XIX. GABČÍKOVSKÁ VÝSTAVA
                                                                                                                                                                                                                             Vložené 16.01.2020                                                   

exotického vtáctva a drobných zvierat 

11. -  13. 10. 2019

Koniec druhého októbrového týždňa v Gabčíkove, už dlhé roky, je stredobodom spoločenského diania žitnoostrovského mestečka z dôvodu konania výstavy zvierat. Už takmer dve desaťročia s medzinárodným účasťou.  Hlavný organizátor, ZO SZCH Gabčíkovo s dlhoročnými skúsenosťami, s týmto podujatím nič nenechal na náhodu. Po dôkladnom naplánovaní a  rozdelení jednotlivých úloh, aj tento rok pripravil parádnu podívanú pre chovateľskú aj širokú verejnosť.

Súhrnná štatistika  výstavy:

Celkový počet vystavovateľov: 190 (Slovensko, Maďarsko, Česko).

Celkový počet vystavených zvierat: 1310.

Z toho: 384 holubov (48 plemien), 130 králikov (35 plemien a farebných rázov), 194 kúr, kačíc, husí, bažantov (51 druhov a plemien), 602 exotických vtákov (75 druhov).

  Expozícia králikov.


Udelené ceny:  

Víťazné ceny - celkom 40, z toho pre holuby 10, pre králiky 4,
pre hydinu 6, pre papagáje a bodované vtáky 20.

Čestné ceny -  celkom 70, pre holuby 20, pre králiky 12, pre hydinu 9,
pre papagáje a bodované vtáky 29.

Za účasť: 80 cien.

 

  Juraj Tászli odovzdáva cenu Róbertovi Ravaszovi.

Bodované exotické vtáky, kanáriky a papagáje posúdili Boris Chudada, František Lukovič, Bartalos Gábor a Milan Vávra, ktorý hodnotil  expozíciu nasledovne:

„Každoročne sa zúčastňujem posudzovania exotov v Gabčíkove. Z tohto pohľadu je zrejmý posun ku kvalitnejším exemplárom i samotnej organizácii výstavy. Tento rok sa dali vidieť veľmi krásne jedince v bodovacích klietkach i veľké papagáje vo voliérkach. Spomenúť si zaslúžia špičkové alexandre veľké, ary severy či marakány, špeciálne chcem vyzdvihnúť odchov kríženca ary zelenokrídlej s arou araraunou pod rodičmi až k samostatnosti. Bol to krásny vták.

No, nedá sa pozastaviť sa nad skutočnosťou že sa na výstavu dostanú vtáky bez obrúčiek, veľmi dobré neofémy či korely, alexandre malé aj papagáje spevavé. Je to výstava jedna z najlepších u nás. Kto si to nemyslí nech sa nabudúce príde pozrieť.“


   
 Neoféma modrohlavá 1,0  modrý s dvoma fialovými         Alexander malý hlava chvost sivý, modrý 1,1.
 faktormi – Benkó Gabriel.          
 Eklektus rôznofarebný 1,1,                                                Pohľad do časti sekcie exotických vtákov.
 Víťazná cena – Ivan Bertalan.
 


HOLUBY

Rozsiahla expozícia holubov bola umiestnená čiastočne pod prístreškom miestneho trhu a ďalšia časť pod veľkými prepojenými stanmi. 48 vystavených plemien a viac farebných rázov zabezpečila skutočne veľkú pestrosť pre potešenie všetkých návštevníkov.  Posúdili ich Pavol Kováčik, Ivo Podberský, Michal Petrík, Robert Vitálos, Štefan Szarka (SK), Zoltán Dévai (HUN). Aj pri prísnom zároveň spravodlivom hodnotení sa našiel nemalý počet veľmi dobrých a výborných jedincov, čo potvrdzuje úroveň  veľmi kvalitných chovov  zúčastnených vystavovateľov. Nakoniec bolo rozdelených 10 víťazných cien: maďarský obor – Vörös Štefan,  piešťanský obor –  Ľudovít Fábik st., texan  - Varga Dávid, texan – Szarka Štefan, mondén – Tibor Valasek, nemecký výstavný holub – ml. chov. Zakariás Adrian,  pávik – Keresztes Mathias, český hrvoliak papučatý – Ravasz Robert, český bublák – Karol Mizera, budapeštiansky letún papučatý – Horcsák Mihály (HUN).

     
 Komárňanský kotrmeliak sedlatý červený .                       Maďarský výstavný holub – Szakál Terézia.  
 ml. chov. Jandura Ádám.
                                                        Debrecínsky kotrmeliak červený – ml. chov. Pongrácz Tamás.

Hydinu hrabavú aj vodnú hydinu  odborne  hodnotila pani Andrea Klaus.

„Výstava bola usporiadaná gabčíkovskými drobnochovateĺmi v úzkej spolupráci so sesterskou  organizáciou z Kondorosa (Maďarsko), počas skutočne krásneho jesenného víkendu v centre mesta.

Hrabavá  a vodná hydina bola prihlásená v rekordnom počte, ktorý si vyžiadal prácu  až troch posudzovateĺov. Popri Viktorovi Ficzovi  bol delegovaný už opakovane posudzovateľ  Klaus Andreas. Ja som mala možnosť posudzovať v Gabčíkove po prvý raz. Každý mal posúdiť  okolo 60 zvierat, čo nás postavilo  pred neľahkú úlohu.  Častejšie sme sa mohli presvedčiť, že bohužiaľ, pre väčší počet vystavenej hydiny termín výstavy bol trošku predčasný, nakoľko vystavené okrídlence, podľa štádia preperenia  ako aj veľkosti tela,  neboli výstavne zrelé, veľa bolo mladších jedincov.


 
    
  Zdrobnená wyandotka biela 1,0 – Viktor Bergendi.          Sebritky 1,2 – Karol Mizera.  


Vynikajúce jedince ale aj kolekcie mohli obdivovať návštevníci medzi  zdrobnenými wyandotkami, zdrobnenými australorpkami, bantamkami, zdrobnenými welsumkami  a pižmovými kačicami, spomedzi ktorých mnohé jedince získali výborné hodnotenie. U týchto vysoko ocenených zvierat bolo perie, telesná vyspelosť ako aj plemenné znaky  z každého pohľadu v poriadku.  Nádejné jedince boli vidieť medzi vystavenými sebritkami a hamburčankami  bodkovanými. Žiaľ, v niektorých prípadoch sme našli  vo výstavných klietkach aj náležite nepripravené  zvieratá na výstavu, k čomu chovatelia budú musieť venovať zvýšenú pozornosť.  Prácu by posudzovateľov v budúcnosti  určite uľahčilo, ak by  vystavované jedince boli umiestnené vyššie, kde aj zvieratá by sa mohli lepšie prezentovať.

Chceme sa poďakovať tlmočníkom za ich prácu  počas posudzovania.

Tešilo ma, že časť mojich odborných znalostí som mohla odovzdať počas práce prítomnej adeptke na posudzovanie hydiny, dúfam, že ich bude vedieť využiť vo svojej praxi. Vždy je potešujúce vidieť príchod množstva škôlkarov aj  školákov, ktorí s veľkým nadšením hladkali v našich rukách práve posudzované zvieratá. Dôležité je, aby boli pre deti aj v budúcnosti umožnené návštevy takýchto podujatí, lebo možno  práve z niektorých nich  môžu vyrásť budúci špičkový chovatelia. Vrele ďakujeme za srdečné pohostenie  ZO SZCH Gabčíkovo, a podľa možnosti radi zavítame aj v budúcnosti k tejto súdržnej organizácii ako návštevníci aj ako posudzovatelia.“

Králiky posúdili Ľudovít Bartal a autor článku.

„Vystavené zvieratá v počte  130 ks, boli zväčša umiestnené pod prístreškom mestskej tržnice  a menšia časť,  dobre zabezpečená proti nepriazní  počasia,  pod voľným nebom. Boli prezentované veľké, stredné, malé ako aj relatívne vo veľkom počte zdrobnené plemená,  dokonca jedno dlhosrsté.


   
 Činčila veľká 1,0,  96,5 b  – Szirtes Éva (HUN).               Sallander 1,0,  95,5 b – Szirtes Éva ( HUN).


   
  Zdrobnený činčilový 1,0,  96,0 b -  Jenifer Süttὄová.      Zdrobený  ruský modrý 1,0,  95,5 b – PhDr. Juraj Padač.


Veľké a stredné plemená boli zastúpené veľkou pestrosťou, v najväčšom počte už tradične boli veľké svetlé strieborné. Vzhľadom na termín výstavy, všeobecným nedostatkom bola menej kvalitná štruktúra srsti, v niektorých prípadoch chýbala aj hmotnosť na plný počet bodov. Z veľkých plemien víťaznú cenu získal 1,0 francúzsky difosfarbený  chovateľa Ing. Attilu Mériho. Medzi strednými plemenami jednoznačne vynikala kolekcia činčíl veľkých  chovateľky z Maďarska, u ktorých sa ťažko hľadali závažnejšie nedostatky.  Z nich 1,0 v klietke 919  s bodovým ziskom 96,5 b, právom získal víťaznú cenu. Kvalitné zvieratá boli aj medzi burgundskými,  ako aj stále populárnejšími sallandermi. Malé plemená - činčila malá, holíčsky modrý, holandský, anglický strakáč, ohnivák - boli na veľmi dobrej úrovni s niekoľkými aj výbornými jedincami. Väčšina z nich už mohli byť hodnotené ako dospelé zvieratá,  čomu zodpovedala  už aj  lepšia kvalita srsti. Medzi zdrobnenými plemenami sa najlepšie jedince našli medzi zdrobnenými farebnými (klietka 983 zdrobnený činčilový 1,0 96 b,  a zdrobnený ruský modrý kl. 992 1,0 95,5 b -  viď foto). Vystavených bolo viac farebných rázov zdrobnených rexov, väčšina z nich mala najväčší problém s utváraním chrbtovej línie, dlhšími ušami a nedostatkami v typu. Česť dlhosrstých plemien zachraňovala angora biela červenooká veľmi dobrej kvality.“        

       
         
      Andreas a Andrea Klaus, posudzovatelia hydiny EE.       Garanti expozície hydiny Ladislav Tóth a Florian Slovák.           
        Časť expozície holubov.                                                    Ádám Mészáros, Gabriel Szakál a predseda ZO SZCH
                                                                                                  Imrich Bodó pri operatívnom spresňovaní úloh.Záverom,  veľká vďaka patrí všetkým aktívnym členom, organizačnému výboru a sponzorom za pomoc pri zorganizovaní tejto už nemalej výstavy. Súčasne pozývame všetkých záujemcom, chovateľov a vystavovateľov na ďalší, už jubilejný XX. ročník do Gabčíkova  v októbri 2020.


MUDr. Gabriel Rácz 

nasledujte nás