FAREBNÉ KANÁRIKY (11)
Farebné kanáriky tvoria najväčšiu skupinu medzi kanárikmi a na výstavách tvoria najpočetnejšiu skupinu medzi bodovanými vtákmi. Ich história spadá do obdobia 14. – 15. storočia, kedy boli objavené. K vytváraním jednotlivých mutácii (náhodne alebo cielene)...

celý článok

SPEVAVÉ KANÁRIKY (10) - Všeobecne o spevavých kanárikoch
Medzi spevavé kanáriky patria tie kanáriky, ktoré boli a sú šľachtené na kultivovaný spev a ktorý ešte donedávna bol jediným predmetom pri ich posudzovaní a preto pri nich nezáležalo na farbe ani na strakatosti. ...

celý článok

ŠTANDARD A POSUDZOVANIE (9)
V októbri sa naplno rozbieha výstavnícka sezóna, ktorá trvá do konca januára (vrátane Svetového šampionátu). Ak sme tak neurobili v septembri, tak v tomto mesiaci premiestnime kanáriky samčeky z vonkajších voliér (ak sme ich mali vo voliérach) do priestor...

celý článok

NAJČASTEJŠIE OCHORENIA KANÁRIKOV (8)
Rozoznávame ochorenia vírusové, parazitické, bakteriálne, ochorenia dýchacích ciest, tráviacich, pohlavných orgánov, úrazy a otravy....

celý článok

TRANSPORT VTÁKOV (7)
V chovateľstve sa nemôžeme zaobísť bez toho, aby sme vtáky neprenášali. Každý chovateľ s nimi manipuluje a preto sa nikto z chovateľov kanárikov nemôže zaobísť bez ich transportu. Každý vták veľmi citlivo reaguje na každý transport a zažíva tak i určitý s...

celý článok

KRMIVÁ PRE KANÁRIKY (6)
Krmivá rastlinného pôvodu ...

celý článok

Vajcová miešanka (5)
Vajcovú miešanku si pripravuje každý chovateľ podľa svojho receptu. V súčasnosti je možné si hotovú vajcovú miešanku pre jednotlivé druhy kanárikov kúpiť. Kúpená vajcová miešanka už obsahuje všetky dôležité prísady, ktoré kanáriky v čase chovu potrebujú a...

celý článok

Kanáriky a ich chov (4)
Obdobie pokoja Toto obdobie sa dá charakterizovať, ako obdobie odpočinku pre kanáriky aj pre chovateľa. Podľa toho, ako si chovateľ naplánoval výstavnícku a chovnú sezónu vo svojom chove, môže byť u každého chovateľa rôzne. Nie každý vystavuje kanáriky...

celý článok

Plemenárska práca (3)
Čiastočne sa touto problematikou zaoberám v časti Kanáriky a ich chov a v časti Genetika. Sú tam podrobne vysvetlené témy spôsobu hniezdenia ako aj otázka biorytmu....

celý článok

nasledujte nás