Wyandotky

                                                                                                                                                                                                                            Vložené 20.02.2020 
Wyandotky sú stredne ťažké plemeno, ktoré si získalo vďaka svojmu  širokému, zaguľatenému chvostu, pripomínajúcemu pivonku či chryzantému, prezývku „kvet medzi kurami“. Vyšľachtené sú v mnohých farebných rázoch vo veľkej aj zdrobnenej  forme.

 
1,0 wyandotka biela  kolumbijská s trochu                  Prsia kohúta zdrobnenej wyandotky striebornej 
plochejšími  prsiami  a viac vyčnievajúcimi                  jarabičej vlnitej – lemy musia byť úzke, často nie sú úplné.    
holeňami.                                                                     nie sú úplné.

 

Veľká forma vznikala v USA. V sedemdesiatych rokoch 19. storočia  tu prebehlo  mnoho pokusov so šľachtením domácich i dovezených plemien. Prvým farebným rázom wyandotiek boli  strieborné čierno lemované. Pri ich vyšľachtení boli  údajne použité brahmanky, kočinky, hamburčanky strieborné čierno bodkované a sebritky.

 
Okolo názvu tohto plemena prebehlo mnoho diskusií. V určitej  dobe ich nazývali americké sebritky, možnými názvami boli Hambrights nebo Hambletnians. Neskôr sa ustálil názov ktorý navrhol F. A. Houdlett, nazval  plemeno rovnakým názvom aký mala loď jeho otca – Wyandotte. Rovnaké pomenovanie patrí aj  vymretému indiánskemu  kmeňu. 

Od roku 1877 do roku 1883 sa urobilo množstvo krížení, ktorých cieľom bolo zjednotenie typu, farby i kresby. Prvý štandard wyandotiek bol zverejnený v roku 1883, hneď potom sa dostali aj do Európy a stali sa tu veľmi obľúbené. Postupne vznikali aj ďalšie farebné rázy.

Biele wyandotky sa na obrázkoch objavili pred rokom 1872. Vznikali spolu s wyandotkami striebornými prímesou krvi bielych vlašiek a dorkiniek. Novým plemenom Americkej hydinárskej asociácie boli od roku 1888. Aj u nás boli pred prvou  svetovou vojnou veľmi rozšírené, už v roku 1904 ich na chov odporúčala Zemědělská rada pro Čechy. V roku 1920 boli  zaradené medzi hospodárske plemená kúr. V roku 1936 sa uvádzala ich  priemerná znáška 170 vajec, niektoré sliepky znášali aj viac ako 200 vajec. Po vojne boli vytlačené inými modernými plemenami. Boli prešľachtené na znášku.  

Wyandotky zlaté čierno lemované - na ich vzniku sa podieľalo niekoľko plemien: strieborné čierno lemované wyandotky, jarabičie vlnité a žlté kočinky, hnedé leghornky a zlaté čierno lemované sebritky. Rovnako ako biele wyandotky, boli v Amerike uznané v roku 1888.

 
    

Čierne patria k častejšie chovaným rázom                           0,1 zdrobnená wyandotka čierna  bielo
zdrobnených wyandotiek.                                                     škvrnitá s plochejším chvostom.


Na vzniku jarabičích vlnitých wyandotiek sa podieľali  plemená: wyandotky zlaté, zlaté hamburčanky, jarabičie vlnité kočinky, hnedé leghornky s ružicovým hrebeňom a vyhynuté plemeno Winnwbagoes. Uznané boli v roku 1901.

 
Wyandotkám bielym s čiernou kolumbijskou kresbou dalo vzniknúť kríženie bielych wyandotiek, plymutiek a brahmaniek s kolumbijskou kresbou. Po prvý raz boli  vystavené v roku 1893, do amerického štandardu boli zaradené v roku 1905.

Čierne wyandotky vznikali zo strieborných wyandotiek, uznané boli v roku 1901. História vzniku modrých wyandotiek nie je známa, v americkom štandarde sa objavili až v roku 1977.

Zdrobnené wyandotky vznikali v Anglicku (jarabičie a biele) a Nemecku (ostatné farebné rázy). Za krajinu pôvodu sa u nás považujú USA a pri zdrobnených Nemecko a Anglicko, v Európskom zozname plemien sa uvádza EE (Európsky zväz).

U nás patria medzi najrozšírenejšie  plemená zdrobnenej hydiny. Oveľa častejšie sa vyskytujú v zdrobnenej než vo veľkej forme. Wyandotky majú veľmi príťažlivý tvar, v porovnaní s ostatnými stredne  ťažkými plemenami majú pomerne  krátky, značne široký, hlboký a zreteľne zaoblený trup. Chrbát je krátky, plynule vychádzajúci z krčného závesu a stúpajúci do časti sedla a chvosta, vytvára tak ladnú lýrovitú hornú líniu tela. Chvost je široký, pomerne otvorený,  kratší a plný, pri  pohľade zboku je zaguľatený, nasadený v uhle 45 °. Pri kohútoch dosahuje v hornej časti približne do roviny zakončenia lalokov, pri sliepkach  asi do úrovne polovice lalokov až špičky zobáka. V ideáli dosahuje vrchol chvosta do líniu očí, ale toleruje sa od úrovne zakončenia lalokov po úroveň výšky hlavy. Sliepka pripomína pri pohľade zozadu číslicu 8. Bohaté, kypré a mäkšie  operenie  výrazne zaobľuje telesné tvary. Beháky i holene sú stredne dlhé, postoj široký. Beháky požadujeme žlté, pri tmavých farebných rázoch sa toleruje prímes tmavých pigmentov. Pre wyandotky je typický stredne veľký, jemne perlený ružicový hrebeň s tŕňom sledujúcim líniu tyla. Ušnice sa  požadujú červené, podlhovasté, mierne zvrásnené, tiež laloky sú  stredne veľké, zaoblené.


   

Náročným rázom vyžadujúcim si početnejšie odchovy,       Zdrobnená sliepočka v lososovom sfarbení.
 sú zlaté modro lemované.


   

Červené patria k rázom s tvrdším operením,                        Zaujímavým rázom sú tiež žlté krahulcové.
 ich tvary nie sú  také oblé.


Medzi najčastejšie chyby typu vystavovaných wyandotiek patria:

- krátky, prevýšený trup s veľmi krátkym, takmer nebadateľným chrbtom,

- horná línia tela nie je lýrovitá, ale má tvar písmena V,

- dlhý trup a dlhý rovný chrbát,

- vysoko nesený, mohutný, veľmi vysoký chvost, často prevyšujúci úroveň hlavy,

- nízko nesený, plochý chvost,

- úzky, strechovitý chvost s výrazne viditeľnými kosierikmi,

- dlhé, vyčnievajúce holene, dlhšie beháky, vysoký a úzky postoj,

- dopredu prepadávajúci sa – prestavaný trup,

- tvrdé, menej bohaté operenie,

- hrubo perlený alebo preliačený hrebeň, chyby utvárania  tŕňa, veľké laloky, páperím zarastená tvár.  


Wyandotky sa vyskytujú v mnohých farebných rázoch. V tomto ohľade môže wyandotkám konkurovať máloktoré iné plemeno. V rámci Európskeho zväzu chovateľov (EE) sa chovajú  nasledujúce rázy: čierne striebornoprsé (brezové), modré s lemovaním, modré, modré jarabičie, modré jarabičie vlnité, hnedé jarabičie vlnité, porcelánové, žlté, žlté kolumbijské modré, žlté kolumbijské, žlté čierno lemované, žlté krahulcové, pásikavé, zlaté modro lemované, zlatokrké, zlaté čierno lemované, zlaté bielo lemované, rodovosfarbené sivoprsé, lososové, oranžové jarabičie vlnité, oranžovokrké, jarabičie vlnité, červené jarabičie  vlnité, červené, čierne, čierne bieloškvrnité, strieborné jarabičie vlnité,  striebornokrké, strieborné čierno lemované, biele, biele kolumbijské modré a biele kolumbijské.

                                                                                             Detail hlavy wyandotky s rovnomerne nasadeným ružicovým hrebeňom.


V českom vzorníku sa uvádza 34 farebných rázov, oproti zoznamu EE sú v Česku a na Slovensku uznané ešte čierne zlatokrké a červené kolumbijské. Pri niektorých farebných rázoch, napr. červených alebo kresieb s lemovaním je operenie  pevnejšie a tvar nie je taký zaoblený.


Wyandotky sú plemeno stredne ťažké, produkujú kvalitné šťavnaté mäso s kratšími vláknami, sú aj dobré nosnice. Štandard uvádza znášku 140 až 180 vajec a minimálnu hmotnosť násadových vajec 53 g, pri zdrobnenej forme je to 120 vajec o hmotnosti 35 g. Znáška sa odlišuje aj podľa farebných rázov. Zdrobnené wyandotky biele s čiernou kolumbijskou kresbou  som chovala takmer 20 rokov.  Znáška sa pohybovala okolo 160 vajec ročne, hmotnosť vajec okolo 38 g.

   

Strieborné  čierno lemované často bojujú s vyššou               Zaujímavý je aj krahulcový ráz.
hmotnosťou a hrubou konštitúciou.                                        Kohút má badateľne vyšší postoj          
Táto kolekcia tieto  problémy nemá.


Wyandotky majú pokojný temperament, veľmi rýchlo skrotnú.  Hodia sa aj do vyšších polôh, sú otužilé. Ich nízky ružicový hrebeň neomŕza. Menšie výbehy znášajú dobre, treba však vedieť, že ak im poskytneme kŕmnu dávku bohatú na energiu, sliepky stučnejú a klesne znáška. Na označenie sa využívajú registračné obrúčky nasledujúcich priemerov: kohút 20 mm, sliepka 18 mm, zdrobnená forma kohút 15 mm, sliepka 13 mm. Kurčatá rastú pomerne  rýchle, najmä  kohútiky  niektorých farebných rázov pomalšie operujú.


1,0 wyandotka biela  kolumbijská s trochu plochejšími  prsiami   a viac vyčnievajúcimi holeňami.


Ing. Iveta Prombergerová, Ph.D. (Chovateľ 7-8 – 9/2014)

e-mail: iprombergerova@gmail.com 

nasledujte nás