

Lúčim sa s Vami milí čitatelia, ďakujem za priazeň ktorú ste časopisu venovali tým, že ste si ho kupovali, predplácali, ďakujem sponzorom, že v ňom inzerovali a autorom, že doň prispievali. Želám Vám všetkým pevné zdravie a verím, že sa ešte dlho budeme stretávať na našich chovateľských podujatiach.

S priateľským pozdravom Váš redaktor a vydavateľ

Dušan Barlík

nasledujte nás