XXV. CELOŠTÁTNA VÝSTAVA MLADÝCH KRÁLIKOV 2019


Obec Hniezdne v okrese Stará Ľubovňa bola v dňoch 30. augusta až    1. septembra dejiskom 2019 XXV. celoštátnej výstavy mladých králikov, ktorú usporiadala ZO SZCH Stará Ľubovňa. 162  chovateľov  vystavilo  1128 králikov rôznych farebných a kresbových rázov.

XXV. celoštátna výstava mladých králikov bola súčasťou sprievodného programu druhého ročníka farmárskeho podujatia pod názvom Farmár Fest 2019, ktorý sa uskutočnil v Hniezdnom, v areáli Nestville Parku.
Súčasťou podujatia boli  Tradičné trhy, ktorých cieľom  je propagácia a podpora regionálnych výrobcov potravinárskych špecialít. Nevšednou udalosťou na tomto podujatí  boli, po prvý raz,  preteky  králikov cez prekážky na rovine, parkúre, skoku do výšky a do diaľky.

Okrem výstavy mladých králikov a pretekov v králičom hope tu boli ukážkové expozície kôz a oviec, hovädzieho dobytka a  frízskych koní. Milovníci koní ocenili vystúpenia jazdcov na koňoch v Nestville Rodeo Show, ktorí predviedli súťažne ukážky westernového jazdenia a prácu okolo dobytka na koňoch.

Na podujatí  Farmár Fest 2019 v Hniezdnom, okres Stará Ľubovňa spolupracovali  tiež  Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku,  Zväz zeleninárov a zemiakarov Slovenska,  Slovenský zväz včelárov Prešovského kraja a  OZ Sokoliari majstra Vagana.

Výstavný výbor pracoval v zložení Juraj Mojcher, riaditeľ výstavy, Martin Rašš, tajomník výstavy, Ľudmila Mojcherová ekonómka výstavy, Ing. Jozef Mačuga, Sebastián Lukáč, Ján Rušin, Marek Plavnický, Ľubomír Mojcher a Jozef Hovan garanti.

Králiky posúdili Ing. Miloš Supuka, MVDr. Peter Supuka, PhD. Štefan Adamec Ivan Líška, Pavol Blaško, Peter Stanko, Marcel Hudák, Dušan Rada, Juraj Majerský, Ján Vozík st., Martin Pavlák, Ing. Emil Knežo, Ing. Michal Britaňák, iana Jredzáková, Jozef Aszódi, Peter Šípoš, Michal Mráz, Jaroslav Stoklasa, Ján Petrík, Ján Vozík ml., Ing. Michal Želiar, Petr Fasora (CZ).  Autor ďakuje garantovi Jozefovi Hovanovi za účinnú spoluprácu pri  fotografovaní králikov. Delegovaní posudzovatelia udelili na najlepšie zvieratá vrcholové ocenenia a tituly, Majster SR a Šampión SR.

MAJSTRI  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY (kolekcie)

Belgický obor divosfarbený 383,5 b, chov.  Wojciech Zagata  Belgický obor čierny 382,5 b, chov. Miroslav Hrabovský. Belgický obor činčilový 381,5 b, chov.   Ján Rušin. Belgický obor biely červenooký 383  b, chov. Miroslav Hrabovský. Nemecký obrovitý strakáč čierny 381,5  b, chov. Peter Luberda.  Nemecký obrovitý strakáč modrý 378,5  b, chov.  Ing. Emil Knežo.   Francúzsky baran divo sfarbený  384,5b,  chov. Ján Kupka. Francúzsky baran  modrý 383  b,  chov. Marcin Chwajot. Francúzsky biely červenooký 380,5 b,  chov. Ing. Lukáš Benko.  Veľký svetlý strieborný 383, chov.  Jakub Jedrzejek.  Veľký svetlý strieborný 380 b, ml. chov  Mário Nemčík. Činčila veľká 380,5 b, chov. Peter Mikula. Meklenburský strakáč modrý  382  b, chov. Ing. Juraj Belány.  Viedenský modrý 383 b, chov. Slavko Špitalik. Viedenský čierny 382  b, chov.  Ing. Ľubomír Juríček. Viedenský biely 382,5 b, chov. Jozef Majher. Viedenský divo sfarbený  384 b, chov. Michal Tisoň.  Viedenský divo modrý 383 b, ml. chov. Peter Mrkvica. Novozélandský červený 379,5  b, chov. Viliam Kolarčík. Novozélandský biely 381   b, chov. Vincent Surmik. Burgundský  378 b, chov.  Liliana Nina Krausová. Slovenský pastelový  378  b, chov. Andrej Talpas. Český strakoš čierny 379 b, chov. Eduard Németh.  Sallander 378  b, chov. Štefan Adamec.  Liptovský lysko činčilový 380 b, chov.  Karol Šebest.  Originálny červený burgundský 380,5 b, chov.  Jozef Škriab.  Malý baran červenooký 380,5  b, chov. Ján Vozík st.. Holíčsky modrý 378,5  b, chov. Gabriel Pósa.  Strieborný malý divo sfarbený 378 b, chov.  Viliam Kolarčík.  Zdrobnený baran divo sfarbený 379,5  b, chov. Ing. Michal Britaňák.  Hermelín modrooký 382,5 b, chov.  Jaroslav Stoklasa. Zdrobnený farebný  bielopesikatý čierny 381,5  b, chov. Gabriel Pósa.  Zdrobnený strakoš čierny 379,5 b, chov. Ján Fröhlich.  Kastorex 379,5 b, chov. Róbert Jedlovský. Slovenský sivomodrý rex 381 b, ml. chov. Michal Miľko ml. Slovenský pastelový rex 379,5  b, chov. Anna a Peter Supukovci.

ŠAMPIÓNI SLOVENSKEJ REPUBLIKY (jedince)

Belgický obor divo sfarbený 1,0, 96,5 b, chov. Miroslav Hrabovský. Belgický obor divosfarbený 0,1, 96 b, chov. Jozef Majerczak.  Belgický obor železitý 1,0, 96 b, chov.  Wojciech Zagata.   Belgický obor činčilový 1,0,  96 b, chov.  Martin Rašš. Belgický obor činčilový 0,1,  96,5 b, chov.   Ján Rušin. Belgický obor biely červenooký 1,0, 95,5 b, chov. Pavel Ondusko. Belgický obor biely červenooký 0,1, 96,5 b, chov. Miroslav Hrabovský. Nemecký obrovitý strakáč čierny 1,0, 95,5 b, chov. Slavomír Obšut. Nemecký obrovitý strakáč čierny 0,1, 96 b, chov. Peter Luberda. Nemecký obrovitý strakáč modrý 1,0, 95 b, chov.  Mgr. Ján Beliš. Nemecký obrovitý strakáč modrý 0,1, 95,5 b, chov.  Marián Zontág. Francúzsky baran divo sfarbený 0,1, 96,5 b,  chov. Ján Kupka. Francúzsky baran divo sfarbený 1,0, 96 b,   chov. Ján Kupka.  Francúzsky baran  modrý 1,0 96,5 b,  chov.  Peter Tekeljak. Francúzsky baran  modrý 0,1, 95,5 b,  chov. Marcin Chwajot. Francúzsky baran biely červenooký 1,0,  95,5 b,  chov. Ing. Lukáš Benko. Francúzsky  baran strieborný 0,1, 95 b, chov. Ing. Ján Kadík. Veľký svetlý strieborný 1,0,  96 b, chov.  Jakub Jedrzejek. Veľký svetlý strieborný 0,1, 96 b,  chov. Juraj Mojcher.  Činčila  veľká 0,1, 96 b, chov.  Ján Repaský. Činčila  veľká 1,0, 96 b, chov.   MVDr. Kšenzakovič.  Meklenburský strakoš čierny 0,1, 95,5 b, chov. Viera Demeterová. Meklenburský strakoš modrý  0,1, 96  b, chov. Ing. Juraj Belány.  Viedenský modrý 1,0, 96 b, chov. Slavko Špitalik. Viedenský modrý 0,1, 96,5 b, chov. Slavko Špitalik. Viedenský čierny 0,1, 96,5 b, chov.  Ing. Ľubomír Juríček.  Viedenský biely 1,0, 96,5 b, chov. Vladimír Šebesta. Viedenský divo sfarbený 0,1, 96,5 b, chov. Michal Tisoň. Viedenský divosfarbený 1,0, 97  b, chov. Michal Tisoň. Viedenský divomodrý 1,0, 96  b, ml. chov. Peter Mrkvica. Viedenský divomodrý 0,1, 96  b, ml. chov. Peter Mrkvica. Hototský biely 0,1,  95 b, chov. Timea Ádámová. Novozélandský červený 1,0, 95 b, chov. Viliam Kolarčík. Novozélandský biely 0,1, 96 b, chov. Viliam Janoška. Novozélandský biely 0,1, 95,5  b, chov. Vincent Surmik. Novozélandský biely 1,0, 95  b, ml. chov. Stanislav Kravec. Burgundský 0,1, 95 b, chov.  Liliana Nina Krausová. Burgundský 1,0, 95,5 b, chov.   Pavol Vojtek. Zemplínsky 0,1, 95 b, chov. Imrich Adam. Slovenský pastelový 1,0, 95 b, chov. Andrej Talpas.  Český strakoš čierny 0,1,  95  b, chov. Eduard Németh.  Sallander 1,0, 95 b, chov. Štefan Adamec.  Liptovský lysko divo sfarbený 0,1, 95,5 b, chov.  Ján Ondrejka.  Liptovský lysko čierny 1,0, 95 b, chov. Anton Slebodník.  Originálny červený burgundský  0,1, 95,5 b, chov.  Jozef Škriab.  Malý baran červenooký 1,0, 96 b, chov. Ján Vozík st.  Deilenaar 1,0, 95,5 b, chov. Peter Košarišťan.  Holíčsky modrý 0,1, 95 b, chov. Gabriel Pósa. Strieborný malý divo sfarbený 1,0, 95 b, chov.  Viliam Kolarčík.  Český čiernopesikatý 1,0, 95 b, chov. Vladimír Geroč.  Zdrobnený baran divosfarbený 1,0, 95,5 b, chov. Ing. Michal Britaňák.  Hermelín modrooký 0,1, 96 b, chov.  Jaroslav Stoklasa. Zdrobnený farebný  bielopesikatý čierny 0,1,  96,5 b, chov. Gabriel Pósa.  Zdrobnený strakoš čierny 0,1, 95,5 b, chov. Ján Fröhlich. Kastorex 0,1, 95,5 b, chov. Ing. Michal Britaňák. Slovenský sivomodrý rex 1,0,  95,5  b, ml. chov.  Michal Miľko ml.  Slovenský pastelový rex 1,0, 96 b, chov.   Gabriel Erdélyi. Štrbský gepardi rex 1,0, 95,5 b, chov. Ing. Michal Britaňák.  Saténový durínsky 1,0, 95,5 b, chov.  Martin Kasala.


       
 Foto č. 2                                                                           Foto č. 3


        
  Foto č. 4                                                                         Foto č. 5


                
 Foto č. 6                                                                            Foto č. 7


               
 Foto č. 8                                                                                   Foto č. 9


                
 Foto č. 10                                                                                  Foto č. 11


               
 Foto č. 12                                                                                  Foto č. 13


             
 Foto č. 14                                                                                  Foto č. 15

              
 Foto č. 16                                                                                   Foto č. 17

              
  Foto č. 18                                                                                   Foto č. 19

 
                
  Foto č. 20                                                                                    Foto č. 21


                
 Foto č. 22                                                                                      Foto č. 23


              
 Foto č. 24                                                                                      Foto č. 25

 
                                                             

Texty k fotkám:
 
 1. Sallander 1,0, 95 b, ŠSR, chov. Štefan Adamec.  - Titulná fotka.
 2. Meklenburský strakáč čierny 0,1, 95,5 b, ŠSR, chov. Viera Demeterová. 

 3. Belgický obor činčilový 1,0, 96 b, ŠSR, chov. Martin Rašš. 

 4.  Nemecký obrovitý strakáč čierny 0,1, 96 b, z kolekcie ocenenej 381,5 b, a titulom MSR, chov. Peter Luberda. 

 5. Francúzsky baran divo sfarbený 0,1, 96,5 b, ŠSR z kolekcie 384,5 b, titul MSR, chov. Ján Kupka. 

 6. Veľký svetlý strieborný 0,1, 96 b, ŠSR z kolekcie 381 b,  chov. Juraj Mojcher. 

 7.Veľký svetlý strieborný 0,1, 95,5 b,  chov. Jozef Hovan. 

 8. Činčila veľká 0,1, 95,5 b,  z kolekcie ocenenej 380,5 b, a titulom MSR, chov. Peter Mikula. 

 9.Viedenský modrý 0,1, 96,5 b,  ŠSR, chov. Slavko Špitalik. 

10. Hototský biely 0,1, 95 b, ŠSR, chov. Timea Ádámová. 

11. Novozélandský biely 0,1, 96 b, ŠSR, chov.  Viliam Janoška. 

12. Burgundský 0,1, 95 b,  ŠSR z kolekcie ocenenej 378 b, a titulom MSR, chov. Liliana Nina Krausová. 

13. Zemplínsky 0,1, 95 b, ŠSR, chov. Imrich Adam. 

14. Slovenský pastelový 1,0, 95 b, ŠSR, chov. Andrej Taplas. 

15. Český strakáč čierny 0,1, 95 b, ŠSR, chov. Slavomír Obšut. 

16. Malý baran biely červenooký 1,0, 96 b, ŠSR, chov. Ján Vozík st. 

17. Rhonsky 1,0, 94 b, chov. Emil Pieger.

18. Holíčsky modrý 0,1, 95 b,  ŠSR, chov. Gabriel Pósa. 

19. Strieborný malý divosfarbený  1,0, 95 b, ŠSR z kolekcie  378 b, titul MSR, chov. Viliam Kolarčík. 

20. Český čiernopesíkatý 1,0, 95 b, ŠSR z kolekcie 376,5 b, chov. Vladimír Geroč. 

21. Zdrobnený baran divosfarbený  1,0, 95,5 b, ŠSR, chov. Ing. Michal Britaňák. 

22. Kastorex 0,1, 95,5 b,  ŠSR, chov. Ing. Michal Britaňák. 

23. Slovenský sivomodrý rex 1,0, 95,5 b, z kolekcie ocenenej 380,5 b, chov. Anna  a Peter Supukovci. 

24. Štrbský gepardí rex 1,0, 95,5,  ŠSR, chov. Ing. Michal Britaňák. 

25. Zdrobnený ohnivák čierny 1,0, 94 b, chov. Michal Mráz. 


Text a foto Dušan Barlík


nasledujte nás