Z VÝSTAVY V KRUPINE

Vložené 10.10.2020

V Krupine bola výstava tesne pred núdzovým stavom ● Gagot husí, kikiríkanie kohútikov na futbalovom ihrisku ● Spokojní návštevníci aj vystavovatelia ● Ďalší vydarený ročník

Asi nie je na Slovensku veľa ZO SZCH, ktoré majú stanovené určité ciele. Medzi tie, ktoré ich majú pripravené naozaj zodpovedne, patrí ZO SZCH  Hontianske Nemce v okrese Krupina.  Organizovať akékoľvek podujatie v tomto období koronavírusu je poriadny oriešok. To si uvedomoval aj organizačný výbor 3. krupinsko hontianskej výstavy drobných zvierat. Pripravila ju spomínaná  ZO SZCH Hontianske Nemce. Pošťastilo sa ju zorganizovať tesne pred druhou vlnou Covid 19, v dňoch 18. a 19. septembra.

„Vôbec sme sa nebáli vrtochov počasia, nikto nemal strach ani o dostatočný počet vystavovateľov a nepochybovali sme, že neprídu návštevníci“ – priznáva jeden zo spoluorganizátorov Milan Krkoš, starší.

Tak ako po iné roky konala sa výstava na futbalovom štadióne v Krupine. S prípravou začali v utorok a v stredu dovezením a umiestnením viac ako 150 klietok. Streda bol deň prijímania zvierat, ktoré  začalo popoludní o 14. hodine a trvalo to do večerných hodín. Príjem zvierat dokončili vo štvrtok do 9. hodiny.

 
              Holuby posudzoval Roman Čierťaský, zapisovateľkou                     Ľubomír Pelachy vystavoval české strakoše čierne a modré. 
  bola  Lucia Pardusová. 


Sekretariát SZCH v Bratislave delegoval na výstavu posudzovateľov. Králiky posudzoval Michal Mráz z Topoľčian, holuby  Roman
Čierťanský z Hornej Trnávky a Michal Petrík z Kosihoviec, hydinu Zoltán Balog z Jura nad Hronom. Prvými návštevníkmi boli s rúškami na tvárach školáci  z krupinských základných škôl. Prišli skoro ráno a tak ich privítal gagot husí, kikiríkanie kohútikov či hrkútanie holubov. Potom prišli deti z ďalšej školy, ale i materskej školy. Rady návštevníkov sa rozširovali. Určite ich najviac prišlo v posledný deň výstavy 19. septembra v sobotu. V tento deň boli odovzdané aj ceny pre úspešných vystavovateľov. Počas dvoch dní  výstavu navštívilo viac ako  150 návštevníkov.

Ocenenia

Hrabavá a vodná hydina (106 vystavených): víťazná cena oravka biela, chov. Vladimír Lukáč, 1. miesto slovenská hus, chov. Marian  Abelovský, 2. hempšírka zlatohnedá, chov.  Miroslav Ľupták, 3. sasexka biela kolumbia čierna, chov. Pavol Dendiš. Čestné ceny,  získali Ján Gödölley,  Milan Valica a Ivan Kladivík.

Holuby (120 vystavených): víťazná cena piešťanský obor, chov. Ján Mádaj, 1. miesto  kapucín žltý sedlatý, ml. chov. Juraj Hudec, 2. brčkáň žltý, chov. Pavel Dendiš, 3. štraser modrý, chov.  Pavel Urban. Čestné ceny prevzali Miroslav Viazanička a Adam Antoniu, obaja mladí chovatelia.

Medzi úspešných chovateľov holubov patrí  Ján Mádaj z Terian. Tejto záľube sa venuje od detstva – viac ako jedenásť rokov. Miroslav Viazanička z Cerova chová holuby na vysokej úrovni. Na výstave ukázal pomoranské hrvoliaky biele, červenoplavé s anglickou kresbou, modré a modroplavé.

Králiky: víťaz výstavy nemecký obrovitý strakáč čierny, chov. Ľubomír Pelachy, 1. miesto český strakáč modrý, ml. chov. Sebastián Zetoca, 2. viedenský modrý chov. Miroslav Ľupták, 3. Burgundský, chov.  Štefan Mandrák. Čestné ceny získali Milan Krkoš starší a Ondrej Odaloš.

Oko návštevníkov zamierilo aj medzi exoty, ktoré vystavovali Milan Krkoš ml., Juraj Hudec, ml. chov., Vanesa Hudecová , ml. chov., Milan Valica, Martin Bartík  a Vladimír Lukáč. Čestnú cenu prevzal za exoty Milan Krkoš ml. Poháre Víťaz mladý chovateľ si odniesli  Sebastián Zetoca a Patrik Valica.    

                        Garanti pri králikoch boli Milan Krkoš  a Ľubomír Pelachy.              Milan Krkoš a Štefan Mandrák. 

Podľa predsedu ZO SZCH Hontianske Nemce Vladimíra Lukáča, do konca kalendárneho roka by chceli svoje chovateľské úspechy predstaviť na výstave v Badíne pri Banskej Bystrici, oblastnej výstave v Leviciach a celoštátnej výstave v Nitre. Ich snaha, ciele, chuť je naozaj veľká, ale ako to bude v skutočnosti ukáže situácia v zvládnutí šírenia pandémie koronavírusu. A tá v posledných dňoch nie je priaznivá,  pribrzdila  aktivity nielen tejto  základnej organizácie.

Text a foto Jožo Golian

nasledujte nás