ZACHRÁŇME NAŠE NÁRODNÉ PLEMENO - ZOBORSKÉHO KRÁLIKA

                                                                                                                                                                                                                           
Vložené 24.03.2020

V súčasnosti je veľmi alarmujúci malý počet chovateľov zo králika a tým aj malý počet registrovaných mláďat. Až tak nízky, že sa toto plemeno, ak ho nezachránime, blíži k zániku.  Ako  ho zachrániť? Myslím si, že by to mohli byť práve aj začínajúci záujemcovia o chov králikov, ktorí sa zatiaľ pre nejaké konkrétne plemeno nerozhodli.

Zoborský (Zo) králik bol uznaný a zaradený do knihy štandardov  dňa 4. 12. 2004 ako naše slovenské národné plemeno. Uznaniu zoborského králika predchádzali roky tvrdej šľachtiteľskej práce zo strany VÚŽV Nitra, ako aj  zo strany zanietených šľachtiteľov chovateľov zo stredísk Jur nad Hronom, Senec a na východnom Slovensku Drienov.
                                                                                                     Zoborský čierny 1,0, z víťaznej kolekcie chov. Jána  Paliska,
                                                                                                      ocenený
ČC na XII. celoštátnej výstave  zvierat Nitra 2008.


Roku 2005 bol založený klub chovateľov zoborského králika, ktorý sídli  v najväčšej chovateľskej základni plemena, v peknom malebnom mestečku Jur nad Hronom. Pri čítaní tejto ozaj veľmi stručnej histórie sa iste spýtate a zaujíma vás, kto všetko sa na týchto prácach podieľal. Odpoveď by isto nebola jednoduchá, pretože za týmto úsilím sa nachádza priam nekonečný zoznam ľudí. Pri zamyslení a ohliadnutí sa dozadu mi určite nikto nebude zazlievať, keď spomeniem len jedno meno, v chovateľskej verejnosti veľmi známeho a obľúbeného, no žiaľ už nie je medzi nami,  Ing. Vladimíra Malíka z Ivanky pri Dunaji. Tento snaživý a usilovný človek, autor množstva odborných článkov a knižných publikácií, dokázal skoordinovať a doviesť Zo králika až k jeho uznaniu. Zároveň napísal veľmi kvalitnú publikáciu pod názvom Zoborský králik, ktorá bola vydaná v roku 2006, okrem slovenčiny aj v angličtine a nemčine. Podrobne v nej opisuje priebeh a genetickú dispozíciu šľachtenia Zo králika. Zanechajme teraz históriu Zo králika a poďme do súčasnosti.

Musím poznamenať, že Zo králik od svojho vykročenia na výstaviská nevynechal ani jednu národnú výstavu, ba vídať ho aj na rôznych oblastných výstavách. Medzi nami chovateľmi tohto plemena ho nazývame ELEGÁN, a to pre jeho celkový výzor. Je to nádherný biely králik, telo ma zavalité, valcového tvaru so širokou hrudnou a panvovou časťou, s výrazným osvalením stehien. Hlava je v nosovej  a čelovej časti širšia. Končatiny sú kratšie, silnejšie a širšie nasadené. Ušnice sú pevné, hrubé, dobre osrstené, na koncoch zaoblené, dĺžka 11 – 12 cm. Srsť je hustá, pružná s výraznými elastickými pesíkmi o dĺžke 3 cm. Kresbu a farbu hlavy tvoria farebné ušnice. Kresbu na panvových končatinách predstavuje farebná časť od polovice priehlavku po pätu. Prstová časť priehlavku je biela, pravidelne a ostro ohraničená. Chvost je sfarbený. Sfarbenie kresby zodpovedá príslušným alelám v genetickom vzorci. Farba pazúrikov je biela. Farba očí je svetločervená s tmavočervenou zrenicou. Krycia farba aj farba podsady je čisto biela. Zoborský králik má sfarbenie  kresby  čierne, havanové a modré. V čiernej farbe sa Zo králiky  objavujú na výstavách bežne. No musím pripomenúť, že chovatelia Hamorník a Palisko už predstavili aj novo vyšľachtené Zo králiky havanové a modré.

Kvalita a jedinečnosť zoborského králika sa prejavuje v jeho reprodukčných schopnostiach. Tam, kde sa niektorí chovatelia novozélandských bielych, kalifornských a pod. sťažujú na samice týchto plemien, že  nie najlepšie sa vedia postarať o svoje potomstvo alebo sa u nich prejavuje znížená plodnosť, pri Zo je to práve naopak. Naše Zo králiky sú veľmi vzorné matky, ktoré si veľmi starostlivo pripravujú svoje hniezda. Zo králik je neuveriteľne plodný,  vo vrhoch sa bežne objavuje 7 - 10 životaschopných mláďat. Vďaka vysokej mliekovosti samíc a výbornej starostlivosti o mláďatá sú úhyny  mláďat v hniezde  takmer nulové. Mláďatá po odstave veľmi rýchlo hmotnostne napredujú a v treťom mesiaci ich hmotnosť priemerne dosahuje 2,9 kg, t. j. mláďatá vo veku 3,5 mesiaca dosiahnu bez väčších problémov hmotnosť cez 3 kg a sú pripravené na jatočné zužitkovanie. Výťažnosť  jatočných Zo králikov dosahuje až 72 percent čo ocenia hlavne gazdinky pri kuchynskom spracovaní. Mäso je veľmi jemné, šťavnaté a chutné. Sám som choval hybridné králiky a môžem povedať, že výťažnosť týchto králikov je porovnateľná zo Zo králikmi. No v niektorých kritériách Zo predstihnú aj hybridné králiky. V dospelosti bez problémov dosahujú hmotnosť  4 – 5 kg a  viac.

Škoda, že naša chovateľská verejnosť ešte dostatočne neobjavila krásu našich národných plemien a tým nenapomáha ich propagácii a zošľachťovaniu. Zoborský  králik pre svoju jedinečnú a ojedinelú kresbu nemá vo svete obdobu ba ani len napodobeninu, ako to je napr. pri  králikoch s ruskou kresbou. Plemená v minulosti s ruskou kresbou mali rôzne pomenovania, a to napr. sibírsky, čínsky, himalájsky, poľský, windsorský, antverpský a pod. Do tejto skupiny môžeme zaradiť dnešné kalifornské, nitrianske a ruské králiky. Sú štáty so snahou podobné kresby si privlastniť a pri malých odlišnostiach si vo svojich štandardoch  nahovárajú, že je to ich národné plemeno. Celkovo môžeme konštatovať, že len veľmi málo králikov s ruskou kresbou je aj medzinárodne uznávaných. Podobne je to pri králikoch s kresbou strakošov.

 


Zoborský čierny 1,0, chov. Ján Palisko.

Slovensko z tohto pohľadu so svojím zoborským králikom sa môže v celosvetovom meradle dostať veľmi ďaleko, dosiahnuť uznanie Zo do svetovo uznávaného štandardu, ale záleží to hlavne na kompetentných a na ich šikovnosti a pružnosti presadzovať už existujúce skutočnosti. Pred nami chovateľmi Zo králikov stojí ešte veľa tvorivej a šľachtiteľskej práce. Chcel by som touto cestou osloviť chovateľov králikov aj iných starých plemien, že tieto králiky sa šľachtili mnoho rokov a ich výskyt je celosvetový. Z týchto dôvodov sú tieto králiky na patričnej štandardnej úrovni. Je oveľa jednoduchšie prísť na výstavu či už u nás alebo v zahraničí a kúpiť si králiky ocenené 97 b a v ďalšej chovnej sezóne čakať so svojím odchovom popredné umiestnenie. Berte to tak, že to hovorím len obrazne, pretože vážim si každého chovateľa pre jeho  húževnatú prácu a obetavosť, lebo bez tejto práce by zanikol celý genofond.

Milí chovatelia, skúste vyskúšať si  svoju chovateľskú zdatnosť aj  so zoborským králikom, pri ktorom nedá sa ísť do zahraničia a nakúpiť si 97 b jedince. Ukážte svoj um a šikovnosť pomalým približovaním sa k oceneniam 97 b. Verte, že  pri vašej  usilovnej a cieľavedomej práci  každé zlepšenie o  pol bodu bude pre vás veľké víťazstvo. Vážení chovatelia, keď vydržíte pri tejto náročnej chovateľskej činnosti a objavia sa, vďaka vášmu pričineniu, dobré výsledky verte, že budete mať ďaleko väčšiu radosť než z hotového, draho kúpeného králika. Navyše, pričiníte sa o skvalitnenie nášho krásneho národného plemena a pomôžete jeho presadeniu sa vo svete.

Text a foto Ján Palisko

0903 586 783

e-mail: jan.palisko@gmail.com   

nasledujte nás