Zomrel Ing. MILAN ŠUJAN


6. septembra 2020  vo veku 85 rokov navždy odišiel Ing. MILAN ŠUJAN. Posledná rozlúčka  so zosnulým bola v piatok  11. 9. 2020 v kostole Sv. Jindřicha a Kunhuty v Prahe I.  Zádušná omša s pohrebom sa uskutoční na Slovensku v pondelok 14. septembra 2020 o 14:00 hodine na miestnom cintoríne v Dubodieli, okres Trenčín.

Ing. Milan Šujan pôsobil dlhé roky v Slovenskom zväze chovateľov v rôznych pozíciách. Bol predsedom zboru posudzovateľov hydiny, neskôr predsedom ÚOK chovateľov hydiny a nakoniec predsedom Slovenského zväzu chovateľov. Vykonal mnoho záslužnej práce pre prospech slovenských chovateľov. Posledné roky svojho života prežil v Českej republike.

Česť jeho pamiatke.

                                                                                                  
Ing. Milan Šujan sa podpisuje do Knihy cti na IX. zjazde SZCH
14. mája 2004. Zápis do Knihy cti je najvyššie vyznamenanie
udeľované Slovenským zväzom chovateľov svojim členom.

nasledujte nás