Vydavateľské údaje

Spravodajský portál CHOVATEĽ 
internetové  médium pre chovateľov zvierat 
ISSN 2729-7616

www.casopischovatel.sk

priamy pokračovateľ  printového média CHOVATEĽ, ISSN 0862-5573

periodicita: priebežne

Vydavateľ  
Dušan Barlík - ANIMAPRESS
P. O. BOX 5, 951 17 Cabaj-Čápor
Adresa redakcie a inzertného oddelenia:
Čápor 1117, P. O. BOX 5, 951 17 Cabaj – Čápor,

Slovenská republika 
IČO 11 851 970
Mobil: 0905 385 877
e-mail: barlik@casopischovatel.sk
www.casopischovatel.sk 

Šéfredaktor
Dušan Barlík

Redaktorka
Ingrida Danišová


nasledujte nás