ORAVKA BIELA – TAKTO TO ZAČALO
So šľachtením kury oravky sa začalo v roku 1951, pod vedením Ing. V. Babuškina vo Výskumnom ústave pre chov a šľachtenie hydiny v Ivanke pri Dunaji. Tento proces šľachtenia bol ukončený v roku 1960. Pri šľachtení sa okrem základu oravka - s...

celý článok

ZDROBNENÁ FAVEROLKA LOSOSOVÁ NEMECKÁ
Je to zdrobnená forma veľkej faverolky. Zdrobnené faverolky nemecké boli vyšľachtené v roku 1922 Nemcom Emilom Heinzom z Drážďan. Prvýkrát boli vystavené v Lipsku v roku 1929. Boli vyšľachtené z abnormálne malého kohúta faverolky, ku ktorému pripárovali s...

celý článok

Chovateľ hempšíriek JOZEF MAGULA
Hempšírky, stredne ťažké plemeno hrabavej hydiny s kombinovanou úžitkovosťou, si udržiava stály okruh svojich chovateľov a neraz sa preň rozhodnú aj začínajúci chovatelia. U nás sa chovajú v zlatohnedom sfarbení, štandard uvádza aj ráz biely a zlatohnedý ...

celý článok

MORKA DOMÁCA
Morky sa chovajú najmä pre chudé, dieteticky hodnotné mäso. Cenný je najmä obsah bielkovín, ktoré sú ľahko stráviteľné a obsahujú všetky nepostrádateľné aminokyseliny. L. Kříž uvádza, že morčacie mäso má najviac lyzínu, ktorého potrebujú deti trikrát viac...

celý článok

HEMPŠÍRKY
Hempšírky sú pomerne mladé plemeno. Toto stredne ťažké plemeno s kombinovanou úžitkovosťou sa vyznačuje ranosťou, dobrou mäsovou úžitkovosťou aj vysokou znáškou. Vyšľachtili ich v Amerike v štáte New Hampshire, uvádza sa aj štát Massachusetts, ktorý sused...

celý článok

PROCES DOMESTIKÁCIE DOMÁCICH ZVIERAT vo svetle súčasných poznatkov
Domestikáciu zvierat chápeme ako druhovo špecifickú nepretržitú premenu znakov, vlastností a správania sa. Domestikácia je process vedený človekom prostredníctvom riadenej selekcie rôznych druhov zvierat na ich domestikované formy....

celý článok

VAJCE SO SLABOU ŠKRUPINOU – chronické nebezpečenstvo pri chove sliepok
Potravinové škandály a stúpajúca cena vajec sú výživové a ekonomické ukazovatele nepriaznivo sa odrážajúce na zdraví obyvateľstva. Táto skutočnosť vedie mnohých obyvateľov prinavrátiť sa k chovu sliepok. ...

celý článok

CHOV ANTVERPSKÝCH BRADÁČOV PREPELIČÍCH
Antverpský bradáč je belgické národné plemeno. Patrí k pôvodným malým plemenám hydiny. Prvé vyobrazenie kúr podobných antverpským bradáčom nachádzame na obraze Alberta Cuypa zo 17. storočia. Prvá písomná zmienka o tejto hydine je vo francúzsky písanej k...

celý článok

LEGENDA MENOM MORKA DIVÁ
Morka divá bronzová je najväčší kurovitý vták. Je to typický pastevný vták, dobre sa pohybujúci po zemi. Uprednostňuje teplejšie a suchšie miesta. Vyznačuje sa výrazným pohlavným dimorfizmom. Má zavalité telo, je ťažká a preto slabo lieta. ...

celý článok

KVALITA VAJEČNEJ ŠKRUPINY
Škrupina predstavuje vonkajší prirodzený obal vaječného obsahu, ktorý plní ochrannú funkciu proti nepriaznivému vonkajšiemu prostrediu. Vzniká zo sekrétu žliaz sliznice vajcovodu. Základom škrupiny je organická hmota (matrix), ktorá je tvorená bielkovinov...

celý článok

nasledujte nás