V ČÍSLE 7-8 SA DOČÍTATE


Slovenské hrvoliaky na XXI. celoštátnej

výstave zvierat, Nitra 2018 4

Fotoreportáž Petra Koleniča z XXI. CVZ Nitra 6

Chovateľský deň v skanzene Vychylovka 7

Z oblastného kola vedomostnej súťaže 7

Orpingtonky 8

Chovateľstvo vo Sverepci 10

Bratislava Cup 2019 12

VÝZVA! Oživme Klub chovateľov

holandských a hototských králikov 13

Juraj Doža - úspešný chovateľ

norvichských hrvoliakov 14

Poľský orlík 16

Zoologická a botanická záhrada Wilhelma,

Stuttgart 18

O kanárikoch, ich chove a odchove XVII. časť 19

Moje spomienky na odbornú prácu pre ovce

na Slovensku v rokoch 1958 – 1990 23

Malý oznamovateľ 25

V ČÍSLE 6 SA DOČÍTATE


Holuby na 29. EE - Európskej výstave v Dánsku

40. výročie českého Klubu chovateľov bažantov,

vodného vtáctva a holúbkov

Pavel Forisch: Roky môjho života

Usmerňovací dokument - Dôkaz o zákonnom

nadobudnutí živých zvierat, patriacich

medzi druhy podľa prílohy B

Pýtali ste sa, odpovedali sme

60 rokov činnosti ZO SZCH Bošany

Králičí hop na Festivale záhrad v Bory Mall

Zemplínska výstava drobných zvierat

a špeciálka mladých kingov

Holuby (3) - Fotoreportáž Ing. Petra Koleniča

z XXI. CVZ Nitra 2018

Domáce chovy ošípaných –

gastronomické využitie vnútorností

O kanárikoch, ich chove a odchove XVI. časť

Pozvánka na Celoštátnu výstavu mladých králikov

Prihláška na Celoštátnu výstavu mladých králikov

Malý oznamovateľ

Veľká noc v kaštieli

V ČÍSLE 5 SA DOČÍTATE


Piešťanské obry na XXI. CVZ 2018 a

XIII. špeciálke KCHPO

Fotoreportáž, holuby na XXI. CVZ Nitra 2018

Aktívny Klub chovateľov letúnov a tipplerov

Nedelišće 2019 – medzinárodná výstava

anglických hrvoliakov

Klub chovatelů bantamek je založený

Pripravujeme XXV. celoštátnu výstavu

mladých králikov 2019

Šampión Turca – 1. ročník

Premiéra králičieho hopu v Cabaji-Čápore

11. európske školenie posudzovateľov morčiat

Vnútornosti - technologicky významné

časti hydinového tela

O kanárikoch, ich chove a odchove XV. časť

Vonkajšie parazity hydiny a holubov

Malý oznamovateľ

Oblastná výstava zvierat v Leviciach

V ČÍSLE 4 SA DOČÍTATEFotoreportáž, holuby na XXI. CVZ Nitra 2018

Holuby na XXI. celoštátnej výstave zvierat,

Nitra 2018

Využitie netradičných krmív vo výžive králikov

O mojom chove králikov zajačích

Využitie prírodných látok na tlmenie

kokcidiózy v domácich chovoch

Príprava holubov na výstavu

Nekrotická enteritída holubov

Evidencia v chovoch zvierat

a jej praktické využitie

Otvorenie pretekárskej sezóny v králičom hope

Alfred Edmund Brehm

Vnútornosti - technologicky významné

časti hydinového tela

O kanárikoch, ich chove a odchove XIV. časť

16. ročník pretekov v akrobatickom a letovom

výkone KCHVK

Malý oznamovateľ

Z oblastnej výstavy v Považskej Bystrici

V ČÍSLE 3 SA DOČÍTATEOravka krahulcová

Príprava hrabavej hydiny na výstavu

10. výročie založenia slovenského

Klubu chovateľov texanov

O Klube chovateľov krátkozobých holubov

Špeciálna klubová výstava králikov baranovitých

Poohliadnutie za 29. európskou výstavou

zvierat EE

O kanárikoch, ich chove a odchove XIII. časť

Výsledky vlaňajška boli dobré

Z výročnej členskej schôdze KCHČV

Reprodukcia suchozemských korytnačiek

Malý oznamovateľ

XXV. oblastná výstava zvierat

v Nitrianskom Rudne

nasledujte nás